Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

dieren allerlei
a bravo wild,niet getemd
a doméstico huisgetemd
a inofensivo ongevaarlijk
a manso tam
a venenoso giftig
acariciar aaien
atacar aanvallen
aullar loeien,huilen
cantar zingen,kraaien
dar de comer voeren
el ala de vleugel
el anfibio de amfibie
el animal het dier
el animal doméstico het huisdier
el área protegida het beschermd gebied
el bichos het dier,het ongedierte
el cuerno de hoorn
el ganado het vee
el hábitat de natuurlijke leefomgeving
el hocico de snuit,de snoet
el insecto het insect
el macho het mannetjesdier
el mamífero het zoogdier
el medio ambiente het milieu
el nido het nest,de broedplaats
el olfato de reukzin
el párajo de vogel
el pico de snavel
el rebaño,la manada de kudde
el reptil het reptiel
en celo bronstig,loops,krols
la asociación protectora de animales de dierenbescherming
la cola,el rabo de staart
la colmena de bijenkorf,de bijenkolonie
la conservación de las especies de natuurbescherming
la correa del perro de hondenriem
la correa del perro de hondenriem
la cría de worp
la espina de visgraat
la fauna de fauna
la garra de klauw
la granja de boerderij
la hembra het vrouwtjesdier
la herradura het hoefijzer
la huella het spoor
la jaula de kooi
la pata het been,de poot,de klauw
la pluma de veer
la raza het ras
la res het stuk vee,het stuk wild
la reserva biológica het natuurreservaat
la telaraña,la tela de araña de spinnenweb
la uña de nagel,de klauw,de hoef
ladrar blaffen
los bigotes de snorharen
maullar miauwen
morder bijten
picar pikken,steken
salvaje wild,in het wild levend
volar vliegen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners