Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Paso Adelante Memory
hij accepteert acepta
hij belt llama por teléfono
hij bespeelt toca
hij bevindt zich está
hij bezoekt visita
hij dineert cena
hij draagt lleva
hij draait gira
hij duwt empuja
hij groet saluda
hij heeft tiene
hij heeft nodig necesita
hij heet se llama
hij is es
hij kijkt mira
hij komt aan llega
hij legt uit explica
hij luistert escucha
hij raadt aan aconseja
hij rust uit descansa
hij spreekt habla
hij vergeet olvida
hij verplicht obliga
hij wacht espera
hij wenst desea
hij werkt trabaja
hij woont vive
hij zingt canta
hij zoekt busca
ik accepteer acepto
ik bel llamo por teléfono
ik ben soy
ik bespeel toco
ik bevind mij estoy
ik bezoek visito
ik dineer ceno
ik draag llevo
ik draai giro
ik duw empujo
ik groet saludo
ik heb tengo
ik heb nodig necesito
ik heet me llamo
ik kijk miro
ik kom aan llego
ik leg uit explico
ik luister escucho
ik ontbijt desayuno
ik raad aan aconsejo
ik rust uit descanso
ik spreek hablo
ik vergeet olvido
ik verplicht obligo
ik wacht espero
ik wens deseo
ik werk trabajo
ik woon vivo
ik zing canto
ik zoek busco
jij accepteert aceptas
jij belt llamas por teléfono
jij bent eres
jij bespeelt tocas
jij bevindt je estás
jij bezoekt visitas
jij dineert cenas
jij draagt llevas
jij draait giras
jij duwt empujas
jij groet saludas
jij hebt tienes
jij hebt nodig necesitas
jij heet te llamas
jij kijkt miras
jij komt aan llegas
jij legt uit explicas
jij luistert escuchas
jij ontbijt desayunas
jij raadt aan aconsejas
jij rust uit descansas
jij spreekt hablas
jij vergeet olvidas
jij verplicht obligas
jij wacht esperas
jij wenst deseas
jij werkt trabajas
jij woont vives
jij zingt cantas
jij zoekt buscas
jullie accepteren aceptáis
jullie bellen llamáis por teléfono
jullie bespelen tocáis
jullie bevinden je estáis
jullie bezoeken visitáis
jullie dineren cenáis
jullie draaien giráis
jullie dragen lleváis
jullie duwen empujáis
jullie groeten saludáis
jullie hebben tenéis
jullie hebben nodig necesitáis
jullie heten os llamáis
jullie kijken miráis
jullie komen aan llegáis
jullie leggen uit explicáis
jullie luisteren escucháis
jullie ontbijten desayunáis
jullie raden aan aconsejáis
jullie rusten uit descansáis
jullie spreken habláis
jullie vergeten olvidáis
jullie verplichten obligáis
jullie wachten esperáis
jullie wensen deseáis
jullie werken trabajáis
jullie wonen vivís
jullie zijn sois
jullie zingen cantáis
jullie zoeken buscáis
wij accepteren aceptamos
wij bellen llamamos por teléfono
wij bespelen tocamos
wij bevinden ons estamos
wij bezoeken visitamos
wij dineren cenamos
wij draaien giramos
wij dragen llevamos
wij duwen empujamos
wij groeten saludamos
wij hebben tenemos
wij hebben nodig necesitamos
wij heten nos llamamos
wij kijken miramos
wij komen aan llegamos
wij leggen uit explicamos
wij luisteren escuchamos
wij ontbijten desayunamos
wij raden aan aconsejamos
wij rusten uit descansamos
wij spreken hablamos
wij vergeten olvidamos
wij verplichten obligamos
wij wachten esperamos
wij wensen deseamos
wij werken trabajamos
wij wonen vivimos
wij zijn somos
wij zingen cantamos
wij zoeken buscamos
zij accepteren aceptan
zij bellen llaman por teléfono
zij bespelen tocan
zij bevinden zich están
zij bezoeken visitan
zij dineren cenan
zij draaien giran
zij dragen llevan
zij duwen empujan
zij groeten saludan
zij hebben tienen
zij hebben nodig necesitan
zij heten se llaman
zij kijken miran
zij komen aan llegan
zij leggen uit explican
zij luisteren escuchan
zij ontbijt desayuna
zij ontbijten desayunan
zij raden aan aconsejan
zij rusten uit descansan
zij spreken hablan
zij vergeten olvidan
zij verplichten obligan
zij wachten esperan
zij wensen desean
zij werken trabajan
zij wonen viven
zij zijn son
zij zingen cantan
zij zoeken buscan

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners