Spaans leren - de werkwoorden - los verbos

El presente - de onvoltooid tegenwoordige tijd

de regelmatige werkwoorden

Werkwoorden bestaan uit een stam en een uitgang. Spaanse werkwoorden worden in drie groepen ingedeeld al naargelang ze eindigen op –ar, -er of –ir. Regelmatige werkwoorden hebben steeds dezelfde uitgangen.

-ar-er-ir
yo-o-o-o
-as-es-es
él,ella,usted-a-e-e
nosotros,nostras-amos-emos-imos
vosotros,vostras-áis-éis-ís
ellos,ellas,ustedes-an-en-en

enkele voorbeelden

de onregelmatige werkwoorden - enkel eerste persoon enkelvoud

bij sommige werkwoorden is enkel de eerste persoon enkelvoud onregelmatig, de andere vormen volgen de regel hierboven beschreven.

enkele voorbeelden

In deze groep hebben we ook de werkwoorden die eindigen op –acer, –ecer, -ocer en –ucir. Bij de eerste persoon enkelvoud verandert de c in een zc.

enkele voorbeelden

de onregelmatige werkwoorden - enkel eerste persoon enkelvoud en stamklinker verandert

de eerste persoon enkelvoud verandert en de stamklinker verandert, de andere vormen volgen de regel hierboven beschreven. De eerste en tweede persoon meervoud zijn voledig regelmatig

enkele voorbeelden

de onregelmatige werkwoorden - 4 volledig onregelmatige werkwoorden

er zijn vier volledig onregelmatige werkwoorden

de onregelmatige werkwoorden - omwille van de uitspraak

Om de uitspraak te behouden heeft een aantal werkwoorden spellingaanpassingen nodig in de stam

 • werkwoorden op -uir. Een i na een andere klinker wordt een y, als nog een klinker volgt : concluir
 • een onbeklemtoonde i wordt een beklemtoonde í als de klemtoon op de stam valt : enviar
 • een onbeklemtoonde u wordt een beklemtoonde ú als de klemtoon op de stam valt : continuar

de onregelmatige werkwoorden - de stamklinker verandert

Bij een aantal werkwoorden verandert de stamklinker waarbij de klemtoon op de stam valt

El pretérito perfecto simple - de verleden tijd

De pretérito perfecto simple is een verleden tijd. Voor de regelmatige werkwoorden is er in de vervoeging enkel een verschil tussen de werkwoorden op -ar en de andere. Voor werkwoorden op -ar en -ir is de eerste persoon meervoud identiek met deze van de tegenwoordige tijd

-ar-er-ir
yo
-aste-iste-iste
él,ella,usted-ió-ió
nosotros,nostras-amos-imos-imos
vosotros,vostras-asteis-isteis-isteis
ellos,ellas,ustedes-aron-ieron-ieron

enkele voorbeelden

Er zijn een hele reeks uitzonderingen. Bovendien moet men rekening houden met de uitspraakregels. De stamklank op het einde moet behouden blijven. Dit betekent dat de werkwoorden eindigend op -car, -gar en -zar een afwijkende schrijfwijze hebben voor de eerste persoon enkelvoud.

enkele voorbeeldenwordt vervolgd...

terug naar overzicht »

 • Talen leren
 • Over Spanje
 • Over Cuba
 • Over Mexico
 • mijnwoordenboek
 • woordenlijst
 • Google translate
 • linking partners