Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.9
authenthiek auténtico
avontuurlijk aventurero
ben je het ermee eens? ¿estás de acuerdo?
Catalaans catalán
de amnestie la amnistía
de anti conceptie middelen el anticonceptivo
de anticonceptie pil la píldora anticonceptiva
de ballingschap el exilio
de bedreiging la amenaza
de boekdrukkunst la imprenta
de commerciële muziek la música comercial
de doodstraf la pena de muerte
de ecologie la ecología
de electriciteit la electricidad
de grondwet la Constitución
de grootse uitvindingen los grandes inventos
de grot la cueva
de hippy el hippie
de Iberiërs los íberos
de intrede la aparición
de Kolonie la colonia
de landbouw la agricultura
de levensverwachting la esperanza de vida
de olijfolie el aceite de oliva
de onderbreking la interrupción
de onderdelen la pieza
de opvang la acogida
de Oudheid la antigüedad
de penicilline la penicilina
de persvrijheid la libertad de prensa
de politieke gevangene el preso político
de politieke partij el partido político
de rechtspraak la justicia
de scheiding el divorcio
de Senaat el Senado
de stoommachine la máquina de vapor
de technologie la tecnología
de uitvinding la invención
de vlecht la trenza
de vluchteling el exiliado
de vogel el pájaro
de vrijheid la libertad
de vrijheid van meningsuiting la libertad de expresión
de vrijheid van vergadering la libertad de reunión
de ziekte la enfermedad
deel uitmaken van formar parte de
een wet aannemen aprobar una ley
er over eens zijn estar de acuerdo
exotisch exótico
exporteren exportar
gedeeltelijk parcial
grappig gracioso
heel erg interessant interesantísimo
het amusement el entretenimiento
het effect el efecto
het kleedhokje la caseta
het koninkrijk el reino
het Latijn el latín
het management el alto directivo
het officiële karakter la oficialidad
het Romeinse Rijk el Imperio Romano
het transportmiddel el medio de transporte
het verval la decadencia
het voorbehoedsmiddel el preservativo
het voortduren la continuidad
het wiel la rueda
illegaal ilegal
Keltisch celta
klaarblijkelijk evidentemente
legaliseren legalizar
machtig poderoso
Moslim musulmán
nuanceren matizar
op 18 jarige leeftijd a los 18 años
radicaal radicalmente
tijd verliezen perder tiempo
uitvoeren ejecutar
vandaag de dag hoy en día
verrijkend enriquecedor
vooruitstrevend avanzado
vroeger anteriormente

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners