Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

theater, bioscoop, film
actuar,jugar acteren
aplaudir applaudiseren
cómico,cómica komisch
contribuir,aportar bijdragen
el actor,la actriz de acteur
el cine de bioscoop
el descanso de pauze
el director,la directora de regisseur
el ensayo de repetitie
el escenario het toneel
el espectáculo de voorstelling
el estreno de première
el papel de rol
el público het publiek
el teatro het theater
la cola de rij
la comedia de komedie
la compañía de teatro het theatergeschelschap
la entrada toegangskaartje
la escena de scène
la estrella de filmster
la función de theatervoorstelling
la indicación del director de regieaanwijzing
la obra de teatro het oevre
la pantalla het witte doek,het projectiescherm
la película de film
la pieza het toneelstuk
la sesión de filmvoorstelling
la taquilla de kassa
la tragedia de tragedie
representar een voorstelling geven,opvoeren
silbar uitfluiten
trágico,trágica tragisch

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners