Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

dieren allerlei
aaien acariciar
aanvallen atacar
bijten morder
blaffen ladrar
bronstig,loops,krols en celo
de amfibie el anfibio
de bijenkorf,de bijenkolonie la colmena
de boerderij la granja
de dierenbescherming la asociación protectora de animales
de fauna la fauna
de hondenriem la correa del perro
de hondenriem la correa del perro
de hoorn el cuerno
de klauw la garra
de kooi la jaula
de kudde el rebaño,la manada
de nagel,de klauw,de hoef la uña
de natuurbescherming la conservación de las especies
de natuurlijke leefomgeving el hábitat
de reukzin el olfato
de snavel el pico
de snorharen los bigotes
de snuit,de snoet el hocico
de spinnenweb la telaraña,la tela de araña
de staart la cola,el rabo
de veer la pluma
de visgraat la espina
de vleugel el ala
de vogel el párajo
de worp la cría
giftig a venenoso
het been,de poot,de klauw la pata
het beschermd gebied el área protegida
het dier el animal
het dier,het ongedierte el bichos
het hoefijzer la herradura
het huisdier el animal doméstico
het insect el insecto
het mannetjesdier el macho
het milieu el medio ambiente
het natuurreservaat la reserva biológica
het nest,de broedplaats el nido
het ras la raza
het reptiel el reptil
het spoor la huella
het stuk vee,het stuk wild la res
het vee el ganado
het vrouwtjesdier la hembra
het zoogdier el mamífero
huisgetemd a doméstico
loeien,huilen aullar
miauwen maullar
ongevaarlijk a inofensivo
pikken,steken picar
tam a manso
vliegen volar
voeren dar de comer
wild,in het wild levend salvaje
wild,niet getemd a bravo
zingen,kraaien cantar

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners