Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

1.Caminando
a jugar laten we spelen
a rayas gestreept
a su izquierda links van u
aburrirse zich vervelen
acostarse el último als laatste naar bed gaan
acostumbrarse gewend raken
acostumbrarse a gewend raken aan
alegre vrolijk
amarillo geel
Amberes Antwerpen
antes de las siete voor zeven uur
aparacer voorkomen,verschijnen
aproximadamente ongeveer
apunte schrijf op,noteer
así zo,op die manier
atrás terug
autorizado bevoegd
avance ga verder
avanzar verdergaan
azul blauw
bajo cero onder nul
caminando wandelend,rondtrekkend
caminar wandelen,lopen
cansarse moe worden
cómo llueve wat regent het
cómo nieva wat sneeuwt het
cómodo comfortabel
concentrarse en zich concentreren
conocer kennen,leren kennen
contestar antwoorden
contra tegen
conviene het is raadzaam
cuidado pas op,voorzichtig
declarar verklaren,uitroepen
deportista sportief
describa beschrijf
despacio langzaam,rustig
después de desayunar na het ontbijt
día a día dag na dag
dibujar tekenen
ducharse zich douchen
durante el camin tijdens de tocht
económico economisch
el alberque de herberg
el anorak het windjack,de anorak
el Apostel Santiago de apostel Sint-Jacob
el asistente de assistent
el bosque het bos
el caiñán de kaaiman
el Camino de Santiago de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela
el Camino del Norte de route langs de kust van Noord-Spanje
el Camino Francés de traditionele pelrimsroute via Pamplona en Burgos
el Camino Inca de Incaroute in Peru
el caso het geval
el catálogo de catalogus
el cheque de regalo de cadeaubon
el clima het klimaat
el comparativo de vergelijkende trap
el consejo de raad,het advies
el crucero de cruise
el delfin de dolfijn
el destino de bestemming
el diaro del viaje het reisdagboek
el dibujo de tekening
el elemento het element
el equipaje de bagage
el espacio de ruimte
el familiar het familielid
el frío de koude
el gurundio het gerundium
el imperio inca het Incarijk
el inca de Inca
el invierno de winter
el jersey de trui
el libro het boek
el logo het logo
el mes menos atractivo de minst aantrekkelijke maand
el mono de aap
el mosquito de mug
el muro de muur
el ordenador de computer
el otoño de herfst
el papel higiénico het toiletpapier
el párrafo de alinia
el peregrino de pelgrim
el plato het bord
el preparativo de voorbereiding
el safari de safari
el sombrero de hoed
el soroche,el mal de las alturas de hoogteziekte
el televisor het televisietoestel
el templo de tempel
el verano de zomer
el verbo reflexivo het wederkerend werkwoord
el viento de wind
elegante chic,elegant
empezar beginnen
en camino onderweg
en silencio in stilte
es necesario het is nodig
ese die,dat
está nublado het is bewolkt
estamos esperando we zijn aan het wachten
estoy haciendo una pausa ik ben pauze aan het houden
estudiar bestuderen,studeren
evitar vermijden
felecidades gefeliciteerd
financiero financieel
gris grijs
hace 5 grados het is 5 graden
hace buen tiempo het is mooi weer
hace calor het is warm
hace frío het is koud
hace mal tiempo het is slecht weer
hace sol de zon schijnt
hace viento het waait
hay niebla het is mistig
invitar uitnodigen
ir de camping gaan kamperen
ir de viaje op reis gaan
jugar spelen
la acción de handeling,de actie
la aventura het avontuur
la camisa het overhemd,de blouse
la camiseta het T-shirt
la cara het gezicht,de kop
la casilla het vakje
la chaqueta het jasje,de jas
la cocina de keuken
la columna de kolom
la comparación de vergelijking
la conversación het gesprek
la coordinación de coördinatie
la cruz het kruis,munt
la energía de energie
la estación del año het seizoen
la falda de rok
la ficha de fiche,de pion
la gente del lugar de lokale bevolking
la guía turística de reisgids
la imagen het beeld
la lluvia de regen
la madera het hout
la mejor época de beste periode
la mímica de mimiek,het gebarenspel
la mochilla de rugzak
la moneda de munt,het muntstuk
la prenda de ropa het kledingstuk
la primavera de lente
la recomendación het advies
la revista het tijdschrift
la ropa de kleding
la ruta de pergrinación de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela
la salida de start,de uitgang
la tele de tv
la temperatura de temperatuur
la tranquilidad de rust
la UNESCO de UNESCO
la vida cotidiana het dagelijkse leven
largo langer dan
las comodidades het comfort,het gemak
las gafas del sol de zonnebril
las sandalias de sandalen
lavarse zich wassen
leventarse opstaan
ligero licht,luchtig
llegar a bereiken
llevar zapatos schoenen dragen
llover regenen
llueve het regent
lo más importante het belangrijkste
los pantalones de broek
los pros y los contras de voors en tegens
los zapatos de schoenen
malo slecht
marrón bruin
más largo que langer dan
mayor groter
mejor beter
menos minder
mirar bekijken,kijken naar
muchas cosas más nog veel meer dingen
naranja oranje
nieva het sneeuwt
olvidar vergeten
pasar unos días een paar dagen doorbrengen
peor slechter
perdido verloren
pobre arm
politico politiek
ponerse aantrekken
ponerse crema zich insmeren
por agua over het water
por aire door de lucht
preparen bereid voor
presentarse zich voorstellen
quería contar ik zou willen vertellen
recomendado aanbevolen
recordar zich herinneren
recorrer afleggen
regular regelmatig
relajarse zich ontspannen
representar uitbeelden,spelen
restaurar restaureren
riquísimo heerlijk
rojo rood
sale el sol de zon komt op
se recomienda het wordt aanbevolen
sencillo eenvoudig
separarse zich opsplitsen
solamente alleen,slechts
solo alleen
tan importante como net zo bzelangrijk als
tener en cuenta rekening houden met
tener prisa haast hebben
turístico toeristisch
último laatste
va a visitar u gaat bezoeken
vale la pena het is de moeite waard
¿cuánto tiempo? hoeveel tijd?
¿qué tiempo hace? wat voor weer is het?
¿qué? wat?

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners