Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 2.1
beinvloeden,raken afectar
communiceren comunicarse
de angst el miedo
de correctie,de verbetering la corrección
de frustratie la frustración
de illusie,het waandenkbeeld la ilusión
de intensieve cursus el curso intensivo
de ontzetting,de doodsangst,de terreur el terror
de spanning la ansiedad
de vloeibaarheid,vlotheid van spreken la fluidez
de woordenschat el vocabulario
grammaticaal gramatical
herhaald repetido
het commentaar el comentario
het proces el proceso
juist correctamente
manier van zijn la forma de ser
mondeling oral
onzeker inseguro
positief positivo
uitspreken pronunciar
verbeteren corregir
verdraagzaam,tolerant tolerante
vertellen contar

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners