Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

telefoongesprekken
Al aparato, soy yo Daar spreekt u mee
El Señor está con un cliente Meneer is bij een cliënt
El Señor está de vacaciones Meneer is met vakantie
El Señor está enfermo Meneer is ziek
El Señor está hablando por teléfono Meneer is telefonisch in gesprek
El Señor está reunido Meneer is in bespreking
El Señor no está en la oficina Meneer is niet op kantoor
El Señor quisiera hablar con el Señor Hij wil hem graag spreken
Espero un momento Ik wacht even
Gracias por llamar, gracias por su llamada Dank u voor het bellen
La linea está mal De lijn is slecht
Le pongo con el Señor Ik verbind u door met meneer
Llamo desde Holanda Ik bel vanuit Nederland
Me han cortado Ik werd afgebroken
Me voy a informar Ik zal even informeren
No cuelge, por favor Blijft u even aan de lijn?
No le oigo bien Ik kan u niet goed verstaan
No lo he entendido bien Ik heb het niet goed begrepen
Perdone, he marcado mal Pardon, ik heb verkeerd gedraaid
Su extension no contesta Zijn toestel geeft geen gehoor
Un momento, por favor Een ogenblikje alstublieft
Usted se ha equivocado de número U bent verkeerd verbonden
Volveré a llamarle Ik bel u terug
¿Cómo dice usted? Wat zegt u?
¿Cómo se llama usted? Hoe is uw naam?
¿Con quién desea usted hablar? Met wie wilt u spreken?
¿Cuál es el prefijo? Wat is het netnummer?
¿Cuál es su dirección? Wat is uw adres?
¿Cuándo volverá? Wanneer komt hij terug?
¿De parte de quién? Wie kan ik zeggen?
¿En qué departamento trabaja? Op welke afdeling werkt hij?
¿Puede hablar más claro? Wilt u wat duidelijker spreken?
¿Puede llamar otra vez? Kunt u opnieuw bellen?
¿Puede ponerme con el Señor? Mag ik ... van u?
¿Puede ponerme con la extensión cinco? Mag ik toestel vijf van u?
¿Puede ponerme con su secretaria? Mag ik zijn secretaresse?
¿Puede ponerme con su sustituto? Mag ik haar plaatsvervanger?
¿Puedo preguntarle de qué se trata? Mag ik u vragen waar het over gaat?
¿Puedo tomar un recado? Kan ik een boodschap aannemen?
¿Quiere darme su número de teléfono? Mag ik uw telefoonnummer?
¿Quiere deletrear su nombre? Wilt u uw naam even spellen?
¿Quiere esperar un momento? Wilt u even wachten?
¿Quiere hablar más despacio? Wilt u wat langzamer spreken?
¿Quiere preguntarle si nos puede llamar? Wilt u vragen of hij ons kan bellen?
¿Quiere repetir el número? Wilt u het nummer herhalen?
¿Sabe la extension? Weet u het toestelnummer?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners