Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

8.Mirador
ampliar vergroten
anunciar aankondigen,mededelen
cómo llegar a hoe te komen bij,hoe te komen in
de moda populair,in de mode
decidir beslissen,besluiten
dejar laten,achterlaten
el aeropuerto de luchthaven,het vliegveld
el cigarillo de sigaret
el cocinero de kok
el dinero het geld
el estanco de krantenwinkel
el experimento het experiment
el falso amigo de valse vriend
el florero de vaas
el horario de dagindeling,het tijdschema
el pronóstico del tiempo de weervoorspelling
el soltero de vrijgezel
el taxista de taxichauffeur
el texte informativo de informatieve tekst
el texte publicitario de reclame tekst
el vuelo de vlucht
en la barra aan de bar
encontrarse con ontmoeten,samenkomen
entre todos onder iedereen,over iedereen
esperar wachten
haga doe
la carpeta de map
la cuenta de rekening
la estrategia de strategie
la olla de pan
la propina de fooi
la radio de radio
la receta het recept
la salida het vertrek
lo mismo hetzelfde
los conocimientos de kennis
pedir vragen om
piense en denk aan
ponga plaats,zet
por fin eindelijk
repita herhaal
sin mencionar zonder te noemen
tomar copas iets gaan drinken

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners