Spaans leren - de getallen - los números

Een overzicht van de spaanse hoofdtelwoorden en rangtelwoorden. Handig in de supermarkt of op restaurant wanneer de kassierster of ober u de rekening presenteert.

getalhoofdtelwoordrangtelwoord
0 cero
1 un, uno primer, primero
2 dos segundo
3 tres tercer, tercero
4 cuatro cuarto
5 cinco quinto
6 seis sexto
7 siete séptimo
8 ocho octavo
9 nueve noveno
10 diez décimo
11 once undécimo
12 doce duodécimo
13 trece decimotercero
14 catorce decimocuarto
15 quince decimoquinto
16 dieciséis decimosexto
17 diecisiete decimoséptimo
18 dieciocho decimoctavo
19 diecinueve decimonoveno
20 veinte vigésimo
21 veintiuno vigésimo primero
30 treinta trigésimo
31 treinta y uno trigésimo primero
40 cuarenta cuadragésimo
50 cincuenta quincuagésimo
60 sesenta sexagésimo
70 setenta septuagésimo
80 ochenta octogésimo
90 noventa nonagésimo
100 cien centésimo
101 ciento uno centésimo primero
110 ciento diez centésimo décimo / -a
120 ciento veinte centésimo vigésimo
200 doscientos ducentésimo
300 trescientos tricentésimo
400 cuatrocientos cuadringentésimo
500 quinientos quingentésimo
600 seiscientos sexcentésimo
700 setecientos septingentésimo
800 ochocientos octingentésimo
900 novecientos noningentésimo
1000 mil milésimo
1100 mil ciento milésimo centésimo
2000 dos mil dosmilésimo
2001 dos mil uno dosmilésimo primero
1.000.000 millón millonésimo
2.000.000 dos millones dosmillonésimo

Opmerkingen

In het Spaans zijn de getallen altijd mannelijk : el uno, el dos, el tres,...

Klik hier om de hoofdtelwoorden van 0 tot 1000 te oefenen. Superhandig om ook de schrijfwijze onder de knie te krijgen.

enkele voorbeelden - unos ejemplos

1.241mil doscientos cuarenta y uno
5.368cinco mil trescientos sesenta y ocho

terug naar overzicht » getallen oefenen »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners