Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

tijdsaanduidingen
a finales de het eind
a la una om één uur
a las cuatro tengo que estar en casa om vier uur moet ik thuis zijn
a las cuatro tengo que irme en casa om vier uur moet ik weg zijn
a las diez om tien uur
a las diez en punto om tien uur precies
a las nueve ongeveer om negen uur
a principios del mes aan het begin van de maand
a su tiempo te zijner tijd
anoche vannacht
anteayer eergisteren
anteayer fue viernes eergisteren was het vrijdag
ayer gisteren
ayer fue jueves gisteren was het donderdag
ayer por la mañana gisterochtend,gistermorgen
ayer por la noche gisteravond
ayer por la tarde gistermiddag
de día overdag
dentro de dos años over twee jaar
dentro de dos días over twee dagen
dentro de dos meses over twee maanden
dentro de dos semanas over twee weken
desde ayer sinds gisteren
desde ayer sinds gisteren
desde hace un día sinds een dag
el amanacer het ochtendgloren
el año pasado vorig jaar
el atardecer de avondschemer
el calendario de kalender
el cuarto de hora het kwartier
el mes que viene de volgende maand
el minuto de minuut
el segundo de seconde
el semestre het semester
el trimestre het kwartaal
en cinco minutos over vijf minuten
en punto precies om
es la una het is één uur
es la una y media het is half twee
es un cuarto para las siete het is kwart voor zeven
esta mañana vanmorgen
esta noche vanavond
esta semana deze week
esta tarde vanmiddag
estaré allí a las tres ik zal daar om drie uur zijn
este año dit jaar
este mes deze maand
faltan veinte para las tres het is twintig voor drie
hace dos semanas twee weken geleden
hace una hora een uur geleden
hoy vandaag
hoy es lunes vandaag is het maandag
la estación het jaargetijde
la hora het uur
la madrugada de morgenstond
la mañana de ochtend
la medianoche de middernacht
la noche de avond,de nacht
la próxima aanstaande
la próxima semana de volgende week
la puesta del sol de zonsondergang
la salida del sol de zonsopgang
la semana pasado de vorige week
la tarde de middag
la vispera de vooravond
las cuatro y cuarto kwart over vier
las diez en punto tien uur precies
las diez y cuarto kwart over tien
las ocho y veinte tien voor half negen,acht uur twintig
las once menos cuarto kwart voor elf
las seis y media half zeven
las siete menos veinticinco vijf over half zeven,zes uur vijfendertig
los minutos de minuten
mañana morgen
mañana es martes morgen is het dinsdag
mañana o pasado morgen of overmorgen
mañana por la mañana morgenochtend
mañana por la noche morgenavond
mañana por la tarde morgenmiddag
pasado mañana overmorgen
salimos el domingo we vertrekken aanstaande zondag
son las cuatro menos veintinueve het is één minuut over half vier
son las dos het is twee uur
son las dos y media het is half drie
son las dos y veinte het is tien voor half drie,het is twee uur twintig
son las seis menos cuarto het is kwart voor zes
son las seis y cuarto het is kwart over zes
son las tres het is drie uur
son las tres menos cinco het is vijf voor drie
son las tres y cinco het is vijf over drie
son las tres y media het is half vier
son las tres y veintinueve het is één minuut voor half vier
tengo que estar en casa a las dos ik moet om twee uur thuis zijn
una media hora een half uur
una vez al año een keer per jaar
una vez por semana een keer per week
viernes que viene aanstaande vrijdag
¿a qué hora? om hoe laat?
¿podemos quedar a las ocho? spreken we af om acht uur?
¿qué día es hoy? welke dag is het vandaag?
¿qué hora es? hoe laat is het?
¿sabes qué hora es? weet jij hoe laat het is?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners