Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

2.Primeros contactos
aangenaam kennis maken encantado,encantada
aangenaam- mucho gusto
altijd siempre
begrijpen entender
bekijken mirar
bestaan existir
bezoeken visitar
bijzonder,speciaal especial
bovendien además
correct,juist correcto,correcta
dag,tot ziens chao
dankzij gracias a
de activiteit,de bezigheid la actividad
de architect el arquitecto,la arquitecta
de arts el médico,la médica
de bank el banco
de bar,het café el bar
de beschaving,de cultuur la civilización
de bladzijde la página
de brief la carta
de cacao el cacao
de camera la cámara
de Catalaanse Spaarbank la Caixa
de chilipeper el chile
de collega el colega,la colega,el compañero,la compañera
de Cubaan el cubano
de Cubaanse la cubana
de dierenarts el veterinario,la veterinaria
de dingen las cosas
de directeur el director
de directrice la directora
de econome la economista
de econoom el economista
de elektrische gitaar la guitarra eléctrica
de email,het e-mailadres el correo electrónico
de film la película
de filmindustrie la industría del cine
de folder,de flyer el folleto
de fotocamera la cámara fotográfica
de geboorteplaats el lugar de nacimiento
de gegevens los datos
de geschoolde arbeider el operario
de geschoolde arbeidster la operaria
de guacamole,de avocadosaus el guacamole
de hoofdletter la mayúscula
de hoofdstad la capital
de hovenier el jardinero,la jardinera
de huisvrouw el ama de casa
de ingenieur el ingeniero,la ingeniera
de IT'er el informático,la informática
de IT-dienstverlening el servicio informático
de jongen,het kind el chico
de kaas el queso
de klas la clase
de klasgenoot el compañero
de klasgenote la compañera
de kleine letter la minúscula
de leraar el profesor
de lerares la profesora
de loodgieter el fontanero,la fontanera
de mais el maíz
de maispannenkoek la tortilla de maíz
de mariachi's los mariachis
de Mexicaan el mexicano
de Mexicaanse la mexicana
de mobiele telefoon el móvil,el celurar
de muzikant el músico,la música
de ober el camarero
de oplossing la solución
de organisator el organizador,la organizadora
de persoonlijke informatie la información personal
de Peruaan el peruano
de Peruaanse la peruana
de pianist el pianista
de piano el piano
de politieagent el policía,la policía
de president el presidente
de presidente la presidenta
de programmeur el programador,la programadora
de projectleidster la jefa de proyectos
de punt el punto
de reactie la reacción
de receptionist el recepcionista
de receptioniste la recepcionista
de reputatie la reputacíon
de rockgroep el grupo de rock
de school la escuela
de schrijfster la escritora
de schrijver el escritor
de secretaresse la secretaria
de secretaris el secretario
de serveerster la camarera
de Spaanse la española
de Spanjaard el español
de specialisatie la función especial
de stichting la fundación
de student el estudiante
de studente la estudiante
de supermarkt el supermercado
de talenschool la escuela de idiomas
de tandarts el dentista,la dentista
de technicus el técnico,la técnica
de telefoon,het telefoonnummer el teléfono
de toegang tot de arbeidsmarkt la integración laboral
de underscore el guión bajo
de verpleegster la enfermera
de verpleger el enfermero
de vertegenwoordiger el representante
de vertegenwoordigster la representante
de volksuniversiteit la universidad popular
de vorm la forma
de werkneemster la empleada
de werknemer el empleado
de werkplek,de plek el puesto
de woonplaats el lugar de residencia
de zaal la sala
de zin la frase
die,dat que
een autoritaire leidinggevende un jefe autoritario
een baan hebben tener un trabajo
een beetje un poco
een lange traditie hebben tener mucha tradición
formeel formal
gepensioneerd jubilado,jubilada
geven dar
Goed bedankt Bien gracias
goede reis buen viaje
goedkoop barato,barata
hebben tener
heel goed muy bien
het alfabet el alfabeto
het apenstaartje la arroba
het bedrijf die sportevenementen organiseerd la empresa de desportes
het beroep la profesión
het bezoek la visita
het congres el congreso
het dialoog,het gesprek el diálogo
het Duits el alemán
het eten,de maaltijd la comida
het filmgenre,de bioscoop el cine
het formulier el formulario
het Frans el francés
het geschreven accent el acento
het hoofskantoor,de centrale la central
het huis la casa
het idee la idea
het is belangrijk es importante
het Italiaans el italiano
het kaartje,het formuliertje la ficha
het kantoor la oficina
het meisje la chica
het mobiele nummer el número de móvil
het monument el monumento
het muziekinstrument el instrumento musical
het Nahuatl,de taal van de Aztelen el náhuatl
het probleem el problema
het programma el programa
het restaurant el restaurante
het sociaal werk la Obra Social
het streepje el guión
het transportbedrijf la empresa de transportes
het trema la diéresis
het visitekaartje la tarjeta de visita
het woordenboek el diccionario
het ziekenhuis el hospital
Hoe gaat het met je? ¿Qué tal?
Hoe gaat het? ¿Qué tal?
Hoe maakt u het? ¿Cómo esta usted?
Hoe schrijf je dat? ¿Cómo se escribe?
huidig,tegenwoordig actual
ik ook yo también
Ik zoek namelijk een hotel Es que busco un hotel
in contact komen entrar en contacto
in groepen en grupos
in tweetal en parejas
informeel informal
interessant interesante
internationaal internacional
jij komt hier vandaan tú eres de aquí
klaar,voorbereid preparado,preparada
Kom je uit ...? ¿Eres de ...?
Komt u uit ...? ¿Es usted de ...?
kortom en resumen
kunnen poder
Kunt u? ¿Puede ...?
Latijns-Amerikaanse vrienden amigos latinoamericanos
leren aprender
Luister eens Oye
luisteren oír
maar pero
met als achternaam de apellido
met plezier,graag con gusto
mexicaans mexicano,mexicana
Mexico-stad México D.F.
Nederland la Holanda
Nietwaar?,Toch? ¿verdad?
nuttig útil
omdat porque
op werkgebied del mundo del trabajo
organiseren organizar
over sobre
persoonlijk personal
praten over hablar de
reageren reaccionar
reserveren reservar
schrijven escribir
telefoneren,bellen hablar por teléfono
toevoegen añadir
tot slot,ten slotte al final
traditioneel tradicional
typisch típico,típica
uitstekend excelente
uitwisselen intercambiar
uniek único,única
uw Spaanse naam su nombre español
verbeteren corregir
verkopen vender
volgend próximo,próxima
voor je problemen para tus problemas
vragen preguntar
vragen naar preguntar por
vriendelijk,aardig simpático,simpática
Waar kom je vandaan? ¿De dónde eres?
Waar komen ze vandaan?,Waar komt u vandaan? ¿De dónde son?
Waar komt u vandaan? ¿De dónde es usted?
wachten op,verwachten esperar
Wat doe je? ¿Qué haces?
Wat doet u? ¿Qué hace usted?
Wat is je telefoonnummer? ¿Cuál es tu teléfono?
Wat lekker! ¡Qué rico!
wel,dus pues
welk,welke,wat cuál
Wie is er aan het woord? ¿Quién habla?
Wie is wie? ¿Quién es quién?
wonen,leven vivir
zijn,zich bevinden estar
zoeken buscar
zonder sin

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners