Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

1.Sigo aprendiendo
a la vuelta de la esquina om de hoek
a lo largo de in de loop van
acabar de zojuist gedaan hebben
aconsejar aanraden
administrar beheren
apreciar waarderen
aprobar un examen slagen voor een examen
auténtico,auténtica echt,waar
basado en gebaseerd zijn op
caer en una casilla op een vakje komen
comercializar verhandelen
cometer un error een fout maken
considerar van mening zijn
convencer overtuigen
copiar overschrijven,afkijken
crecer opgroeien
cronológico chronologisch
dar vergüenza zich schamen
de habla hispana Spaanstalig
desarrollarse zich afspelen,zich ontwikkelen
descafeinado cafeïnevrij
desde el principio vanaf het begin
desde pequeño van kleins af aan
desde que sinds
despertar el interés interesse opwekken
divorciarse scheiden
educado,educada beleefd
el autoaprendizaje de zelfstudie
el bailarín de balletdanser
el barcelonés de Barcelonees
el berlinés de Berlijner
el café bombón de espresso met zoete melk
el café cortado de espresso met een beetje melk
el café de filtro de filterkoffie
el café instantáneo de oploskoffie
el café irlandés de Irish koffie
el café vienés de Weense koffie
el cafetero de koffiedrinker,de koeffieliefhebber,de koffieboer
el campesino,el cultivador de boer,de landbouwer
el carajillo de espresso met cognac
el comedor de eetzaal
el comienzo het begin
el comportamiento het gedrag
el dado de dobbelsteen
el desastre de ramp
el dictado het dictee
el edulcorante de zoetstof
el encanto de charme,de bekoring
el extranjero het buitenland
el extranjero de buitenlander
el fruto de vrucht
el futbolista,la futbolista de voetballer
el gimnasio de turnzaal
el hielo het ijs
el icono de icoon,het symbool
el industrial,la industrial de industriemagnaat
el laboratorio het laboratorium
el lanzamiento de globos het oplaten van ballonnen
el licor de likeur
el monje de monnik
el multitalento,la multitalenta het multitalent
el nativo de moedertaalspreker
el payaso de clown,de grapjas
el personaje de ficción de fictieve persoon
el petróleo de aardolie
el portátil de laptop
el sabor de smaak
el sentimiento het gevoel
el testamento het testament
el tutor de internetdocent
entusiasmarse por enthousiast worden over
escolar schools
establecer vestigen
estar sentado zitten
Etiopía Ethiopië
exigente veeleisend
festejar vieren,huldigen
futuro toekomstig
hacerse famoso beroemd worden
hacerse realidad in vervulling gaan
hacerse un lío con in de knoei raken met
hacia tegenover,in de richting van
imprescindible onmisbaar,onontbeerlijk
influir beïnvloeden
interesarse por zich interesseren voor
la actitud de houding,de instelling
la asignatura het schoolvak
la bailarina de balletdanseres
la barcelonesa de Barcelonese
la berlinesa) de Berlijnse
la calculadora de rekenmachine
la campesina,la cultivadora de boerin,de landbouwer
la clase particular de privéles
la coincidencia de overeenkomst
la continuidad de voortgang
la degustación het proeven,de proeverij
la desventaja het nadeel
la difusión de verspreiding,de verbreiding
la elección de verkiezing
la emisora de radio de radiozender
la estancia het verblijf
la expectativa de verwachting
la extranjera de buitenlandse
la federación de bond,de federatie
la fila de rij
la frontera de grens
la habilidad de vaardigheid
la heladería het ijssalon
la institución het instituut,de instelling
la leche condensada gecondenseerde melk
la leche desnatada de magere melk
la lengua de tong
la leyenda de legende
la materia het vakgebied
la mochila de rugzak
la pizarra electrónica het digitale schoolbord
la planta de cultivo het cultuurgewas
la promoción de promotie,het promoten
la radionovela het hoorspel
la raíz de wortel
la repetición de herhaling
las ciencias de exacte wetenschappen
llamar la atención opvallen
llevar muchos años trabajando al jaren werken
mandar sturen,zenden
ocuparse de zich bezighouden met
panameño,panameña uit Panama
pelearse ruziemaken
perder la cara gezichtsverlies leiden
poner en común gezamenlijk spreken
ponerse en contacto contact opnemen
por último tot slot,ten slotte
precisamente juist,precies
repasar herhalen,nog eens doornemen
respetuoso,respetuosa respectvol
resultar blijken
resultar difícil zwaar vallen,moeilijk vinden
sacar buenas notas goede cijfers halen
ser un desastre dibujando absoluut niet kunnen tekenen
solicitado,solicitada veel gevraagd
suspender zakken voor een examen
tocarle a alguien iemand treffen,iemand te beurt vallen
tomar apuntes aantekeningen maken
tostar roosteren,branden
triunfal triomf
unir verbinden,verenigen
valorar naar waarde schatten,waarderen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners