Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.8
afrontar el problema probleem aanpakken
atentamente aandachtig
contraer samentrekken
cuidadoso voorzichtig
dar miedo bang zijn voor
dominar beheersen
el abdomen de buikholte
el aburrimiento de verveling
el ensayo het oefenen
el estómago de maag
el Extremo Oriente het Verre Oosten
el músculo abdominal de buikspier
el nerviosismo de nervositeit
el oído de gehoorgang
el pecho de borst
el piercing de piercing
el tobillo de enkel
enfermo ziek
entrenarse zich trainen
eslavo,eslava Slavisch
estar agachado gehurkt zitten
estar muerto de miedo doodsbang zijn
estar tumbado achterover liggen
exagerar overdrijven
fácilmente gemakkelijk
gay homosexueel
graso vet
interpretarse uitleggen als
invadir bekruipen
la aceptación de aanvaarding
la alegría de vrolijkheid
la barbilla de kin
la boca de mond
la contracción de samentrekking
la cuestión de vraag
la diarrea de diarree
la falta de respeto het gebrek aan respect
la fiebre de koorts
la grasa het vet
la impaciencia het ongeduld
la lengua de tong
la manzanilla de kamille
la muela de kies
la nariz de neus
la pierna het been
la posición de positie
la rabia de woede
la respiración de ademhaling
la rodilla de knie
la separación de scheiding
la tos de hoest
la tristeza het verdriet
las náuseas de duizelingen
mareado misselijk
mirar a los ojos in de ogen kijken
molesto hinderlijk
nórdico,nordica Noordelijk
notar opmerken
occidental van het Oosten
pálido bleek
pausado kalm
preocupado bezorgd
relativo betrekkelijk
resfriado verkouden
ser cierto zeker zijn
sonreír glimlachen
transmitir overbrengen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners