Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Paso Adelante Memory
acepta hij accepteert
aceptáis jullie accepteren
aceptamos wij accepteren
aceptan zij accepteren
aceptas jij accepteert
acepto ik accepteer
aconseja hij raadt aan
aconsejáis jullie raden aan
aconsejamos wij raden aan
aconsejan zij raden aan
aconsejas jij raadt aan
aconsejo ik raad aan
busca hij zoekt
buscáis jullie zoeken
buscamos wij zoeken
buscan zij zoeken
buscas jij zoekt
busco ik zoek
canta hij zingt
cantáis jullie zingen
cantamos wij zingen
cantan zij zingen
cantas jij zingt
canto ik zing
cena hij dineert
cenáis jullie dineren
cenamos wij dineren
cenan zij dineren
cenas jij dineert
ceno ik dineer
desayuna zij ontbijt
desayunáis jullie ontbijten
desayunamos wij ontbijten
desayunan zij ontbijten
desayunas jij ontbijt
desayuno ik ontbijt
descansa hij rust uit
descansáis jullie rusten uit
descansamos wij rusten uit
descansan zij rusten uit
descansas jij rust uit
descanso ik rust uit
desea hij wenst
deseáis jullie wensen
deseamos wij wensen
desean zij wensen
deseas jij wenst
deseo ik wens
empuja hij duwt
empujáis jullie duwen
empujamos wij duwen
empujan zij duwen
empujas jij duwt
empujo ik duw
eres jij bent
es hij is
escucha hij luistert
escucháis jullie luisteren
escuchamos wij luisteren
escuchan zij luisteren
escuchas jij luistert
escucho ik luister
espera hij wacht
esperáis jullie wachten
esperamos wij wachten
esperan zij wachten
esperas jij wacht
espero ik wacht
está hij bevindt zich
estáis jullie bevinden je
estamos wij bevinden ons
están zij bevinden zich
estás jij bevindt je
estoy ik bevind mij
explica hij legt uit
explicáis jullie leggen uit
explicamos wij leggen uit
explican zij leggen uit
explicas jij legt uit
explico ik leg uit
gira hij draait
giráis jullie draaien
giramos wij draaien
giran zij draaien
giras jij draait
giro ik draai
habla hij spreekt
habláis jullie spreken
hablamos wij spreken
hablan zij spreken
hablas jij spreekt
hablo ik spreek
llama por teléfono hij belt
llamáis por teléfono jullie bellen
llamamos por teléfono wij bellen
llaman por teléfono zij bellen
llamas por teléfono jij belt
llamo por teléfono ik bel
llega hij komt aan
llegáis jullie komen aan
llegamos wij komen aan
llegan zij komen aan
llegas jij komt aan
llego ik kom aan
lleva hij draagt
lleváis jullie dragen
llevamos wij dragen
llevan zij dragen
llevas jij draagt
llevo ik draag
me llamo ik heet
mira hij kijkt
miráis jullie kijken
miramos wij kijken
miran zij kijken
miras jij kijkt
miro ik kijk
necesita hij heeft nodig
necesitáis jullie hebben nodig
necesitamos wij hebben nodig
necesitan zij hebben nodig
necesitas jij hebt nodig
necesito ik heb nodig
nos llamamos wij heten
obliga hij verplicht
obligáis jullie verplichten
obligamos wij verplichten
obligan zij verplichten
obligas jij verplicht
obligo ik verplicht
olvida hij vergeet
olvidáis jullie vergeten
olvidamos wij vergeten
olvidan zij vergeten
olvidas jij vergeet
olvido ik vergeet
os llamáis jullie heten
saluda hij groet
saludáis jullie groeten
saludamos wij groeten
saludan zij groeten
saludas jij groet
saludo ik groet
se llama hij heet
se llaman zij heten
sois jullie zijn
somos wij zijn
son zij zijn
soy ik ben
te llamas jij heet
tenéis jullie hebben
tenemos wij hebben
tengo ik heb
tiene hij heeft
tienen zij hebben
tienes jij hebt
toca hij bespeelt
tocáis jullie bespelen
tocamos wij bespelen
tocan zij bespelen
tocas jij bespeelt
toco ik bespeel
trabaja hij werkt
trabajáis jullie werken
trabajamos wij werken
trabajan zij werken
trabajas jij werkt
trabajo ik werk
visita hij bezoekt
visitáis jullie bezoeken
visitamos wij bezoeken
visitan zij bezoeken
visitas jij bezoekt
visito ik bezoek
vive hij woont
viven zij wonen
vives jij woont
vivimos wij wonen
vivís jullie wonen
vivo ik woon

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners