Spaans leren - het spaanse alfabet - el alfabeto español - el abecedario español

Het Spaanse alfabet wordt geschreven in het Latijnse alfabet. Het alfabet bestaat uit 27 letters en heeft daarbij nog een drietal bijzondere letters. Tot 1994 hadden deze drie tal nog een eigen plekje in het alfabet. De letters die niet meer een officiele positie hebben in het alfabet zijn; ch, dubbel ll en de dubbel rr.

LetterNaamKlank
aaKlinkt hetzelfde a als in blad.
bbeKlinkt hetzelfde als de Nederlandse b.
cceAls de c wordt gevolgd door een a,o of u dan wordt hij uitgesproken als een k. Word de c gevolgd door een e of i spreek je hem uit als een th, net als in het engelse thick.
ddeKlinkt hetzelfde als de Nederlandse d. Aan het einde van een woord wordt hij nauwelijks uitgesproken. Je zegt dus meer Madrie dan Madrid.
eeKlinkt hetzelfde als de e in vet.
fefeKlinkt zelfde als een Nederlandse f.
ggeAls de g wordt gevolgd door a,o of u wordt hij uitgesproken als een harde g. Wordt hij gevolgd door een e of i dan spreek je hem uit als een Brabantse zachte g.
hhacheDe h wordt in het Spaans niet uit gesproken. Dus de uitspraak hache wordt uitgesproken als atsje. Meer als de ch van catch in het engels.
iiKlinkt het zelfde als de ie in Nederland, bijvoorbeeld zien.
jjotaDe j wordt in het Spaans uitgesproken als een g, dus je zegt geen jota maar gota. Dit is een zachte g.
kkaKlinkt hetzelfde als de k in het Nederlands.
leleKlinkt hetzelfde als de Nederlandse l.
llelleEen dubbele l wordt in het Spaans uitgesproken als een lj dus in plaats van elle zeg je eje. Je zegt dan niet kortaf eje maar meer elje. Het is dus ook niet loret de mar maar LJoret de mar.
memeKlinkt hetzelfde als de Nederlandse m.
neneKlinkt hetzelfde als de Nederlandse n.
ñeñeDe n met een golfje erop wordt in het Spaans uitgesproken als enje, het klinkt als de nj in oranje.
oo
ppKlinkt hetzelfde als de Nederlandse p.
qkuKlinkt hetzelfde als de Nederlandse k.
rerre Klinkt hetzelfde als de Nederlandse rollende r.
rrerreEen dubbele r laten ze in het Spaans iets langer rollen als de gewone r.
seseKlinkt hetzelfde als de Nederlandse s.
tteKlinkt hetzelfde als de Nederlandse t.
uuDe u wordt in het Spaans meer uitgesproken als een oe. Als de u na een q staat wordt hij niet uigesproken. Dus in tequila wordt het --> tekila.
vuveAls de v vooraan een woord staat wordt hij uitgesproken als een b. Als de v in een woord staat wordt hij meer uitgesproken als een b/w, meer een hele zachte b met een tintje w.
wuve dobleDe w wordt in het Spaans meer uitgesproken als een v/w.
xequisDe x wordt uitgesproken als de Nederlandse x of ks.
yi griegaDe y wordt in het Spaans uitgesproken als een ie in bijvoorbeeld fiets.
zzetaDe z ligt meer tussen de z en de s in, zeta spreek je uit als thseta.

Opmerkingen

Bij s + r wordt de s niet uitgesproken.

 • Los Reyes [lorejes]
 • más rico [marico]

la + a wordt uitgesproken als la

 • la amiga [lamiga]

terug naar overzicht »

 • Talen leren
 • Over Spanje
 • Over Cuba
 • Over Mexico
 • mijnwoordenboek
 • woordenlijst
 • Google translate
 • linking partners