Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.3
a ser posible indien mogelijk
a ver si eens kijken of
allí,ahí daar
aparte apart
aumentar toenemen
bajito nogal klein
calvo kaal
cariñoso lief
crecer groeien
criticar bekritiseren
decir a la cara recht in het gezicht zeggen
delgado slank
divorciado gescheiden
el ama de casa de huisvrouw
el bigote de snor
el bolso de tas
el buen humor een goed humeur
el cuñado de zwager
el dependiente de verkoper
el diminutivo het verkleinwoord
el electricista de electricien
el hermanito het broertje
el hijo adoptivo het pleegkind
el matrimonio het huwelijk
el negocio de zaak
el pendiente de oorbel
el porcentaje de percentage
el reloj het horloge
el sobrino de neef
el vestido de jurk
en persona persoonlijk
en su lugar in zijn plaats
enojado,enfadado boos
estar de buen humor een goed humeur hebben
estupendo geweldig
explosivo explosief
genial geniaal
gordito gezet,beetje dik
gordo dik
importar geven om
independizarse zelfstandig worden
la barba de baard
la blusa de blouse
la casa adosada de twee onder een dak
la chaqueta het jasje
la cita de afspraak
la cita a ciegas de blind date
la coleta de paardenstaart
la cuñada de schoonzus
la dependienta de verkoopster
la falda de rok
la fecundidad de vruchtbaarheid
la gorra de pet
la hija adoptiva de pleegdochter
la impresión de indruk
la irregularidad de onregelmatigheid
la jardinería het tuinieren
la perilla de sik
la situación económica de economische situatie
la sobrina de nicht
la tasa het tarief,de schatting
la unión de band
la viuda de weduwe
las medias de panty
las zapatillas de deporte de sportschoenen
liso haarstijl
llevarse fatal con slecht kunnen opschieten met
maduro rijp
medir 1m65 1 meter 65 zijn
monoparental eenouder
montar a caballo paardrijden
moreno donkerharig
ofensivo beledigend
ondulado golvend
pasarse el día dag doorbrengen
pelirrojo roodharig
pesar wegen
poco a poco beetje bij beetje
por el momento op dit moment
preferentemente bij voorkeur
provocar veroorzaken
respectivamente respectievelijk
rizado krullend
se suelen utilizar er wordt gebruik gemaakt van
ser un sol een zonnetje in huis zijn
soler gewoon zijn om te
soltero vrijgezel
soportar verdragen
súper simpático heel sympathiek
superar te boven komen
teñir haar verven
un rato een tijdje
valorar op prijs stellen
venir komen
vivir juntos samen wonen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners