Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

5.Papel o pantalla?
anoniem anónimo,anónima
componeren componer
daarentegen en cambio
de aantekening la anotación
de acteur el actor
de afstandsbediening el mando a distancia
de archeoloog el arqueólogo
de benzine la gasolina
de Bijbel la Biblia
de bladwijzer el marcalibros
de commisaris el comisario
de dag van de Spaanstalige wereld la fiesta de la hispanidad
de dame la dama
de drukkerij la imprenta
de duisternis la oscuridad
de filmmuziek,de soundtrack la banda sonora
de graansoort el cereal
de grondstof la materia prima
de hoofdrolspeler,de hoofdrolspeelster el actor,la actriz principal
de houding la posición
de inkt la tinta
de introductie op de markt el lanzamiento
de invoering,de introductie la introducción
de kritiek la crítica
de liedtekst la letra
de lijdende vorm la voz pasiva
de literatuur las letras
de mens el ser humano
de Middeleeuwen la Edad Media
de misdaad,het misdrijf el crimen
de mislukking el fracaso
de modder,het leem el barro
de monnik el monje
de moord el asesinato
de mythologie la mitología
de Nijl el Nilo
de onpersoonlijke constructie la impersonalidad
de oprichting el establecimiento
de pilaar,de zuil,de pijler el pilar
de pocket,het pocketboek el libro de bolsillo
de polenta,de maispap la polenta
de popcorn las palomitas
de première el estreno
de prijsuitreiking la ceremonia de premios
de publicatie la publicación
de recessie la reseña
de revolutie la revolución
de rivier Main el río Meno
de romantische komedie la comedia romántica
de stem la voz
de taart la torta
de tram el tranvía
de uitgeverij la editorial
de uitvinding el invento
de vergelijking niet kunnen doorstaan no tener comparación con
de verhandeling la comercialización
de veronderstelling la hipótesis
de veroveraar el invasor
de waarschijnlijkheid la probabilidad
de westernfilm la película del oeste
de zeemeermin la sirena,la sirenita
digitaal digital
drukken op apretar
een bladzijde omslaan pasar una página
een rol spelen jugar un papel
eenzaam solitario,solitaria
elektronisch electrónico,electrónica
film,van de film cinematográfico,cinematográfica
gaan over tratar de
gemeen hebben compartir
gewoonlijk habitualmente
Griekenland Grecia
haperen fallar
het deeg,de massa la masa
het e-boek el libro electrónico
het familielid el pariente
het feit el hecho
het feit,de gebeurtenis el hecho
het geloof la creencia
het geluid el sonido
het genetisch gemodifieerd product el producto transgénico
het genre el género
het ideaal el ideal
het koekje la galleta
het kosmetisch product el cosmético
het manuscript el manuscrito
het meesterwerk la obra maestra
het nieuwtje,de ontwikkeling la novedad
het omslag la portada
het onderzoek la investigación
het spook,de geest el fantasma
het verhaal,de inhoud el argumento
ik zal het kort houden seré breve
in het geheim en secreto
integreren integrar
Midden-Amerikaans centroamericano,centroamericana
misschien a lo mejor
mogelijk maken,in staat stellen permitir
om middernacht a medianoche
onbetaalbaar zijn no tener precio
onpersoonlijk impersonal
op de eerste plaats en primer lugar
op de tweede plaats en segundo lugar
opstellen redactar
smakelijk apetitoso,apetitosa
starten,beginnen iniciar
stoten tegen chocar con
tot onderwerp maken tematizar
ver lejano
verdwijnen desaparecer
verhaal van film of boek el argumento
vertolken interpretar
vijandig,vijandelijk enemigo,enemiga
weerspiegeld worden reflejar,reflejarse
zich opmaken,zich opknappen arreglarse
zich vereenzelvigen met identificarse con

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners