Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

de familie
casado getrouwd
casarse trouwen
divorciado,divorciada gescheiden
el abuelo de opa
el adulto,la adulta de volwassene
el amante de minnaar
el bebé de baby
el bisabuelo de overgrootvader
el compañero de levensgezel,de partner
el conocido de bekende,de kennis
el cuñado de zwager,de schoonbroer
el divorcio de scheiding
el hermanastro de stiefbroer
el hermano de broer
el hijastro de stiefzoon
el hijo de zoon
el hombre de man,de mens
el huérfano de wees
el marido,el esposo,el cónyuge de echtgenoot
el matrimonio het huwelijk
el mayor de oudste
el menor de jongste
el muchacho,el niño,el chico de jongen
el nieto het kleinkind
el niño,la niña het kind
el novio de vriend,de verloofde
el padrastro de stiefvader
el padre de vader
el padrino de peetvader,de peter
el papá de papa
el pariente het familielid
el señor meneer
el sobrino,el primo de neef
el soltero,la soltera de vrijgezel
el suegro de schoonvader
el tío de oom
el viudo de weduwnaar
el yerno de schoonzoon
familiar bekend,vertrouwd,familiair
fundar una familia een gezin stichten
juntarse gaan samenwonen
la amante de minnares
la amistad de vriendschap
la bisabuela de overgrootmoeder
la boda de bruiloft
la compañera,la pareja de partner
la cuñada de schoonzus
la esposa de echtgenote
la familia de familie,het gezin
la generación de generatie
la hermana de zus
la hermanastra de stiefzus,de halfzus
la hija de dochter
la hijastra de stiefdochter
la infancia de kindertijd
la intimidad de intimiteit
la madrastra de stiefmoeder
la madre de moeder
la madrina de meter,de peettante
la mamá de mama
la muchacha,la niña,la chica het meisje,de jongedame
la mujer de vrouw
la nieta de kleindochter
la novia de vriendin,de verloofde
la nuera de schoondochter
la planificación familiar de gezinsplanning
la señora mevrouw
la señorita juffrouw
la sobrina,la prima de nicht
la suegra de schoonmoeder
la tía de tante
la tribu de bende,de stam,de familie
la unión civil het burgerlijk huwelijk
la viuda de weduwe
ligar versieren
los abuelos de grootouders
los gemelos de tweeling
los hermanos broers en zussen
los hijos de kinderen
los nietos de kleinkinderen
los padres de ouders
los tíos oom en tante
promoterse zich verloven
separarse,divorciarse uit elkaar gaan,scheiden
una familia adoptiva een adoptiegezin
una familia extindida een groot gezin
una familia monoparental een eenoudergezin
una familia nuclear een klein gezin
una familia reconstruida een samengesteld gezin

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners