Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 3.1
ach joh qué va
afgestudeerde universitario
beginnen iniciar
beginnen te pasar a
bemiddelen mediar
ben je zuinig op je vrienden? ¿cuidas a tus amigos?
bereid dispuesto
betrokken comprometido
de administratie la administración
de afdeling el departamento
de afgevaardigde el congresista,la congresista
de afgunst la envidia
de baan puesto de trabajo
de beheersing el dominio
de beloning la recompensa
de bemanning la tripulación
de beschikbaarheid la disponibilidad
de commissie la comisión
de coördinatie la coordinación
de directiesecretaresse la secretaria de dirección
de economie las Económicas
de EEG la Unión Europea
de export la exportación
de gediplomeerde el titulado
de guerrilla la guerrilla
de hardheid la dureza
de ideale kandidaten los candidatos ideales
de Import la importación
de instructeur el instructor
de kandidaat el candidato
de kennissen las nociones
de leiding,het gezag,het bevel el mando
de Marine la marina
de master el máster
de medische faculteit la Facultad de Medicina
de middelen los recursos
de militaire dictatuur la dictadura militar
de militaire dienst el servicio militar
de multinational la multinacional
de onderhandelingen la negociación
de onmiddellijke indiensttreding la incorporación inmediata
de pensioengerechtigde leeftijd la tercera edad
de post el cargo
de proever el catador
de Raad el Consejo
de sector el sector
de senator el senador,la senador
de stage las prácticas
de tegenspoed la adversidad
de veranderingen los cambios
de verwachting la espera
de vuurtorenwachter el farero
dwingen forzar
een derde un tercio
een rol overnemen asumir un papel
een sollicitatiebesprek hebben acudir a
enkele un par de
Geachte Apreciado
gebeuren pasar
gezaghebbend prestigioso
herkennen identificar
het atelier el taller
het delirium el delirio
het doctoraal el doctorado
het enthousiasme el entusiasmo
het falen el fracaso
het filiaal la filial
het fornuis el fogón
het gedoe,de heisa el jaleo
het inkomen los beneficios
het lid el miembro
het moederschap la maternidad
het opnemen tegen competir con
het postdoctoraal el postgrado
het ras la raza
het ritme el ritmo
het sterke punt el punto fuerte
het uitgeversproject el proyecto editorial
het wapen el arma
het zwakke punt el punto débil
Hoogachtend Atentamente
horeca en hotelwezen Restauración y Hostelería
in tweetallen en parejas
ingrijpen,storen interferir
leiden estar al mando de
leidinggevend líder
liefdadig benéfico
met iemand gaan salir con alguien
mogelijk maken,toestaan,veroorloven permitir
nodig hebben precisar
nog steeds wonen in seguir viviendo en
onmiddellijk inmediatamente
onvermoeibaar incansable
opgebouwd montado,montada
opgroeien criarse
ophouden met dejar de
opnieuw volver a
opwegen tegen compensar
overleven sobrevivir
proberen een baan te krijgen competir por un trabajo
promoveren hacer el doctorado,doctorar
rekruteren reclutar
rijbewijs halen sacarse el carné de conducir
scheiden separar
solliciteren naar een baan solicitar un puesto
Straatsburg Estrasburgo
televisie televisivo
tijd van veranderingen época de cambios
toevallig accidental
uitkiezen seleccionar
vast werk contrato indefinido
verantwoordelijk voor encargado de
verantwoordelijk voor encargado
verantwoordelijk zijn voor estar a cargo de
verdubbelen duplicar
vereisen requerir
verhinderen,voorkomen,tegenhouden impedir
verhuizen naar trasladarse a
verlaten abandonar
verlaten desierto
voltooien concluir
vooruit komen progresar
waard zijn valer
weer beginnen volver a empezar
woonachtig zijn in residir en
zelfstandig por mi cuenta
zich inschrijven matricularse
zwervend errante

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners