Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

dagen van de week
abril april
agosto augustus
Año Nuevo nieuwjaar
antes voor,vroeger,eerder
ayer gisteren
después na,later
diciembre december
el cumpleaños de verjaardag
el domingo zondag
el fin de semana weekend
el invierno de winter
el jueves donderdag
el lunes maandag
el martes dinsdag
el mediodía de middag
el miércoles woensdag
el minuto de minuut
el otoño de herfst
el Pentecostés Pinksteren
el sábado zaterdag
el segundo de seconde
el siglo de eeuw
el verano de zomer
el viernes vrijdag
enero januari
febrero februari
julio juli
junio juni
la antigüedad de oudheid
la Asunción Hemelvaart
la época,la era het tijdperk
la fecha de datum
la hora het uur
la mañana de ochtend
la Navidad Kerstmis,het kerstfeest
la noche de nacht
la Nochebuena kerstavond
la Nochevieja oudjaar
la Pascua Pasen
la primavera de lente
la semana de week
la Semana Santa goede week
la tarde de avond
los Reyes Magos Driekoningen
mañana morgen
marzo maart
mayo mei
noviembre november
octubre oktober
San Juan Heilige Johannes
septiembre september

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners