Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

gevoelens en emoties
a afectuoso,cordial hartelijk
a apreciado geacht,gewaardeerd
a envidioso jaloers,afgunstig
a loco gek,waanzinnig
a preocupado bezorgd,ongerust
aburrirse zich vervelen
alegre blij
amar,mantener houden van,liefhebben
asustarse schrikken
boracho dronken
cobarde laf
contento tevreden
decepcionar teleurstellen
el agotamiento de uitputting,de zwakte
el agrado de vriendelijkheid
el amor de liefde
el amor de liefde
el cariño de genegenheid,de tederheid,de liefde
el chivo expiatorio de zondebok
el contento de tevredenheid
el dolor de pijn
el enfado de boosheid
el favor de gunst
el gusto het genoegen
el hambre de honger
el miedo de angst
el odio de haat
el placer de vreugde,het genoegen,het genot
el rencor de wrok
el sentimiento het gevoel
el sentimiento het gevoel
el susto de schrik
el valor de moed
enfadado boos
envidiar benijden
estoy loco por ti ik ben gek op je
feliz gelukkig
gustar bevallen,mogen,leuk vinden
impaciente ongeduldig,onrustig
irascible driftig
la alegría de vreugde,de blijdschap
la amistad de vriendschap
la ayuda de hulp
la borrachera de dronkenschap
la cobardía de lafheid
la cólera de drift
la confianza het vertrouwen
la cortesía de beleefdheid
la costumbre de gewoonte
la desconfianza het wantrouwen
la despedida het afscheid
la emoción de emotie,de ontroering,de opwinding
la envidia de jaloezie,de afgunst
la esperanza de hoop
la felicidad,la fortuna,la suerte het geluk
la lágrima de traan
la mentira de leugen
la miseria de ellende
la paciencia het geduld
la pena het verdriet
la pensamiento de gedachte
la rabia de woede
la sed de dorst
la sensación het gevoel,de gewaarwording
la simpatía de sympathie
la sonrisa de glimlach
la sorpresa de verbazing
la tristeza het verdriet,de bedroefdheid
la variedad de verscheidenheid
la verdad de waarheid
la vergüenza de schaamte
la vida het leven
llorar huilen
odiar haten
reír lachen
sorprendido verbaasd
Te tengo mucho cariño Ik mag je erg graag
tener ganas zin hebben
tengo ganas de llorar ik heb zin om te huilen
triste triest,verdrietig
valiente moedig
¡te odio! ik haat je!

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners