Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Aula Internacional 1.10
accepteren aceptar
actualmente actualmente
afspreken quedar
arbeids laboral
begraven enterrar
beschouwen als considerar
besluiten decidir
breed amplio
de arts el doctor
de bank el sofá
de beheersing el dominio
de beweging el movimiento
de cineast el cineasta
de coma el coma
de commandant el comandante
de computer el ordenador
de dood la muerte
de doortocht el paso
de eeuw el siglo
de filmografie la filmografía
de galerie la galería
de geneeskunde la medicina
de held el héroe
de heldin la heroína
de herinnering la memoria
de hoofdrol spelen protagonizar
de huwelijksreis la luna de miel
de jeugd la juventud
de kennis el conocimiento
de kleur el colorido
de korte film el cortometraje
de master el máster
de minister el ministro
de onafhankelijke film el cine independiente
de onderwijzer el maestro
de personage el personaje
de rariteit la curiosidad
de regering el gobierno
de regisseur el director
de revolutie la revolución
de romance el romance
de speelfilm el largometraje
de stierenvechter el torero
de stof la tela
de strijd la lucha
de studie la carrera
de taalkunde,de letterkunde la filología
de uitgeverij la editorial
de vaardigheid la capacidad
de vertaler el traductor
de vertaling la traducción
de werkelijkheid la realidad
deel uitmaken van formar parte de
deelnemen participar
definitief definitivo
dierbaar entrañable
een reis maken,afreizen emprender un viaje
eergisteren anteayer
erkend worden consagrar
erkennen reconocer
excentriek excéntrico
fusilleren fusilar
gevangennemen apresar
gevorderd avanzado
gisteravond anoche
gisteren ayer
het decor el decorado
het detail el detalle
het direct contact el contacto directo
het forum el foro
het gegeven el dato
het graf la tumba
het haar el cabello
het kassucces el taquillero
het leger el ejército
het niveau el nivel
het ongeluk el accidente
het politiek ambt el cargo político
het succes el éxito
het taleninstituut la academia
het tijdperk la época
het universitair diploma la licenciatura
het verhaal el relato
het vorig jaar el año pasado
het werk,het oeuvre la obra
in coma liggen quedarse en coma
in die tijd en esa época
in zijn geheel en su totalidad
internationaal internacionalmente
kastanjebruin castaño
krijgen,behalen conseguir
mondeling oral
na korte tijd al cabo de poco tiempo
ondernemen emprender
ondersteunen apoyar
ontvangen recibir
opbellen llamar
persoonlijk personalmente
portretteren retratar
proberen probar
revolutionair revolucionario
samenwerken colaborar
scheiden divorciarse
sterven morir
toen entonces
uiteindelijk finalmente
uitoefenen ejercer
uitvinden inventar
vanaf dat moment a partir de ese momento
veeleisend exigente
verhuizen trasladarse
verkrijgen obtener
verlaten abandonar
vertegenwoordigen representar
vertrekken partir
volledig por completo
vrienden worden hacerse amigo

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners