Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.10
absorber opzuigen
aclararse ophelderen
acudir ergens op afduiken
alzarse in opstand komen
apagar doven
aprovechar gebruik maken van
asumir macht overnemen
autorizar toestaan
cercano a in de nabijheid van
completamente helemaal
con júbilo met gejuich
de repente plotseling
derrotar verslaan
desolado verslagen
detener aanhouden
disponible beschikbaar
el agricultor de agrariër
el alzamiento de opstand
el arbusto het struikgewas
el astronauta de astronaut
el bloqueo de blokkade
el bombero de brandweerman
el cadáver het lijk
el centavo de cent
el coche patrulla de surveillancewagen
el control de controle
el depósito de tank
el enfrentamiento de confrontatie
el golpe de Estado de staatsgreep
el grupo inversor de investeringsgroep
el guardia de politieagent
el helicóptero de helicopter
el hidroavión het watervliegtuig
el hito het hoogtepunt
el incendio forestal de bosbrand
el independentista de onafhankelijkheidstrijder
el jeque de sjeik
el medio de emergencia de hulpdienst
el núcleo de kern
el panqué de koek
el príncipe de prins
el robo de diefstal
el submarinista de duiker
el técnico de technicus
el voluntario de vrijwilliger
emocionarse emotioneren
en medio de middenin
estar alzado opstandeling worden
estratégico strategisch
imposible onmogelijk
internarse kamp opslaan
irse de casa van huis gaan
la agricultora de landbouw
la alianza het bondgenootschap
la base espacial het ruimtestation
la cara het gezicht
la casualidad het toeval
la causa de reden
la cerilla de lucifer
la copa het glas
la documentación het legitimatiebewijs
la emigración de emigratie
la joyería de juwelier
la liberación de bevrijding
la localidad het gehucht
la momia de mummie
la pesca submarina het zeevissen
la princesa de prinses
la proposición het voorstel
la técnica de techniek
la URSS de Sovjet Unie
la vergüenza de schaamte
las fuerzas de strijdkrachten
liderado por onder leiding van
morder bijten
movilizarse zich mobiliseren
ordenar verordenen
oscurecer donker worden
para colmo tot overmaat van ramp
pasar miedo bang zijn voor
pasar vergüenza schamen voor
por supuesto natuurlijk
quedarse sin palabras met stomheid geslagen zijn
regresar terugkeren
rumbo a op weg naar
supuesto zogenaamd
un rebelde de rebel
unirse a zich aansluiten bij

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners