Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 3.2
a media mañana halverwege de ochtend
alargar verlengen,rekken,uittrekken
armar bulla de boel op stelten zetten
asequible bereikbaar,betaalbaar,verkrijgbaar
asustado geschrokken,bevreesd,in angst
bostezar gapen,geeuwen
cambiar de wisselen
con antelación van tevoren
dejar laten
dejar propina fooi geven
distraerse zich laten afleiden
dividir delen
el ambiente relajado de relaxte sfeer
el ámbito het gebied
el azafrán de saffraan
el barquito het bootje
el día de tu santo de naamdag
el examen sorpresa de onverwachte toets
el extraterrestre het buitenaards wezen
el fino de droge sherry
el herido de gewonde
el jerez de sherry
el ocio de vrije tijd
el ofrecimiento het aanbod
el seguro médico de zorgverzekering
el sueldo het salaris
elogiar ophemelen,roemen
encontrar vinden
explotar exploiteren
exponer voorstellen
intercambiarse uitwisselen
la adolescencia de jeugd
la americana het colbert
la atención al cliente de klantenservice
la bulla het rumoer,het kabaal,de drukte,het gedrang
la calculadora de rekenmachine
la clase de soort
la corbata de stropdas
la costumbre de gewoonte
la cruz het kruis
la escultura het beeld
la fábrica de fabriek
la hora de tijdens het
la mayoría de de meerderheid
la norma de regel
la propina de fooi
la religión de godsdienst
la reseña de beschrijving,de samenvatting,het verslag
la tarjeta het kaartje
la traca het vuurwerk
las matemáticas de wiskunde
los vaqueros de spijkerbroek
mascar kauwen
masticar kauwen
no mucho más de niet veel meer dan
oriental oosters
pagar a escote ieder voor zich betalen
pedir la cuenta om de rekening vragen
ponerse de acuerdo het eens worden
por separado apart
prestar atención opletten
previsto verwacht
probablemente waarschijnlijk
prohibido fumar verboden te roken
prohibido prohibir verboden te verbieden
puntual punctueel
quedarse a comer blijven eten
rogar verzoeken,smeken,vragen
sordo doof
tratar con omgaan met
veranear de zomer doorbrengen
¿qué sabes de los españoles? wat weet je over de spanjaarden?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners