Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.4
adelgazar afvallen
ahorrarse sparen
ajeno vreemd
alegrarse zich verheugen op
brusco kortaf
buenísimo heel lekker
caer bien goed bevallen
caer mal slecht bevallen
callarse zwijgen
cortés beleefd
dar las gracias bedanken
darse cuenta de opmerken
de parte de van de kant van
de su parte namens de kant van
descortés onbeleefd
desordenado slordig
desplazarse zich verplaatsen naar
devolver teruggeven
el boli de pen
el bollo het ronde brood
el caramelo het snoepje
el carrito het karretje
el chicle de kauwgum
el comportamiento de houding
el cortado de kleine koffie met melk
el dinero en metálico het muntgeld
el dulce het snoepje
el esfuerzo de poging
el ferrocarril de spoorweg
el malentendido het misverstand
el pasajero de passagier
el ramo de flores de bos bloemen
el recado de boodschap
el régimen het dieet
el revisor de controleur
el súper de supermarkt
en absoluto abslouut niet
en vez de in plaats van
estar a régimen op dieet zijn
estar molesto con last hebben van
estar prohibido verboden zijn
exageradamente overdreven
fiarse de vertrouwen op
formal formeel
gratis gratis
hablar bajito zachtjes praten
hacer un esfuerzo moeite doen
íntimo vertrouwelijk
ir cargado beladen zijn
la barra de pan het stokbrood
la bolsa de tas
la consumición de consumptie
la cortesía de beleefdheid
la floristería de bloemenwinkel
la goma de borrar de vlakgum
la hoja de papel het vel papier
la justificación de rechtvaardiging
la llamada local het telefoontje
la papelería de kantoorboekhandel
la petición het verzoek
la taza het kopje
lamentar spijten
lo lamento ik heb er spijt van
lo siento het spijt me
los apuntes de aantekeningen
los recuerdos de herinneringen
negarse a ontkennen
no me puedo quejar ik mag niet klagen
obligado verplicht
obligar verplichten
oiga luistert u eens
oírse horen
oye luister eens
pasar gebeuren
pedir fuego om een vuurtje vragen
pintarse las uñas nagels lakken
por lo menos tenminste
próximo volgende
querido beste
quitar laten
rechazar weigeren
sentarse gaan zitten
subir naar boven gaan
suceder gebeuren
sucio vuil
telefónico telefoon
tener prisa haast hebben
tirando redelijk
un amigo íntimo een goede vriend
un montón de een heleboel
¿diga? zegt u het maar?
¿le importaría? zou u het erg vinden?
¿tienes hora? weet u hoe laat het is?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners