Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

landschappen,kusten en wateren
a mediterráneo van de Middellandse zee
a montañoso bergachtig
a pantanoso moerassig
atlántico Atlantisch
el abismo de kloof,de afgrond
el árbol de boom
el arbusto de struik
el arroyo de beek
el bache de kuil
el barranco het ravijn
el barranco het ravijn
el barro de modder
el bosque het bos
el campo het veld,de akker,het platteland
el canal het kanaal,de gracht
el capo de kaap
el cauce de bedding
el cerro de steile rots
el cesped het gras in een tuin
el charco de plas water op straat
el cielo de hemel
el clima het klimaat
el coco de kokosnoot
el continente het werelddeel,het vasteland
el cráter de krater
el desierto de woestijn
el entorno de omgeving
el estanque de vijver
el estepa de steppe
el estrecho de zee-engte
el fuego het vuur
el glasier de gletser
el horizonte de horizon
el huracán de orkaan
el istmo de land-engte
el lago het meer
el mar de zee
el maremoto de zeebeving
el monte de berg,de hoge heuvel
el monte,la colina de heuvel
el océano de oceaan
el océano de oceaan
el océano Atlántico de Atlantische oceaan
el paisaje het landschap
el panorama het uitzicht,het panorama
el pantano het moeras,het stuwmeer
el parque de park
el parque nacional het nationale park
el parque natural het natuurpark
el peñon,la roca de rots
el pico de bergtop
el polo de pool
el pozo de put
el prado het weiland
el puerto de haven
el rio de rivier
el seísmo,el temblor de kleine aardbeving
el tercer mundo de derde wereld
el terremoto de aardbeving
el territorio mundial het aardoppervlak
el valle het dal,de vallei
el valle het dal
la arena het zand
la bahía de baai
la cala de kleine baai
la caleta de kreek
la capa de aardlaag
la catástrofe de ramp
la corriente de stroming
la costa de kust
la cuesta de berghelling
la cueva de grot,het hol
la cumbre de bergtop
la duna de duinen
la época seca de droge periode
la flor de bloem
la fuente de bron,de fontijn,de schaal
la grama het grasveld
la gruta de grot
la hectárea de hectare
la hierba het gras
la inundación de overstroming
la isla het eiland
la llanura de laagvlakte
la marea het tij,het getijde
la mata de struik,het bosje
la meseta de hoogvlakte
la montaña de berg,het gebergte
la montaña pasan de bergpas
la naturaleza de natuur
la ola de golf
la orilla de oever
la orilla de oever
la palma de palmboom
la península het schiereiland
la piedra de steen
la planta de plant
la playa het strand
la presa de stuwdam
la provincia de provincie
la puente de brug
la ruina de ruïne
la selva het oerwoud,de jungle
la sierra de bergketen
la sombra de schaduw
la superficie het oppervlak
la temporada de lluvias de regentijd
la tierra de aarde,de wereld,de grond
la vegetación de begroeiing
la vera de kant,de oever
la vista het uitzicht
la zanja de sloot
la zona de zone,het gebied
las cataratas de watervallen
los recursos naturales de natuurlijke hulpbronnen
un volcán de vulkaan
vasto,vasta weids,uitgestrekt

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners