Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.12
aankunnen resistir
al met al en definitiva
beloond worden verse recompensado
beloven prometer
bewust worden van tomar conciencia de
de astrologie la astrología
de bestelbus la furgoneta
de bevolkingsexplosie la explosión demográfica
de filosoof el filósofo
de getallenleer la numerología matemática
de immigratie la inmigración
de keuze el acierto
de meditatie la meditación
de minderheidstaal la lengua minoritaria
de natuurlijke hulpbron el recurso renovable
de natuurramp la catástrofe natural
de ongelijkheid el desequilibrio
de ontbossing la deforestación
de organisatie la organización
de ouderdom la vejez
de overhaaste beslissing la decisión precipitado
de regeringsleiders el gobernante
de samenwerking la cooperación
de stelling la tabla explicativa
de tarot el tarot
de terroristische aanslag el atentado terrorista
de toename el aumento
de uitkomst el número resultante
de verhuizing la mudanza
de verplichting la obligación
de vrede la paz
de werkeloosheid el paro
de wetenschap la sabiduría
de wiskunde la matemática
de wiskundige el matemático
erg moe cansadísimo
eveneens asimismo
gratis gratuitamente
herstellen recuperar
het anticonceptiemiddel el método anticonceptivo
het broeikaseffect el recalentamiento de la atmósfera
het cijfer la cifra
het gelukskoekje la galleta de la suerte
het kinderdagverblijf la guardería
het oogpunt el punto de vista
het spreekt voor zich es obvio
het werk el empleo
huisdier nemen tener una mascota
juist justamente
onbaatzuchtig altruista
opheffen neutralizar
oprecht sinceramente
optellen sumar
verbieden prohibir
verbouwen reformar
vernieuwend innovador
verstrekken distribuir
voortdurend constante
zorgen dat procurar

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners