Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

7. El placer de viajar
a 1 km de la costa op 1 km van de kust
a él hem
a ella haar
a mi si mij wel,ik wel
a tráves de dwars door
a una le gusta de een houdt van
a veces soms
abajo beneden,hieronder
aceptar disculpas excuses aanvaarden
adivinar raden
ahora mismo nu onmiddellijk,nu meteen
al revés omgekeerd,andersom
al segundo de ander
alguna vez ooit,een keer
algunos enkele
alquilar verhuren,huren
amable vriendelijk,aardig
ameublado gemeubileerd
asociar associëren
ayudar helpen
bonito mooi
busque zoek
cada uno ieder,elk
cantar zingen
caro duur
claro natuurlijk
completar invullen
completo volledig,compleet
compruebe controleer
con quién met wie
con vistas al mar met uitzicht op zee
conocer kennen
cordiales saludos hartelijke groeten
corregir verbeteren,corrigeren
cosmopolita kosmopolitisch,werelds
creer geloven,denken
cuáles welke
dar a la calla,een fout melden »

een suggestie »