Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

Algemeen
aan boord a bordo verkeer en vervoer
aan boord gaan,instappen,inschepen embarcar,embarcarse verkeer en vervoer
aan de borst drinken mamar algemeen
aanbellen llamar de woning
aanbranden pegarse eten en drinken
aandacht schenken,verzorgen atender algemeen
aandoen,aansteken encender algemeen
aangebrand quemado,quemada eten en drinken
aangenaam encantado,encantada algemeen
aangenaam,prettig agradable het weer
aangeschoten bebido,bebida algemeen
aangetekend certificado,certificada communicatie, informatica en media
aangeven declarar reizen
aanhouden,tegenhouen,stilleggen detener algemeen
aanklagen,terugvorderen demandar algemeen
aankleden vestir algemeen
aankomen llegar algemeen
aankondigen,bekend maken anunciar algemeen
aanleveren,afleveren,leveren suministrar het bedrijfsleven
aannemen,goedkeuren,aanvaarden aceptar algemeen
aanpakken,starten abordar algemeen
aanpassen,bewerken adaptar,adecuar algemeen
aanpassen,integreren acoplarse algemeen
aanraden aconsejar,recomendar algemeen
aanraken tocar algemeen
aanrijden,overrijden atropellar verkeer en vervoer
aanschouwen contemplar algemeen
aansporen incitar algemeen
aanstaan,believen parecer bien algemeen
aanstippen,schuren langs rozar algemeen
aantrekkelijk atractivo,atractiva algemeen
aantrekken atraer de gevoelens
aantrekken ponerse de kleding
aanvallen,overvallen agredir algemeen
aanvoeren alegar algemeen
aanwennen,gewend zijn acostumbrar algemeen
aanwijzen señalar algemeen
aardig,leuk majo,maja,mono,mona algemeen
aborteren abortar algemeen
absorberen,opnemen absorber,incorporar algemeen
academisch,schools escolar de school
achterlaten,verlaten,laten dejar algemeen
achtervolgen,lastig vallen acosar,molestar algemeen
acteren actuar,jugar theater, bioscoop, film
actief activo algemeen
activeren activar algemeen
ademhalen,ademen respirar het lichaam
afgelegen remoto algemeen
afgunst la envidia de gevoelens
afkomstig uit procedente verkeer en vervoer
afmaken,beëindigen acabar,terminar algemeen
afmatten,opdrogen agotar algemeen
afneembaar amovible algemeen
afscheid nemen despedirse algemeen
afscheiden secretar algemeen
afslaan girar,torcer,doblar verkeer en vervoer
afsluiten cortar verkeer en vervoer
afspreken citarse,quedar algemeen
afspreken met citarse algemeen
afstand doen van,afstaan ceder algemeen
afvallen adelgazar algemeen
afzetten,begrensen desahuciar algemeen
afzien van,opgeven renunciar algemeen
afzonderen apartar algemeen
agrarisch agrícola het bedrijfsleven
agressief agresivo algemeen
aids el sida de gezondheid
al ya algemeen
alle todo algemeen
alleen,enkel solamente algemeen
als gevolg van a causa de algemeen
alstublieft por favor algemeen
ambachtelijk artesanal het bedrijfsleven
ambitieus ambicioso algemeen
amerikaans americano,americana reizen
analyseren analizar algemeen
andermaal otra vez,de nuevo,una vez más algemeen
angst aanjagen,overdonderen acojonar de gevoelens
angstaanjagend aterrador,aterradorra de gevoelens
annuleren anular reizen
annuleren,afgelasten,afzeggen revertir algemeen
antiek antiguo de woning
apart,afzonderlijk aparte algemeen
applaudiseren aplaudir theater, bioscoop, film
april abril dagen van de week
arm,eenvoudig humilde algemeen
arrogant arrogante algemeen
attent atento algemeen
augustus agosto dagen van de week
Australisch australiano reizen
authentiseren,waarmerken autenticar algemeen
automatisch automático het beroep
autorijden conducir,manejar verkeer en vervoer
baden,een bad nemen bañarse algemeen
bakboord el babor verkeer en vervoer
bakken freír eten en drinken
bang miedoso de gevoelens
bang,angstig asustado,asustada algemeen
barok barroco,barroca kunst en literatuur
barsten quebrarse algemeen
basilicum la albahaca eten en drinken
basketbal el baloncesto ontspanning
beantwoorden,tegenspreken contestar algemeen
bebaard,bebaard barbudo het lichaam
beboeten multar verkeer en vervoer
bedanken agradecer algemeen
bedankt gracias algemeen
bedekken,toedekken,afdekken cubrir algemeen
bedelen mendigar algemeen
bedenken,verzinnen,beramen tramar algemeen
bederven,omkopen,verontreinigen corromper,sobornar algemeen
bedienen servir eten en drinken
bedreigd amenazado algemeen
bedreigen amenazar algemeen
bedroefd dolido de gevoelens
bedrogen,wijsgemaakt engañado,estafado algemeen
begaan cometer algemeen
beginnen,van start gaan empezar,comenzar algemeen
begrijpen entender,comprender algemeen
begrijpend comprensivo algemeen
begroeten saludar algemeen
behandelen tratar de gezondheid
beheren,besturen gestionar algemeen
beïnvloeden influir communicatie, informatica en media
bekend,vertrouwd,familiair familiar de familie
bekijken,kijken naar mirar het lichaam
beklemmen,benauwen agobiar de gevoelens
beklemtonen acentuar algemeen
bekwaam competente algemeen
belachelijk ridículo de gezondheid
belangrijk importante algemeen
beledigen ofender algemeen
beleefd educado algemeen
belemmeren embarazar algemeen
België la Bélgica reizen
Belgisch belga reizen
belijden,beoefenen profesar algemeen
bemesten fertilizar de natuur
bemiddelen,deelnemen intervenir algemeen
beneden abajo de woning
benijden,jaloers zijn envidiar,tener celos de gevoelens
benutten aprovechar algemeen
bepalen,vaststellen,definiëren definir algemeen
beperkt reducido algemeen
beplanten,verplanten replantar de natuur
bereiden preparar eten en drinken
bereiken conseguir,lograr,alcanzar algemeen
berichten,informeren informar algemeen
beroemd célebre kunst en literatuur
beschadigen estropear algemeen
beschermen amparar algemeen
beschilderen,zich schminken pintarse algemeen
beschuldigen,verdenken,betichten acusar algemeen
beseffen darse cuenta algemeen
besluiteloos indeciso algemeen
besluiten decidir,decidirse algemeen
besluiten aclararse algemeen
besmet worden contagiarse de gezondheid
besmet worden,gaan ontsteken infectarse de gezondheid
bespotten,belachelijk maken ridiculizar de gevoelens
bestaan,berusten consistir algemeen
beste,lieve querido,querida algemeen
bestemmen,toewijzen,verzenden destinar algemeen
betalen abonar algemeen
betalen pagar winkelen
betalen,vereffenen saldar algemeen
betasten palpar de gevoelens
betekenen significar de school
Beterschap! ¡Que se mejore! algemeen
betoveren encantar de gevoelens
betreden,trappen op pisar algemeen
betrokken implicado algemeen
beurt el turno winkelen
beven temblar algemeen
bevestigen afirmar algemeen
bevestigen,vastmaken,vastleggen fijar algemeen
bevlekt manchado,manchada algemeen
bevorderen fomentar algemeen
bevroren congelado,congelada het weer
bewaken,bewaren preservar algemeen
bewaken,waken bij velar algemeen
bewaren,onthouden retener algemeen
bewaren,toezicht houden guardar,vigilar algemeen
bewegen mover algemeen
bewegwijzeren señalizar verkeer en vervoer
beweren pretender,sostener algemeen
bewerken,bebouwen labrar het bedrijfsleven
bewolkt nublado,nuboso het weer
bewonderen admirar algemeen
bewoond habitado,habitada reizen
bewust consciente algemeen
bezet ocupado,ocupada reizen
bezoeken visitar algemeen
bezoeken,bezichtigen,bekijken visitar reizen
bezorgd preocupado de gevoelens
bezorgen procurar algemeen
bidden rezar algemeen
bijdragen contribuir,aportar theater, bioscoop, film
bijeenkomen reunirse algemeen
bijna casi algemeen
bijten morder de dieren
bijvoegen adjuntar algemeen
bijwonen asistir de school
bijziend miope de gezondheid
binnen dentro algemeen
Binnen! Adelante! algemeen
binnenkomen entrar algemeen
binnenstormen irrumpir algemeen
bitter amargo,amarga algemeen
blaffen ladrar de dieren
blauw azul de kleuren
bleek pálido,pálida de kleuren
blij maken,verheugen alegrar de gevoelens
blij zijn om alegrarse de gevoelens
blijven quedarse algemeen
blijven staan,de tijd nemen detenerse algemeen
blijven,verblijven permanecer algemeen
blind ciego,ciega de gezondheid
bloeden sangrar de gezondheid
blokken,studeren hacer codos de school
blond rubio,rubia de kleuren
blootleggen desenterrar algemeen
blootsvoets descalzo de kleding
boeien fascinar algemeen
boeren,oprispen regoldar eten en drinken
boksen boxear ontspanning
Bolivia la Bolivia reizen
boos enfadado,enojado,obstinado de gevoelens
boos maken enfadar algemeen
boos worden enfadarse,enojarse de gevoelens
boren perforar het gereedschap
borstelen,schaven cepillar algemeen
bot,onscherp romo algemeen
botsen chocar,colisionar verkeer en vervoer
bouwen construir de woning
boven arriba de woning
boven,bovenop encima algemeen
boven,omhoog arriba algemeen
bovendien además algemeen
bovendien,daarenboven especialmente algemeen
braden asar eten en drinken
branden,gloeien arder algemeen
Brasilië el Brasil reizen
brengen traer algemeen
broers en zussen los hermanos de familie
bruin marrón de kleuren
bruin worden tostarse,broncear algemeen
bruin,gebruind,donkerharig moreno,morena de kleuren
bruut bruto algemeen
buiten fuera algemeen
buiten,buitenshuis afuera algemeen
buitenlands extranjero algemeen
cadeau geven regalar algemeen
cafeïnevrij descafeinado eten en drinken
Canada el Canadá reizen
chagrijnig zijn tener mal genio de gevoelens
chatten chatear communicatie, informatica en media
clandestien clandestino algemeen
collectief colectivo algemeen
Colombia la Colombia reizen
comfortabel confortable reizen
commercieel comercial het bedrijfsleven
compatibel compatible communicatie, informatica en media
complex,ingewikkeld complejo,compleja algemeen
componeren componer kunst en literatuur
confronteren enfrentar algemeen
contant,in contanten en efectivo het bedrijfsleven
controleren controlar reizen
correct correcto algemeen
corrigeren,verbeteren corregir de school
Costa Rica la Costa Rica reizen
creëren crear algemeen
Cuba la Cuba reizen
Cubaans cubano,cubana reizen
cultureel cultural kunst en literatuur
daar allí,allá algemeen
dagelijks cotidiano algemeen
dankbaar agradecido algemeen
dansen bailar,danzar ontspanning
Dat denk ik ook! ¡Ya lo creo! algemeen
dat,die ese,esa,eso algemeen
de aalbes la grosella eten en drinken
de aalmoes la limosna algemeen
de aandacht la atención algemeen
de aangetekende brief la carta registrada communicatie, informatica en media
de aanhangwagen,de caravan el remolque verkeer en vervoer
de aanklacht la denuncia algemeen
de aankomst la llegada reizen
de aanlegplaats,het laadperron el muelle verkeer en vervoer
de aanmoediging el incentivo algemeen
de aanranding,de schending la violación algemeen
de aanslag el atentado algemeen
de aansteker el mechero algemeen
de aantekeningen los apuntes de school
de aantrekkingskracht la atracción de gevoelens
de aanval la ataque de gezondheid
de aanvaller,de overvaller el asaltante algemeen
de aanvang,het begin el comienzo kunst en literatuur
de aanwezigheid la presencia algemeen
de aanwezigheid la asistencia algemeen
de aap el mono,el simio de dieren
de aardappel la patata,la papa eten en drinken
de aardappelpuree el puré de patatas eten en drinken
de aardbei la fresa eten en drinken
de aardbeving el terremoto de natuur
de Aarde la Tierra de natuur
de aardrijkskunde la geografía de school
de aaseter el carroñero de dieren
de abrikoos el damasco,el albaricoque eten en drinken
de academie la academia de school
de accu la batería het gereedschap
de achterbuurt el barrio bajo,la favela algemeen
de achternaam el apellido algemeen
de achterruit la luna trasera verkeer en vervoer
de achtersteven la popa verkeer en vervoer
de achteruitkijkspiegel el espejo retrovisor verkeer en vervoer
de acteur el actor,la actriz theater, bioscoop, film
de activiteit la actividad algemeen
de adelaar el águila de dieren
de adem el aliento het lichaam
de ademhaling la respiración het lichaam
de ader la vena het lichaam
de adjudant,de plaatsvervanger el delegado het beroep
de advertentie el anuncio,el aviso communicatie, informatica en media
de advocaat el abogado,la abogada het beroep
de afdeling la sección winkelen
de afdeling el departemento het bedrijfsleven
de affiches los carteles algemeen
de afleiding la distracción ontspanning
de afmeting la medida algemeen
de afname,de daling el descenso algemeen
de aframmeling la paliza algemeen
de afrit la salida verkeer en vervoer
de afspraak la cita het beroep
de afwas doen,afwassen lavar los platos,fregar de woning
de afwasmachine el lavaplatos in de keuken
de afzender el remitente,la remitente communicatie, informatica en media
de afzuigkap la campana de humo in de keuken
de agenda la agenda het kantoor
de agent el agente,la agente het beroep
de airconditioning el aire acondicionado de woning
de akte,het bedrijf el acto kunst en literatuur
de albatros el albatros de dieren
de alcohol el alcohol de gezondheid
de alinea,de paragraaf el párrafo kunst en literatuur
de allergie la alergia de gezondheid
de amandel la almendra eten en drinken
de amateur,de supporter el aficionado ontspanning
de ambassade la embajada reizen
de ambtenaar el funcionario,la funcionaria het beroep
de ananas la piña,el ananás eten en drinken
de anesthesie,de verdoving la anestesia de gezondheid
de angst el miedo de gevoelens
de anjer el clavel algemeen
de antenne la antena communicatie, informatica en media
de antilope el antílope de dieren
de anus el ano het lichaam
de apotheek la farmacia de gezondheid
de apotheker el farmacéutico,la farmacéutica het beroep
de appel la manzana eten en drinken
de appelmoes el puré de manzanas eten en drinken
de arbeider el trabajador,el obrero het beroep
de arbeidster la trabajadora,la obrera het beroep
de archeologie la aqueología de school
de architect el arquitecto de woning
de arm el brazo het lichaam
de armband la pulsera,el brazalete de kleding
de armoedegrens el umbral de la pobreza algemeen
de artisjok la alcachofa eten en drinken
de arts el médico,la médica het beroep
de arts,de dokter el médico,la médica de gezondheid
de as la ceniza algemeen
de asbak el cenicero algemeen
de asfalt el asfalto verkeer en vervoer
de asperge el espárrago eten en drinken
de aspirine la aspirina de gezondheid
de assistent el asistente het beroep
de atleet el atleta ontspanning
de atlete la atleta ontspanning
de atletiek el atletismo ontspanning
de aubergine la berenjena eten en drinken
de Australiër el australiano reizen
de auto el coche,el auto,el carro verkeer en vervoer
de auto el coche algemeen
de autoband,de velg la llanta verkeer en vervoer
de automobilist el automovilista,la automovilista,el conducto verkeer en vervoer
de autopapieren la documentación del coche verkeer en vervoer
de autopech la avería verkeer en vervoer
de autorijschool la auto-escuela verkeer en vervoer
de autotrein el autotrén verkeer en vervoer
de autoweg la carretera,la autovía verkeer en vervoer
de avocado el aguacate eten en drinken
de avond la tarde dagen van de week
de azijn el vinagre eten en drinken
de baan,de piste la pista ontspanning
de baard la barba het lichaam
de baby el bebé de familie
de back-up la copia de seguridad communicatie, informatica en media
de badjas la salida de baño,el albornoz,la bata de baño de kleding
de badkamer el baño de woning
de badkuip la bañera de woning
de bagage el equipaje reizen
de bagatel,het dingetje la cosita algemeen
de bakker el panadero het beroep
de bakkerij,de bakker la panadería winkelen
de baksteen el ladrillo de woning
de bakstenen voegen la añadidura de woning
de bakvorm el molde in de keuken
de bal la pelota algemeen
de bal,de knikker la bola algemeen
de balk la viga de woning
de balletdanser el bailarín kunst en literatuur
de balletdanseres la bailarina kunst en literatuur
de bamboe el bambú de natuur
de banaan el plátano,la banana eten en drinken
de band el neumático verkeer en vervoer
de bank el banco het bedrijfsleven
de banketbakker el pastelero het beroep
de bar el bar eten en drinken
de bar,het café,de nachtclub el pub ontspanning
de barkruk la banqueta eten en drinken
de barman el barman eten en drinken
de batterij la pila het gereedschap
de bedelaar el mendigo algemeen
de bedoeling la intención algemeen
de bedreiging la amenaza algemeen
de beek el arroyo reizen
de beeldhouwer el escultor,la escultora kunst en literatuur
de beer el oso de dieren
de beet,de steekwond,de prik la picadura de gezondheid
de begrafenis el entierro algemeen
de behandeling el tratamiento de gezondheid
de behandeling,de genezing la cura de gezondheid
de behanger el empapelador het beroep
de beheerder el administrador de woning
de beitel el cincel het gereedschap
de bejaarde el anciano,la anciana algemeen
de bekende,de kennis el conocido de familie
de belediging la ofensa algemeen
de beleggers el inversores het bedrijfsleven
de belevenis la vivencia algemeen
de Belg el belga reizen
de Belgische la belga reizen
de bende,de stam,de familie la tribu de familie
de benzine la gasolina verkeer en vervoer
de benzine la gasolina verkeer en vervoer
de berg la montaña de natuur
de bergbeklimmer el alpinista,la alpinista reizen
de berisping,het gejoel la bronca algemeen
de beroerte el derrame celebral de gezondheid
de bes la baya eten en drinken
de bescherming la protección,el amparo algemeen
de beschuldiging la sospecha de gevoelens
de beslaglegging el embargo algemeen
de beslissing la decisión algemeen
de besmetting el contagio de gezondheid
de bestelbus la camioneta verkeer en vervoer
de bestelling el pedido het bedrijfsleven
de bestelwagen el furgón verkeer en vervoer
de bestraffing,de straf el castigo algemeen
de beursstudent el becario de school
de bever el castor de dieren
de bevestiging la confirmación algemeen
de bevordering el fomento algemeen
de bewaker el vigilante,la vigilante het beroep
de bewaking,de bewaker la escolta algemeen
de bewering la afirmación algemeen
de bezem la escoba de woning
de bezorgdheid la preocupación de gevoelens
de bezorgdheid la inquietud algemeen
de bh el sujetador,el corpiño de kleding
de bh el sostén de kleding
de bibliothecaris el bibliotecario het beroep
de bibliotheek la biblioteca de school
de biceps el bíceps het lichaam
de bidsprinkhaan la mantis religiosa de dieren
de biefstuk el bistec eten en drinken
de biet la remolacha eten en drinken
de big el cochinillo,el lechón de dieren
de bij la abeja de dieren
de bijenkorf,de bijenkolonie la colmena,el enjambre de dieren
de bijl la hacha het gereedschap
de bikini la biquini de kleding
de bil la nalga het lichaam
de binnenband la cámara verkeer en vervoer
de binnenlandse handel el comercio interior het bedrijfsleven
de binnenplaats el patio de woning
de biologie la biología de school
de bioloog el biólogo het beroep
de bioscoop el cine theater, bioscoop, film
de bisschop el obispo het beroep
de bit el bit communicatie, informatica en media
de bivakmuts el pasamontañas algemeen
de bizon el bisonte de dieren
de bladerdeeg el hojaldre eten en drinken
de bladluis el áfido de dieren
de blauwe bes el arándano eten en drinken
de blein,de blaar la ampolla de gezondheid
de blender la licuadora eten en drinken
de blik la mirada het lichaam
de blikopener el abrelatas in de keuken
de bliksem el rayo het weer
de bliksemafleider el pararrayos de woning
de blinde el ciego,la ciega de gezondheid
de blindedarmontsteking la apendicitis de gezondheid
de bloeddruk la tensión de gezondheid
de bloeduitstorting la hematoma de gezondheid
de bloedworst la morcilla eten en drinken
de bloem la flor de natuur
de bloemist el florista het beroep
de bloemisterij la florería winkelen
de bloemkool el coliflor eten en drinken
de bloes la blusa de kleding
de blog el bitácora communicatie, informatica en media
de bocht la curva verkeer en vervoer
de boeg,de voorsteven la proa verkeer en vervoer
de boekenbeurs la feria del libro ontspanning
de boekenkast la estantería de woning
de boekhandel la librería communicatie, informatica en media
de boekhouder el contador het beroep
de boer el granjero het beroep
de boer,de landbouwer el labrador,el agricultor,el campesino het beroep
de boerderij la granja de dieren
de boete la multa verkeer en vervoer
de bok el cabrón de dieren
de bokser el boxeador,la boxeadora ontspanning
de bokssport el boxeo ontspanning
de bonbon el bombón eten en drinken
de bonen las judías eten en drinken
de boodschap el recado algemeen
de boodschap,de aankoop la compra winkelen
de boog el arco de woning
de boom el árbol de natuur
de boomstam el tronco de natuur
de boon el haba,la alubia eten en drinken
de boor el taladro het gereedschap
de boormachine el taladro,la barrena het gereedschap
de boosaardigheid la malicia algemeen
de boot,het schip el barco,la nave verkeer en vervoer
de bordenwisser el borrador de school
de borst el pecho het lichaam
de borstel el cepillo algemeen
de borstkanker el cáncer de mama de gezondheid
de borstkast el tórax het lichaam
de borstvin la aleta pectoral de dieren
de bosbes el arándano eten en drinken
de boter la mantequilla,la manteca eten en drinken
de botsing la colisión verkeer en vervoer
de botten los huesos het lichaam
de bougie la bujía verkeer en vervoer
de bouillon el caldito,el caldo eten en drinken
de bouillon el caldo eten en drinken
de boulevard la avenida verkeer en vervoer
de braadpan la cazuela in de keuken
de braambes la zarzamora eten en drinken
de brancard la camilla de gezondheid
de brandkast la caja de seguridad algemeen
de breuk la fractura de gezondheid
de breuk,de barst la ruptura de gevoelens
de brief la carta communicatie, informatica en media
de briefkaart la tarjeta postal communicatie, informatica en media
de brievenbus el buzón communicatie, informatica en media
de bril las gafas de gezondheid
de briljant el brillante de kleding
de brillenkoker el estuche para las gafas de gezondheid
de brilmontuur la montura de gezondheid
de brilslang la cobra de dieren
de broccoli el brócoli eten en drinken
de broek el pantalón de kleding
de broekzak,de jaszak el bolsillo de kleding
de broer el hermano de familie
de bron,de fontein la fuente reizen
de broodbakoven la panificadora de woning
de broodrooster el tostador,la tostadora eten en drinken
de bruiloft la boda de familie
de buffel el búfalo de dieren
de buik el vientre het lichaam
de buikpijn el calambres de gezondheid
de buis el caño algemeen
de buis van Eustachius la trompa de Eustaquio het lichaam
de buitenlander el extranjero algemeen
de buitenlandse la extranjera algemeen
de buitenlandse handel el comercio exterior het bedrijfsleven
de buitenwijken las afueras algemeen
de burcht,het kasteel el castillo,el roque reizen
de burgemeester el alcalde,la alcaldesa het beroep
de bus el autobús,el micro,el microbús verkeer en vervoer
de buurman el vecino de woning
de cabine,de capsule la cápsula algemeen
de cactus el cactus de natuur
de cafeteria la cafetería eten en drinken
de cake el bizcocho eten en drinken
de camera la cámara ontspanning
de camping el camping reizen
de capaciteit la capacidad algemeen
de capaciteit el aforo algemeen
de caramelpudding el flan eten en drinken
de caravan la caravana reizen
de cardioloog,de hartspecialist el cardiólogo het beroep
de cartridge el cartucho de tinta het kantoor
de cava el cava eten en drinken
de cavia conejillo de Indias de dieren
de cd el CD,el compact disc kunst en literatuur
de cd-speler el tocadiscos compacto kunst en literatuur
de cdromdrive el lector de CD-Rom communicatie, informatica en media
de cel la celda algemeen
de cement el cemento,el concreto de woning
de champagne el champán eten en drinken
de chantage el chantaje algemeen
de chat el chat communicatie, informatica en media
de chauffeur el chófer het beroep
de chef el jefe,la jefa het bedrijfsleven
de cheque el cheque,el talón het bedrijfsleven
de cherry el jerez eten en drinken
de chili el chile eten en drinken
de chirurg el cirujano,la cirujana de gezondheid
de chirurgie la cirugía de gezondheid
de chocolade el chocolate eten en drinken
de chocoladereep la tableta de chocolate winkelen
de chrysant el crisantemo de natuur
de citroen el limón eten en drinken
de citruspers el exprimidor de woning
de claxon el claxon,la bocina verkeer en vervoer
de clown el payaso,la payasa ontspanning
de club el club algemeen
de cocktail el cóctel eten en drinken
de code,de oplossing,het sleutelwoord la clave algemeen
de cognac el brandy eten en drinken
de commisie la comisión het bedrijfsleven
de competentie la competencia algemeen
de complexiteit la complejidad algemeen
de componist el compositor,la compositora kunst en literatuur
de compositie,het muziekstuk la composición kunst en literatuur
de computer,de pc la computadora,el ordenador communicatie, informatica en media
de computer,de pc el ordenador,la computadora het kantoor
de conducteur el revisor,la revisora verkeer en vervoer
de connectie el enchufe algemeen
de constructie la construcción de woning
de container el contenedor algemeen
de controle el control reizen
de correspondent el corresponsal communicatie, informatica en media
de correspondente la corresponsal communicatie, informatica en media
de coupé el compartimento verkeer en vervoer
de courgette el calabacín eten en drinken
de creche la guardería,el jardín de infancia de school
de crematie la cremación algemeen
de crème la crema algemeen
de criticus el crítico,la crítica kunst en literatuur
de cultuur la cultura kunst en literatuur
de cursus el curso de school
de cycloon el ciclón het weer
de dadel el dátil eten en drinken
de dagelijkse sleur la rutina diaria algemeen
de dakloze la persona sin hogar algemeen
de daklozen los sin techo algemeen
de dakpan la teja de woning
de daling,de afdaling,de landing el declive algemeen
de damp el vapor eten en drinken
de dans el baile ontspanning
de danser el bailaor kunst en literatuur
de darmen los intestinos het lichaam
de data-invoer la entrada de datos communicatie, informatica en media
de data-uitvoer los datos de salida communicatie, informatica en media
de databank el banco de datos communicatie, informatica en media
de dataoverdracht la transmisión de datos communicatie, informatica en media
de dataverwerking el procesamiento de datos communicatie, informatica en media
de datum la fecha dagen van de week
de decadentie,het verval,de achteruitgang la decadencia algemeen
de decoder el receptor TDT communicatie, informatica en media
de demonstrant el activista algemeen
de demonstratie la manifestación algemeen
de demper,de knalpot el silenciador verkeer en vervoer
de denneappel la piña de natuur
de deodorant el desodorante algemeen
de depressie la depresión de gevoelens
de detailhandel el comercio al por menor het bedrijfsleven
de detective el detective het beroep
de deur la puerta de woning
de deurbel el timbre de woning
de deurklink el pestillo,el picaporte de woning
de deurklopper la aldaba de woning
de deurmat,de vloermat el felpudo de woning
de dialoog el diálogo kunst en literatuur
de diamant el diamante de kleding
de dichtenbundel el romancero kunst en literatuur
de dichter el poeta kunst en literatuur
de dief el ladrón algemeen
de dienst el turno het beroep
de dienstregeling el horario verkeer en vervoer
de diepvriezer el congelador in de keuken
de dierenarts el veterinario het beroep
de dierentuin el parque zoológico,el jardín zoológico reizen
de diesel el gasóleo verkeer en vervoer
de dieselbrandstof el gazóleo verkeer en vervoer
de dievegge la ladrona algemeen
de digitale camera la cámara digital ontspanning
de digitale televisie la televisión digital communicatie, informatica en media
de dij el muslo het lichaam
de dikke darm el intestino grueso het lichaam
de dikke teen el dedo gordo del pie het lichaam
de directeur el director de school
de directie,de bedrijfsleiding la dirección het bedrijfsleven
de dirigent el director de orquesta,la directora de orque kunst en literatuur
de discotheek la discoteca ontspanning
de dobbelsteen el dado ontspanning
de docent el docente de school
de dochter la hija de familie
de documentaire el documental communicatie, informatica en media
de dode el muerto,la muerta,el fallecido de gezondheid
de doek,de lap el trapo de woning
de dolar el dólar reizen
de dolfijn el delfin de dieren
de dolk la daga,el puñal algemeen
de domheid la tontería algemeen
de domheid la estupidez algemeen
de domino el dominó ontspanning
de donder el trueno het weer
de donut el anillo,la dona,el dónut eten en drinken
de dood la muerte het lichaam
de doodslag el homicidio algemeen
de doofstomme el sordomudo,la sordomuda de gezondheid
de doorn,de stekel,de graat la espina de dieren
de doos,de kist,de kassa la caja winkelen
de doperwt el guisante,la arveja eten en drinken
de doping el dopaje ontspanning
de dorst la sed eten en drinken
de douane la aduana reizen
de douanier el aduanero,la aduanera reizen
de douche la ducha de woning
de draad el hilo,la cuerda algemeen
de draadloze verbinding la conexión inalámbrica communicatie, informatica en media
de draagband el cabestrillo de gezondheid
de draai,de wending el giro verkeer en vervoer
de draaideur la puerta giratoria de woning
de driver el controlador communicatie, informatica en media
de drogisterij la droguería winkelen
de dromedaris el dromedario de dieren
de dronkaard el borracho,la borracha algemeen
de droogte la sequía het weer
de droom el sueño algemeen
de drugs la droga de gezondheid
de drugsverslaafde el drogadicto,la drogadicta algemeen
de druif la uva eten en drinken
de druivenplukker el vendimiador het beroep
de drukkerij la imprenta communicatie, informatica en media
de drukte,de toeloop el hormiguero algemeen
de druppels las gotas de gezondheid
de duif la paloma de dieren
de duik el chapuzón ontspanning
de duim el pulgar het lichaam
de duimspijker,de punaise la chincheta het kantoor
de duin la duna de natuur
de Duitser el alemán reizen
de duizeligheid,de misselijkheid,de zeeziekte el mareo de gezondheid
de duizendpoot el ciempiés de dieren
de dunne darm el intestino delgado het lichaam
de dvd el dvd communicatie, informatica en media
de dvddrive el lector de DVD communicatie, informatica en media
de dwaas,de onnozelaar la nulidad algemeen
de dweil la bayeta,el paño,la rodilla de woning
de dwerg,de kabouter el enano,la enana algemeen
de dynamiek el dinamismo algemeen
de echtgenoot el marido,el esposo,el cónyuge de familie
de echtgenote la esposa de familie
de economie la economía het bedrijfsleven
de eekhoorn la ardilla de dieren
de eend el pato de dieren
de eenkamerwoning,de studio el estudio de woning
de eenzaamheid la soledad algemeen
de eer el honor algemeen
de eerlijkheid la sinceridad algemeen
de eerstehulppost la casa de socorro de gezondheid
de eetlepel la cucharada eten en drinken
de eeuw el siglo dagen van de week
de efficiëntie la eficiencia algemeen
de egel el erizo de dieren
de eierkoker el cuecehuevos de woning
de eigenaar el dueño,el propietario de woning
de eigenaardigheid,de rariteit la rareza algemeen
de eikel la bellota de natuur
de eis el requisito algemeen
de eland el alce de dieren
de electricien el electricista,la electricista het beroep
de elektricien el electricista,la electricista het gereedschap
de elektriciteit la electricidad het gereedschap
de elleboog el codo het lichaam
de ellende el apuro algemeen
de email el correo electrónico communicatie, informatica en media
de emigrant el emigrante algemeen
de emigrante la emigrante algemeen
de emmer el cubo,el balde de woning
de emotie la emoción de gevoelens
de endeldarm el recto het lichaam
de energie la energía het bedrijfsleven
de engel el ángel algemeen
de Engelse sleutel la llave inglesa het gereedschap
de Engelsman el inglés reizen
de enkel,het voetgewricht el tobillo het lichaam
de enveloppe el sobre het kantoor
de erkenning el reconocimiento de school
de ervaring la experiencia het beroep
de espresso el espresso eten en drinken
de espresso met een beetje melk el cortado eten en drinken
de etalage el escaparate winkelen
de etappe,de fase la etapa algemeen
de etter el pus de gezondheid
de Europeaan el europeo reizen
de evaluatie la evaluación de school
de evolutie la evolución algemeen
de excursie,de uitstap la excursión reizen
de export la exportación het bedrijfsleven
de expositie,de tentoonstelling la exposición kunst en literatuur
de ezel el burro,la burra,el asno de dieren
de fabriek la fábrica het bedrijfsleven
de faculteit la facultad de school
de familie,het gezin la familia de familie
de fan,de supporter el hincha,la hincha ontspanning
de fauteuil la butaca de woning
de fax el fax het kantoor
de fax el fax communicatie, informatica en media
de fazant el faisán de dieren
de fee la hada algemeen
de felicitatie la felicitación de gevoelens
de fiets la bicicleta,la bici verkeer en vervoer
de fietser el ciclista,la ciclista verkeer en vervoer
de fietser,de wielrenner el ciclista,la ciclista ontspanning
de file el atasco,la caravana verkeer en vervoer
de fillet el filete eten en drinken
de film la película theater, bioscoop, film
de filmcamera la cámara de cine ontspanning
de filmster la estrella theater, bioscoop, film
de filmvoorstelling la sesión theater, bioscoop, film
de filosofie la filosofía de school
de filosoof el filósof de school
de filter el filtro algemeen
de flamenco el flamenco kunst en literatuur
de flamencodanseres la bailaora kunst en literatuur
de flat,de verdieping el piso de woning
de fles la botella winkelen
de flesopener el abrebotellas in de keuken
de flits,de flitser el flash ontspanning
de fluitketel el silbato in de keuken
de folder el folleto,el prospecto reizen
de fooi la propina eten en drinken
de forel la trucha de dieren
de formaliteit el trámite algemeen
de formule la fórmula de school
de foto la foto algemeen
de fotograaf el fotógrafo het beroep
de fotografie la fotografía het beroep
de fotokopie la fotocopia het kantoor
de framboos la fambuesa eten en drinken
de Franse la francesa reizen
de Fransman el francés reizen
de fraude,de oplichting el fraude algemeen
de fret el hurón de dieren
de frisdrank el refresco eten en drinken
de functietoets la tecla de función communicatie, informatica en media
de fusie,de smelting,het mixen la fusión algemeen
de fysiotherapeut el fisioterapeuta het beroep
de gaai la grajilla de dieren
de gal la bilis het lichaam
de galerie la galería kunst en literatuur
de gang el pasillo de woning
de gang el pasillo verkeer en vervoer
de gans la oca de dieren
de garage el garaje,la cochera de woning
de garnaal la gamba de dieren
de gast el huésped reizen
de gast el invitado algemeen
de gastdocent,de lezer,de spreker el lector de school
de gazelle la gacela de dieren
de gazpacho el gazpacho eten en drinken
de geadresseerde el destinatario communicatie, informatica en media
de gebeurtenis el suceso algemeen
de geboorte el nacimiento het lichaam
de geboorteplaats el lugar de nacimiento,la ciudad de origen algemeen
de gedachte el pensamiento algemeen
de geeuw,de gaap el bostezo het lichaam
de gehaktbal la albóndiga eten en drinken
de gehandicapte,de mindervalide el minusválido,la minusválida de gezondheid
de geiser el géiser de natuur
de geit la cabra de dieren
de geldautomaat el cajero automático het bedrijfsleven
de gelijkheid la igualdad algemeen
de geluidskaart la tarjeta de sonido communicatie, informatica en media
de gemeenschap la comunidad algemeen
de gemeente la municipalidad algemeen
de gems el rebeco de dieren
de genadigheid la clemencia de gevoelens
de genegenheid el cariño,el afecto de gevoelens
de generatie la generación de familie
de genieter el gozador reizen
de gepensioneerde el jubilado,la jubilada het beroep
de gerst la cebada eten en drinken
de geschiedenis la historia de school
de geur el olor algemeen
de gevangene el recluso,la reclusa algemeen
de gevangenis la cárcel algemeen
de gevangenschap el cautiverio algemeen
de gevel la fachada de woning
de gewonde el herido,la herida de gezondheid
de gewoonte la costumbre,el hábito algemeen
de gezegde,de opmerking el dicho algemeen
de gezinsplanning la planificación familiar de familie
de gezondheid la salud de gezondheid
de gids,de reisleider el guía,la guía reizen
de gier el buitre de dieren
de gijzelaar el rehén algemeen
de gijzelnemer el secuestrador algemeen
de giraf la jirafa de dieren
de gitaar la guitarra kunst en literatuur
de glazenwasser el limpiacristales de woning
de gletser el glaciar de natuur
de glimlach la sonrisa het lichaam
de glimworm,het vuurvliegje la luciérnaga de dieren
de gloeilamp la bombilla de woning
de gnoe el ñu de dieren
de goederentrein el tren de mercancías verkeer en vervoer
de goedheid la bondad algemeen
de golf la ola reizen
de golfbreker la escollera algemeen
de golfbreker,de pier el rompeolas algemeen
de golfstok el palo de golf ontspanning
de gom la goma de borrar het kantoor
de goochelaar,de tovenaar el mago,la maga het beroep
de gootsteen el fregadero in de keuken
de gorilla el gorila de dieren
de goudbrasem la dorada eten en drinken
de goudvis el pez de colores de dieren
de graanschuur el granero algemeen
de grafdelver el enterrador het beroep
de graffiti la pintada kunst en literatuur
de grafische kaart la tarjeta gráfica communicatie, informatica en media
de grafsteen,de gedenksteen la lápida algemeen
de gram el gramo winkelen
de grammatica la gramática de school
de grap la broma,el chiste ontspanning
de grasmaaier la cortacésped,la cortadora de césped het gereedschap
de grasmaaier la cortadora de césped,el cortacésped de woning
de gratie,de kwijtschelding el indulto algemeen
de grens la frontera reizen
de grenspaal,de mijlpaal el hito algemeen
de griep la gripe de gezondheid
de groente la verdura,las legumbres eten en drinken
de groenteboer el verdulero het beroep
de groentewinkel la verdulería winkelen
de groep el grupo algemeen
de groet el saludo algemeen
de groeten los recuerdos algemeen
de grond,de aarde la tierra het bedrijfsleven
de groothandel el comercio al por mayor het bedrijfsleven
de groothandelaar el mayorista,la mayorista het bedrijfsleven
de grootouders los abuelos de familie
de grot,de spelonk,het hol la cueva,la caverna de natuur
de grote garnaal la gamba eten en drinken
de gsm,de mobiel el celular,el móvil communicatie, informatica en media
de gymnastiek,turnen la gimnasia de school
de gyneacoloog el ginecólogo het beroep
de haai el tiburón de dieren
de haan el gallo de dieren
de haardroger el secador algemeen
de haarkrul el rizo het lichaam
de haarlak la laca algemeen
de haas la liebre de dieren
de haat el odio de gevoelens
de habitat,de woonplaats el hábitat de dieren
de hagedis el lagarto de dieren
de hagel el granizo het weer
de hagelstenen las piedras de granizo het weer
de hal el recibidor de woning
de halfbelegen kaas el queso semicurado eten en drinken
de halfvolle melk la leche semidesnatada eten en drinken
de halsketting el collar de kleding
de halte la parada verkeer en vervoer
de halte,de parade la parada algemeen
de ham el jamón eten en drinken
de hamer el martillo het gereedschap
de hamster el hámster de dieren
de hand la mano het lichaam
de handdoek la toalla algemeen
de handdruk el apretón de mano algemeen
de handel el comercio het bedrijfsleven
de handeling,de daad la acción algemeen
de handicap la discapacidad het lichaam
de handigheid la habilidad algemeen
de handpalm la palma de mano het lichaam
de handschoen el guante de kleding
de handtekening la firma het bedrijfsleven
de hangmat la hamaca algemeen
de harde schijf,de harddisk el disco duro communicatie, informatica en media
de harde slag,de klap el golpe algemeen
de hardware el hardware communicatie, informatica en media
de haring el arenque de dieren
de hark el rastrillo het gereedschap
de hark el rastrillo het gereedschap
de haven el puerto verkeer en vervoer
de haver la avena eten en drinken
de havik el azor de dieren
de hazelmuis,de relmuis el lirón de dieren
de hazelnoot la avellana eten en drinken
de hebzucht la codicia algemeen
de heek la merluza eten en drinken
de heenreis la ida verkeer en vervoer
de hefboom la palanca algemeen
de heimwee,het verlangen la añoranza de gevoelens
de heks la bruja algemeen
de hel el infierno algemeen
de helft la mitad eten en drinken
de helicopter el helicóptero verkeer en vervoer
de helm el casco verkeer en vervoer
de hengst el caballo padre,el semental de dieren
de herberg la posada,el parador reizen
de herder el pastor het beroep
de herenonderbroek el calzoncillo de kleding
de herfst el otoño dagen van de week
de hersenen,het brein el cerebro het lichaam
de hertebok el corzo de dieren
de herwaardering la revalorización,la revaluación algemeen
de heup la cadera het lichaam
de heuvel la colina de natuur
de hiel el talón het lichaam
de hijskraan la grúa het gereedschap
de historische roman la novela histórica kunst en literatuur
de hittegolf la ola de calor het weer
de hobby la afición ontspanning
de hoed el sombrero de kleding
de hoef la uña,la pezuña de dieren
de hoest la tos de gezondheid
de hoeveelheid la cantidad algemeen
de hogesnelheidstrein el tren de alta velocidad verkeer en vervoer
de homeopaat el homeópata,la homeópata de gezondheid
de homeopathie la homeopatía de gezondheid
de hond el perro de dieren
de hondachtige el cánido de dieren
de hondenriem la correa del perro de dieren
de honger la hambre eten en drinken
de hongersnood la hambruna eten en drinken
de honing la miel eten en drinken
de hoofdingang el portal de woning
de hoofdluis el piojo de dieren
de hoofdpersonage el protagonista,la protagonista kunst en literatuur
de hoofdsteun el reposacabezas verkeer en vervoer
de hoogleraar el catedrático de school
de hooiwagen el opilon de dieren
de hooiwagen,de hooikar el segador algemeen
de hoop el montón algemeen
de hoop la esperanza de gevoelens
de hoorn el cuerno de dieren
de horlogemaker el relojero het beroep
de houding la actitud algemeen
de houthandelaar el maderero het beroep
de huid la piel het lichaam
de huidrimpel,de rimpel la arruga het lichaam
de huig la úvula het lichaam
de huisarts el médico de cabecera,el médico de medicina het beroep
de huisbediende,de butler el criado de woning
de huisstofmijt el ácaro del polvo de dieren
de huisvrouw la ama de casa de woning
de humor el humor algemeen
de huur el alquiler de woning
de huurder el inquilino de woning
de hyacint el jacinto de natuur
de hypermarkt el hipermercado het bedrijfsleven
de hypermarkt el hipermercado winkelen
de hypotheek la hipoteca het bedrijfsleven
de identiteitskaart el documento de identidad algemeen
de ijshockey el hockey sobre hielo ontspanning
de ijzerhandel la ferretería het gereedschap
de illegale kopie la copia pirata communicatie, informatica en media
de illusie la ilusión de gevoelens
de import la importación het bedrijfsleven
de impuls el repente algemeen
de inbeelding la imaginación algemeen
de inboedelverzekering el seguro del hogar het bedrijfsleven
de inbussleutel la llave allen het gereedschap
de indruk la impresión de gevoelens
de industrie la industria het bedrijfsleven
de infectie la infección de gezondheid
de informatica la informática communicatie, informatica en media
de informatie la información communicatie, informatica en media
de ingang la entrada de woning
de ingenieur el ingeniero,la ingeniera het beroep
de inhoud,de handeling,het thema,het plot el argumento kunst en literatuur
de inhoudsopgave el indice communicatie, informatica en media
de inkoop la compra het bedrijfsleven
de inkt la tinta het kantoor
de inktvis,de octopus el pulpo de dieren
de inleiding,de introductie la introducción kunst en literatuur
de inning el cobro het bedrijfsleven
de inspanning el esfuerzo het lichaam
de inspecteur el inspector het beroep
de inspiratie la inspiración kunst en literatuur
de instapkaart la tarjeta de embarque verkeer en vervoer
de integratie la integración algemeen
de intelligentie la inteligencia algemeen
de interesse el interés algemeen
de interpretatie la interpretación kunst en literatuur
de intimiteit la intimidad de familie
de inzet el empeño algemeen
de iris el iris het lichaam
de iris el lirio de natuur
de jaarmarkt la feria ontspanning
de jager el cazador,la cazadora ontspanning
de jaguar el jaguar de dieren
de jakhals el chacal de dieren
de jakobsschelp la vieira eten en drinken
de jaloezie los celos de gevoelens
de jam,de confituur la mermelada eten en drinken
de jas la chaqueta de kleding
de jasmijn el jazmin de natuur
de jerrycan el bidón de gasolina verkeer en vervoer
de jeugd la juventud algemeen
de jeugdherberg el albergue juvenil reizen
de jonge kaas el queso joven eten en drinken
de jongen el muchacho,el niño,el chico de familie
de jongere el joven,la joven algemeen
de jongste el menor de familie
de journalist el periodista,la periodista communicatie, informatica en media
de judo el judo,el yudo ontspanning
de jurk el vestido de kleding
de juwelen,de sieraden las joyas de kleding
de juwelier el joyero het beroep
de kaars la vela,el cirio,la candela de woning
de kaas el queso eten en drinken
de kabel el cable de woning
de kabeljauw el bacalao de dieren
de kabeltelevisie la televisión por cable communicatie, informatica en media
de kachel la estufa de woning
de kakkerlak la cucaracha de dieren
de kalkoen el pavo de dieren
de kalmte la calma algemeen
de kam el peine algemeen
de kameel el camello de dieren
de kameleon el camaleón de dieren
de kamer la habitación,la pieza de woning
de kamer la habitación reizen
de kamerjas la bata de kleding
de kamille la manzanilla eten en drinken
de kampeerder el campista ontspanning
de kampioen el campeón ontspanning
de kampioene la campeona ontspanning
de kan el jarro in de keuken
de kan,de kruik la jarra eten en drinken
de kanarie el canario de dieren
de kandidaat,de sollicitant la candidata,el candidato algemeen
de kaneel la canela eten en drinken
de kangeroe el canguro de dieren
de kanker el cáncer de gezondheid
de kano la piragua,la canoa ontspanning
de kanovaarster la piraguista ontspanning
de kans la oportunidad algemeen
de kantine el comedor de woning
de kantoorboekhandel la papelería winkelen
de kapel la capilla kunst en literatuur
de kapitein el comandante verkeer en vervoer
de kapper el peluquero het beroep
de kapper,het kapsalon la peluquería algemeen
de kapstok el perchero de woning
de karbonade la chuleta eten en drinken
de karper la carpa de dieren
de kassa la taquilla theater, bioscoop, film
de kassier el cajero het bedrijfsleven
de kassier el cajero het beroep
de kassierster la cajera het bedrijfsleven
de kassierster la cajera het beroep
de kast la alacena de woning
de kast,het dressoir el armario de woning
de kastanje la castaña eten en drinken
de kasten el gabinetes de woning
de kat,de poes el gato,la gata de dieren
de katachtige el felino de dieren
de kathedraal la catedral reizen
de kauwgom el chicle eten en drinken
de keel la garganta het lichaam
de keeper el portero,la portera ontspanning
de kegel,de bowlingbal el bolo algemeen
de kelder el sótano,el basamento de woning
de kennis el conocimiento het beroep
de kerk la iglesia kunst en literatuur
de kers la cereza eten en drinken
de kerststal el pesebre algemeen
de keuken,het fornuis la cocina in de keuken
de kever el escarabajo de dieren
de kies la muela het lichaam
de kikker la rana de dieren
de kikkererwt el garbanzo eten en drinken
de kilheid,de kalmte la frialdad algemeen
de kilogram el kilogramo winkelen
de kilometer el kilómetro algemeen
de kilometerteller el cuentakilómetros algemeen
de kin la barbilla het lichaam
de kinderarts el pediatra het beroep
de kinderen los hijos de familie
de kinderjaren la infacia,la niñez algemeen
de kinderjuf la maestra de párvulos het beroep
de kinderoppas el baby-sitter,el canguro,la niñera de woning
de kindertijd la infancia de familie
de kiosk el quiosco communicatie, informatica en media
de kip el pollo eten en drinken
de kip el pollo,la gallina de dieren
de kiwi el kiwi eten en drinken
de klacht,het bezwaar el llanto algemeen
de klank,het geluid el sonido kunst en literatuur
de klant el cliente,la cliente winkelen
de klaproos,de papaver la amapola algemeen
de klas la clase de school
de klauw la garra de dieren
de klaver el trébol de natuur
de kleding la ropa de kleding
de kleermaker el modisto het beroep
de kleindochter la nieta de familie
de kleine bestelwagen la furgoneta verkeer en vervoer
de kleine boot la patera algemeen
de kleine zeekreeft la cigala eten en drinken
de kleinkinderen los nietos de familie
de kleur el color de kleuren
de klier la glándula het lichaam
de kliniek,de praktijk la clínica de gezondheid
de klinker la vocal de school
de klok la campana algemeen
de klopper,de garde el batidor in de keuken
de kluis la caja fuerte het bedrijfsleven
de klusjesman el chapucero het beroep
de kneuzing,de buil,de zwelling el moretone de gezondheid
de knie la rodilla het lichaam
de knieband el ligamento het lichaam
de knieschijf la rótula het lichaam
de knipoog el guiño algemeen
de knoflook el ajo eten en drinken
de knokkel el nudillo het lichaam
de knoop el botón de kleding
de knoop el nudo verkeer en vervoer
de koalabeer el koala de dieren
de koe la vaca,el buey de dieren
de koekenpan la sartén in de keuken
de koelbloedige moord el asesinato a sangre fría algemeen
de koelkast el frigorífico,la nevera in de keuken
de koepel la cúpula de woning
de koerier el mensajero het beroep
de koffer la maleta reizen
de kofferbak el maletero,el baúl verkeer en vervoer
de koffie el café eten en drinken
de koffie met likeur el carajillo eten en drinken
de koffie verkeerd el café con leche eten en drinken
de kogels la balas algemeen
de kok el cocinero het beroep
de kokosnoot el coco eten en drinken
de komedie la comedia theater, bioscoop, film
de komieken,de grappenmakers el bufones algemeen
de komijn el comino eten en drinken
de komkommer el pepino eten en drinken
de koning el rey algemeen
de koningin la reina algemeen
de kookpot el puchero in de keuken
de kool la col eten en drinken
de koopwaar,de handelswaar la mercancía het bedrijfsleven
de koorts la fiebre de gezondheid
de kopbal el cabezazo ontspanning
de koper el comprador algemeen
de kopie la copia het kantoor
de koplamp el faro verkeer en vervoer
de koppeling el embrague verkeer en vervoer
de koptelefoon el auriculares ontspanning
de koriander el culantro,el cilantro,el cilandrio eten en drinken
de korporaal,het uiteinde el cabo het beroep
de korrel el grano eten en drinken
de korstsluiting el cortocircuito de woning
de korting,de reductie el descuento het bedrijfsleven
de koude el frío algemeen
de koude amandeldrank la horchata eten en drinken
de koudegolf la ola de frío het weer
de kraag el cuello winkelen
de kraai el cuervo de dieren
de kraanvogel la grulla de dieren
de krab el cangrejo,el arañazo de dieren
de krant el periódico,el diario communicatie, informatica en media
de krater el cráter de natuur
de kredietkaart la tarjeta de crédito het bedrijfsleven
de kreeft el bogavante eten en drinken
de krekel el grillo,la cigarra de natuur
de kriebeling la cosquilla,el cosquilleo de gevoelens
de kritiek la crítica kunst en literatuur
de krokodil el cocodrilo de dieren
de kroniek la crónica communicatie, informatica en media
de kroon la corona algemeen
de kruiden las especias eten en drinken
de kruidenthee la infusión eten en drinken
de kruidnagel el clavo eten en drinken
de kruisboog la ballesta algemeen
de kruising el cruce verkeer en vervoer
de kruiwagen la carretilla het gereedschap
de kruk el taburete eten en drinken
de krukken las muletas de gezondheid
de kudde el rebaño,la manada de dieren
de kuit la pantorrilla het lichaam
de kunst el arte kunst en literatuur
de kunstacademie las bellas artes de school
de kunstenaar el artista,la artista kunst en literatuur
de kunstschilder el pintor,la pintora kunst en literatuur
de kurk el corcho het gereedschap
de kurkentrekker el sacacorchos in de keuken
de kustlijn el litoral de natuur
de kwal la medusa de dieren
de kwaliteit la calidad de kleding
de kwast la brocha de woning
de laarzen las botas de kleding
de lach la risa het lichaam
de lade el cajón de woning
de ladenkast la cómoda,la cajonera de woning
de lader el cargador de woning
de lafaard el cobarde algemeen
de lak la laca de woning
de lama la llama de dieren
de lamp la lámpara de woning
de lamp,de schijnwerper el foco algemeen
de landbouw la agricultura het bedrijfsleven
de landkaart el mapa reizen
de laptop la computadora portátil,el ordenador portátil communicatie, informatica en media
de lastige situatie,de heisa,de rompslomp el embrollo algemeen
de lava la lava de natuur
de lawine la avalancha de natuur
de leeftijd la edad algemeen
de leerling el alumno,el aprendiz,el discípulo de school
de leesbril las gafas para leer de gezondheid
de leeuw el león de dieren
de legering la aleación het gereedschap
de legplank el estante de woning
de leguaan la iguana de dieren
de lendenen el riñones het lichaam
de lengte,de hoogte la altura het lichaam
de lens la lente algemeen
de lente la primavera dagen van de week
de lepel la cuchara eten en drinken
de leraar el maestro,el profesor de school
de les la lección de school
de lessenaar el pupitre de school
de letteren las letras de school
de leugenaar el mentiroso de gevoelens
de leunstoel,de fauteuil el sillón de woning
de levensgezel,de partner el compañero de familie
de levensverzekering el seguro de vida het bedrijfsleven
de lever el hígado het lichaam
de libelle la libélula de dieren
de lichtschakelaar el botón de woning
de liefdadigheid,de welwillendheid la benevolencia algemeen
de liefde el amor de gevoelens
de lift el autostop reizen
de lift el elevador de woning
de lift el ascensor de woning
de lijm la cola,el pegamento het gereedschap
de likeur el licor eten en drinken
de limoen la lima eten en drinken
de limonade la limonada eten en drinken
de limousine la limusina verkeer en vervoer
de link el enlace communicatie, informatica en media
de linze la lenteja eten en drinken
de lippen los labios het lichaam
de lippenstift el lápiz de labios algemeen
de liter el litro winkelen
de literatuur la literatura kunst en literatuur
de logica la lógica algemeen
de long el pulmón het lichaam
de longonsteking la pulmonía de gezondheid
de loodgieter el fontanero,el plomero het beroep
de loodgieter el fontanero de woning
de loodvrije benzine la gasolina sin plomo verkeer en vervoer
de loterij la rifa algemeen
de luchtballon el globo verkeer en vervoer
de luchtbel la burbuja algemeen
de luchtdruk la presión atmosférica het weer
de luchthaven el aeropuerto verkeer en vervoer
de luchtpijp la tráquea het lichaam
de luchtpost el correo aéreo communicatie, informatica en media
de luchtvaart la aviación verkeer en vervoer
de luchtvaart,de scheepvaart la navegación verkeer en vervoer
de lucifer la cerilla algemeen
de luidspreker el altavoz,el altoparlante communicatie, informatica en media
de luiheid la pereza algemeen
de luipaard el leopardo de dieren
de luis la chinche de dieren
de luisteraar el oyente communicatie, informatica en media
de lunch,het middagmaal el almuerzo eten en drinken
de luxe el lujo algemeen
de lychee el lichi eten en drinken
de lynx el lince de dieren
de maag el estómago het lichaam
de maan la luna het weer
de maatbeker la probeta in de keuken
de maatschappij la sociedad algemeen
de machine la máquina het gereedschap
de machines,het machinepark la maquinaria het bedrijfsleven
de magere melk la leche desnatada eten en drinken
de magma el magma de natuur
de mais el maíz eten en drinken
de makelaar el corredor,el agente inmobiliario de woning
de makreel la caballa de dieren
de mama la mamá de familie
de man,de mens el hombre de familie
de manager,de directeur,de voorzitter el gerente het beroep
de mand la canasta ontspanning
de mango,het handvat el mango eten en drinken
de mantel el anorak de kleding
de map la carpeta het kantoor
de map la carpeta communicatie, informatica en media
de marathon la maratón ontspanning
de marginalen los marginados algemeen
de markt el mercado winkelen
de marmer el mármol de woning
de marmot la marmota de dieren
de mascara el rímel algemeen
de massage el masaje de gezondheid
de masseur el masajista de gezondheid
de masseuse la masajista de gezondheid
de matras el colchón de woning
de matroos el marinero verkeer en vervoer
de mayonaise la mayonesa,la mahonesa eten en drinken
de mazelen el sarampión de gezondheid
de medeklinker la consonante de school
de media los medios de comunicación communicatie, informatica en media
de meetlat la cinta métrica,la regla het gereedschap
de meeuw la gaviota de dieren
de meevaller el chollo algemeen
de melk la leche algemeen
de melkboer el lechero het beroep
de melodie la melodía kunst en literatuur
de meloen el melón eten en drinken
de meloen el melón eten en drinken
de menigte la muchedumbre algemeen
de meniscus el menisco het lichaam
de mensen la gente algemeen
de mensheid la humanidad algemeen
de menslievendheid el altruismo algemeen
de mentaliteit la mentalidad algemeen
de menukaart la carta eten en drinken
de merel,de lijster el mirlo,el tordo de dieren
de merrie la yegua de dieren
de messteek la puñalada algemeen
de meter,de peettante la madrina de familie
de methode el método de school
de metro el metro verkeer en vervoer
de metrohalte la parada de metro verkeer en vervoer
de metselaar el albañil de woning
de meubelen el mobiliario,los muebles de woning
de microfoon el micrófono kunst en literatuur
de microgolfoven el microondas in de keuken
de microprocessor el microprocesador communicatie, informatica en media
de middag el mediodía dagen van de week
de middagrust la siesta algemeen
de middelbare school el liceo de school
de Middellandse Zee el Mar Mediterráneo reizen
de middenvinger el dedo del corazón het lichaam
de mier la hormiga de dieren
de miereneter el oso hormiguero de dieren
de mijn la mina het bedrijfsleven
de mijnwerker el minero,la minera het bedrijfsleven
de militair el militar het beroep
de millimeter el milímetro algemeen
de minnaar el amante de familie
de minnares la amante de familie
de minuut el minuto dagen van de week
de misdaad el crimen algemeen
de misdaadroman la novela policíaca kunst en literatuur
de misdadiger el delincuente algemeen
de mishandelaar el maltratador algemeen
de mishandeling el maltrato algemeen
de mislukking el fracaso algemeen
de mist la neblina het weer
de mixer la batidora in de keuken
de modder,het slijk el lodo de natuur
de mode la moda de kleding
de moed verliezen,instorten abatirse algemeen
de moed,de vastberadenheid la agallas de gevoelens
de moed,het lef el conojes de gevoelens
de moeder la madre de familie
de moeite waard recomendable reizen
de moer la tuerca het gereedschap
de moerbei,de braambes la mora eten en drinken
de mol el topo de dieren
de molen el molino reizen
de molenaar el cacho het beroep
de molshoop la topera de dieren
de mond la boca het lichaam
de monitor,het beeldscherm el monitor communicatie, informatica en media
de monoloog el monólogo kunst en literatuur
de monteur el mecánico het beroep
de moord el asesinato algemeen
de moordenaar el asesino algemeen
de mop la fregona de woning
de moraal la moral algemeen
de moskee la mezquita reizen
de mossel el mejillón eten en drinken
de mossel la almeja de dieren
de mosterd la mostaza eten en drinken
de mot la polilla de dieren
de moto la moto verkeer en vervoer
de motor el motor het bedrijfsleven
de motorfiets la motocicleta verkeer en vervoer
de motorruimte el compartimento del motor verkeer en vervoer
de motregen la llovizna het weer
de mouw la manga winkelen
de mug el mosquito de dieren
de muilezel el mulo,la mula de dieren
de muis el ratón communicatie, informatica en media
de muis el ratón de dieren
de multinational la multinacional het bedrijfsleven
de mummie la momia kunst en literatuur
de musical el musical kunst en literatuur
de muur el muro,la pared de woning
de muziek la música kunst en literatuur
de muziekgroep la banda,la banda de música kunst en literatuur
de muziekgroep,de dansgroep el conjunto kunst en literatuur
de muzieknoot la nota kunst en literatuur
de muzikant el músico,la música kunst en literatuur
de naaister,de kleermaakster la modista het beroep
de naald la aguja de gezondheid
de nacht la noche dagen van de week
de nachtegaal el ruiseñor de dieren
de nachtmerrie la pesadilla algemeen
de nagelknipper el cortaúñas algemeen
de nagellak el esmalte de uñas algemeen
de nagelvijl la lima algemeen
de narcis la narciso de natuur
de nationaliteit la nacionalidad algemeen
de natuur la naturaleza de natuur
de natuurkunde,de fysica la física de school
de navel el ombligo het lichaam
de nederlaag la derrota algemeen
de Nederlander el holandés reizen
de Nederlandse la holandesa reizen
de neef el sobrino,el primo de familie
de nek el cuello het lichaam
de neus la nariz het lichaam
de neusholte la fosa nasal het lichaam
de neushoorn el rinoceronte de dieren
de nicht la sobrina,la prima de familie
de nicotine la nicotina de gezondheid
de nier el riñón het lichaam
de nies el estornudo de gezondheid
de nietmachine la grapadora het kantoor
de nieuweling el novato,la novata algemeen
de nieuwsgierigheid la coriosidad algemeen
de nijptang las tenazas,los alicates het gereedschap
de notariële akte la escritura notarial de woning
de notaris el notario het beroep
de notebook el notebook,la notebook communicatie, informatica en media
de notenkraker el cascanueces eten en drinken
de ober el camarero eten en drinken
de oceaan el océano reizen
de oceaan el océano de natuur
de ochtend la mañana dagen van de week
de oefening el ejercicio de school
de oester la ostra eten en drinken
de oever la orilla reizen
de ogen los ojos het lichaam
de oksel la axila het lichaam
de oleander la adelfa de natuur
de olie el aceite eten en drinken
de olifant el elefante de dieren
de olijf la aceituna,la oliva eten en drinken
de olm,de iep el olmo de natuur
de omelet la tortilla eten en drinken
de omleiding la desviación verkeer en vervoer
de omroeper el locutor het beroep
de omroeper el locutor communicatie, informatica en media
de omroepster la locutora communicatie, informatica en media
de omvang,de spanwijdte la envergadura algemeen
de onderjurk la combinación de kleding
de ondernemer el empresario,el emprendedor algemeen
de onderneming,het bedrijf,de firma la empresa,la compañía het bedrijfsleven
de onderzeeër el submarino verkeer en vervoer
de ongelijkheid la desigualdad algemeen
de onsterfelijkheid la inmortalidad de gezondheid
de ontgoocheling la resaca de gevoelens
de ontlading la descarga algemeen
de ontmoeting el encuentro algemeen
de ontploffing,de knal el estallido algemeen
de ontsnapping la fuga algemeen
de ontsteking,de zwelling el inflamación de gezondheid
de ontwikkeling el desarrollo het bedrijfsleven
de ontwrichting,de verstuiking la torcedura,la dislocación de gezondheid
de onvoldoende el suspenso de school
de onwetendheid la ignorancia algemeen
de onzin la pendejada algemeen
de oogarts el oculista het beroep
de oogleden el párpados het lichaam
de oogschaduw la sombra de ojos algemeen
de ooievaar la cigüeña de dieren
de oom el tío de familie
de oorarts el otólogo de gezondheid
de oorbel el pendiente de kleding
de oorlel el lóbulo de la oreja het lichaam
de oorverwarmers las orejeras de kleding
de oorzaak,de reden la causa algemeen
de opa el abuelo de familie
de opdracht la orden communicatie, informatica en media
de opeenhoping la acumulación algemeen
de open wond la llaga de gezondheid
de opera la ópera kunst en literatuur
de operatiekamer el quirófano de gezondheid
de operette la opereta kunst en literatuur
de oplage la tirada communicatie, informatica en media
de oplegger el semiremolque verkeer en vervoer
de opleiding la educación,los estudios de school
de opleiding la formación het beroep
de oplichter el estafador,el tramposo algemeen
de oplossing la solución,la clave algemeen
de opname la grabación kunst en literatuur
de oprichter el fundador het beroep
de oprit la entrada verkeer en vervoer
de opstandeling el rebelde algemeen
de opstandigheid la rebeldía algemeen
de opticien el óptico het beroep
de opvoeding la crianza algemeen
de opvolger el sucesor algemeen
de opvolgster la sucesora algemeen
de opwarming van de aarde el calentamiento global de natuur
de orangeade la naranjada eten en drinken
de orchidee la orquidea de natuur
de oren las orejas,los oídos het lichaam
de organisatie la organización algemeen
de organisator el organizador algemeen
de orkaan el huracán het weer
de otter la nutria de dieren
de oude kaas,de belegen kaas el queso curado eten en drinken
de ouderdom la vejez algemeen
de ouders los padres de familie
de oudheid la antigüedad dagen van de week
de oudste el mayor de familie
de oven el horno in de keuken
de ovenschaal la fuente in de keuken
de overeenkomst,het akkoord,het statuut el convenio algemeen
de overeenkomst,het contract el contrato het bedrijfsleven
de overgrootmoeder la bisabuela de familie
de overgrootvader el bisabuelo de familie
de overhandiging,de overlegging la entrega algemeen
de oversteekplaats el paso de peatones verkeer en vervoer
de overstromingen las inundaciones het weer
de overval el asalto algemeen
de overvaller el astracador algemeen
de pad el sapo de dieren
de paella la paella eten en drinken
de pagina la página communicatie, informatica en media
de pancreas,de alvleesklier el páncreas het lichaam
de paniek,de terreur el pánico algemeen
de pannenlappen los agarradores in de keuken
de panter la pantera de dieren
de pantoffels las zapatillas,las pantuflas de kleding
de panty la media de kleding
de papa el papá de familie
de papegaai el papagayo,el loro de dieren
de paprika el pimiento eten en drinken
de paraplu el paraguas het weer
de parasol la sombrilla het weer
de parfum el perfume algemeen
de paring,de gemeenschap el apareamiento de dieren
de parkeerautomaat el automático verkeer en vervoer
de parkeerplaats el aparcamiento,el estacionamiento,la playa verkeer en vervoer
de parkeerzone la zona azul verkeer en vervoer
de parkiet la cotorra de dieren
de partij,de wedstrijd el partido algemeen
de partner la compañera,la pareja de familie
de paskamer el probador winkelen
de passagier el pasajero,el pasajera verkeer en vervoer
de passer el compás het kantoor
de passie la pasión de gevoelens
de pâté,de wildpastei el empanada algemeen
de patiënt,de zieke el paciente de gezondheid
de pauze el descanso theater, bioscoop, film
de pauze el recreo de school
de pechstrook,de vluchstrook el arcén verkeer en vervoer
de pedagogiek la pedagogía de school
de peer la pera eten en drinken
de peetvader,de peter el padrino de familie
de pen el boli het kantoor
de peper la pimienta eten en drinken
de pepermolen el molinillo de pimienta in de keuken
de perenboom el peral de natuur
de perforator la perforadora het kantoor
de permanent la permanente algemeen
de pers la prensa communicatie, informatica en media
de persoonlijkheid la personalidad algemeen
de perzik el durazno,el melocotón eten en drinken
de pet la gorra de kleding
de peterselie el perejil eten en drinken
de peterselie el perejil eten en drinken
de petitie la petición algemeen
de peulschil la vaina eten en drinken
de piano el piano kunst en literatuur
de piccolo,de kruier el mozo reizen
de pijl la flecha algemeen
de pijlinktvis el calamar eten en drinken
de pijn el dolor de gezondheid
de pijnstiller el calmante de gezondheid
de pijp el tubo de woning
de pijp la pipa algemeen
de pijpleiding la tubería de woning
de pilaar el pilar de woning
de piloot el piloto verkeer en vervoer
de pincet las pinzas algemeen
de pinguin el pingüino de dieren
de pink el dedo meñique het lichaam
de pizza la pizza eten en drinken
de plaat el disco kunst en literatuur
de plak la loncha eten en drinken
de planeet la planeta de natuur
de plant la planta de natuur
de platenspeler el tocadiscos kunst en literatuur
de platte kaas el queso fresco eten en drinken
de pleister la tirita,el apósito de gezondheid
de plek,de plaats el sitio algemeen
de plicht el deber algemeen
de ploeg el equipo ontspanning
de plug el taco het gereedschap
de poedersuiker el azúcar de lustre,el azúcar glas eten en drinken
de poef el puf de woning
de pollepel el cucharón eten en drinken
de pols la muñeca het lichaam
de pompelmoes el pomelo,la pampelmusa eten en drinken
de pompoen la calabaza eten en drinken
de pony el poney de dieren
de pooier el chulo algemeen
de poort el puerto communicatie, informatica en media
de poot la pata de dieren
de pop la muñeca ontspanning
de portie la ración eten en drinken
de portier el portero de woning
de post el correo communicatie, informatica en media
de postbode el cartero,la cartera communicatie, informatica en media
de postbode el cartero,la cartera het beroep
de postbus el apartado postal,el apartado de correos communicatie, informatica en media
de postcode el código postal communicatie, informatica en media
de postuur la talla algemeen
de postzegel el sello,la estampilla communicatie, informatica en media
de pottenbakker el alfarero het beroep
de potvis el cachalote de dieren
de praktijk la práctica algemeen
de prei el puerro eten en drinken
de première el estreno theater, bioscoop, film
de presentator el presentador communicatie, informatica en media
de presentatrice la presentadora communicatie, informatica en media
de priem,de els el punzón,la lezna het gereedschap
de prijs el precio winkelen
de prijslijst la lista de precios eten en drinken
de prijsverhoging el encarecimiento winkelen
de priklimonade la gaseosa eten en drinken
de prins el príncipe algemeen
de prinses la infanta algemeen
de printer la impresora communicatie, informatica en media
de processor el procesador communicatie, informatica en media
de produktie,de opbrengst la producción het bedrijfsleven
de programeur el programador,la programadora communicatie, informatica en media
de provider el proveedor de internet communicatie, informatica en media
de pruim la ciruela eten en drinken
de prullenbak la papelera de woning
de psychiater el psiquiatra,la psiquiatra het beroep
de psychologie la psicología de school
de psycholoog el psicólogo het beroep
de publicatie la publicación communicatie, informatica en media
de puinhoop,de chaos el rollo algemeen
de pupil la pupila het lichaam
de puppy el cachorro de dieren
de puree el puré eten en drinken
de pyjama el pijama,el piyama de kleding
de raaf el cuervo común de dieren
de raap el nabo eten en drinken
de rabarber el ruibarbo eten en drinken
de raceauto el coche de carreras,el bólido verkeer en vervoer
de radiator el radiador de woning
de radijs el rábano eten en drinken
de radio la radio communicatie, informatica en media
de radiozender la emisora communicatie, informatica en media
de ram el carnero de dieren
de rangschikking,de ordening el escalafón,la escala algemeen
de rasp el rallador,la ralladora eten en drinken
de rat la rata de dieren
de ravijn el barranco de natuur
de reactie la reacción algemeen
de receptie la recepción algemeen
de receptie la recepción reizen
de receptionist el recepcionista reizen
de rechten el derecho de school
de rechter el juez het beroep
de reclame la propaganda communicatie, informatica en media
de reclame la publicidad communicatie, informatica en media
de redactie la redacción communicatie, informatica en media
de reddingsboei el salvavidas verkeer en vervoer
de reddingsboot el bote salvavidas verkeer en vervoer
de reden la razón algemeen
de reflector el catadióptrico verkeer en vervoer
de regel la regla algemeen
de regen la lluvia het weer
de regenboog el arco iris het weer
de regenbui el chubasco het weer
de regendruppel la gota de lluvia het weer
de regenjas el impermeable,la gabardina de kleding
de regenpijp el canal de drenaje,la cloaca,la alcantarilla de woning
de regenworm el gusano de dieren
de regering el gobierno algemeen
de regieaanwijzing la indicación del director theater, bioscoop, film
de regio,de streek la región algemeen
de regio,de streek la capas reizen
de regisseur el director,la directora theater, bioscoop, film
de reis el viaje reizen
de reisgids la guía reizen
de reiziger el viajero,la viajera reizen
de rekening la cuenta het bedrijfsleven
de rekening la cuenta eten en drinken
de rekening,de factuur la factura het bedrijfsleven
de rekenmachine la calculadora het kantoor
de relatie la relación algemeen
de reling la barandilla de woning
de rem el freno verkeer en vervoer
de renaissance el Renacimiento kunst en literatuur
de reparatie,de herstelling la reparación het bedrijfsleven
de repetitie el ensayo theater, bioscoop, film
de reportage el reportaje communicatie, informatica en media
de reporter,de verslaggever el reportero communicatie, informatica en media
de reproductie la reproducción kunst en literatuur
de reputatie la reputación algemeen
de reservering la reserva reizen
de rest,het restant el resto het bedrijfsleven
de restauratiewagen el coche-restaurante,el vagón-restaurante verkeer en vervoer
de reu el perro macho de dieren
de reukzin el olfato het lichaam
de reuma el reuma de gezondheid
de reuzengarnaal el langostino eten en drinken
de richting el sentido verkeer en vervoer
de rij la cola theater, bioscoop, film
de rijbaan la calzada verkeer en vervoer
de rijst el arroz eten en drinken
de rijstpap el arroz con leche eten en drinken
de rijstrook,de rijbaan el carril verkeer en vervoer
de rilling,de huivering el temblor de gevoelens
de ring,de ringweg el anillo algemeen
de ringvinger el dedo anular het lichaam
de riool la cloaca,la alcantarilla de woning
de rits la cremallera de kleding
de rivaal,de tegenstander,de concurrent el rival algemeen
de rivier el río de natuur
de rivierkreeft el cangrejo de río de dieren
de robijn el rubí de kleding
de roeiboot la barca verkeer en vervoer
de rok la falda de kleding
de roker el fumador de gezondheid
de rol el papel theater, bioscoop, film
de rolstoel la silla de ruedes de gezondheid
de roman la novela kunst en literatuur
de romanschrijver el novelista,la novelista kunst en literatuur
de romantiek el romanticismo kunst en literatuur
de rommel el trasto algemeen
de ronde,het rondje la ronda algemeen
de röntgenfoto la radiografía de gezondheid
de roof el robo,el atraco algemeen
de rookmelder el detector de humo de woning
de room la nata eten en drinken
de roos la rosa de natuur
de rots la roca de natuur
de route la ruta reizen
de rouw,de rouwtijd el luto algemeen
de rozemarijn el romero eten en drinken
de rozijn la pasa eten en drinken
de rubber el caucho,la goma het gereedschap
de rug la espalda het lichaam
de ruggengraat,de wervelkolom la columna vertebral het lichaam
de rugleuning el respaldo algemeen
de rugpijn el dolor de espalda,la dorsalgia de gezondheid
de rugzak la mochila reizen
de ruil,de uitwisseling el intercambio algemeen
de ruïne la ruina reizen
de ruiter el jinete ontspanning
de rum el ron eten en drinken
de rups la oruga de dieren
de ruzie,de discussie,het probleem la disputa,la riña algemeen
de saffraan el azafrán eten en drinken
de sage,de legende la leyenda kunst en literatuur
de salade la ensalada,la lechuga eten en drinken
de salamander la salamandra de dieren
de salami el salame eten en drinken
de salsa la salsa kunst en literatuur
de samenvatting el resumen kunst en literatuur
de sandalen las sandalias de kleding
de sangria la sangría eten en drinken
de sardien la sardina de dieren
de sardine la sardina eten en drinken
de saus la salsa eten en drinken
de scanner el escáner communicatie, informatica en media
de scène la escena theater, bioscoop, film
de schaafmachine la acepilladora het gereedschap
de schaal,de kom el cuenco algemeen
de schaamte la vergüenza de gevoelens
de schaar las tijeras in de keuken
de schade el daño algemeen
de schaduw,het schaduwbeeld la sombra de natuur
de schakelaar el interruptor de woning
de schat,de schatkist el tesoro algemeen
de schedel la calavera,el coco het lichaam
de scheerkwast la brocha algemeen
de scheiding el divorcio de familie
de scheidsrechter el árbitro ontspanning
de scheikunde,de chemie la química de school
de schelp la concha de natuur
de scherpheid la agudeza algemeen
de schijf la raja eten en drinken
de schijf la rodaja eten en drinken
de schil la cáscara eten en drinken
de schilder el pintor de woning
de schildpad la tortuga de dieren
de schimmel el hongo de gezondheid
de schipbreuk el naufragio verkeer en vervoer
de schipbreukeling el náufrago,la náufraga verkeer en vervoer
de schipper el capitán,el patrón de barco verkeer en vervoer
de schoenen el calzado,los zapatos winkelen
de schoenenkast el zapatero de woning
de schoenmaker el zapatero het beroep
de schoenveter el cordón de kleding
de schoenwinkel la zapatería winkelen
de schoffel la azada het gereedschap
de schoft el sinvergüenza algemeen
de schommel,de wip el columpio ontspanning
de school el colegio de school
de school el colegio,la escuela de school
de schoondochter la nuera de familie
de schoonheid la belleza algemeen
de schoonmaak la limpieza de woning
de schoonmaakster la ayuda,la señora de limpieza het beroep
de schoonmoeder la suegra de familie
de schoonvader el suegro de familie
de schoonzoon el yerno de familie
de schoonzus la cuñada de familie
de schoorsteen la chimenea de woning
de schop la pala het gereedschap
de schop la pala het gereedschap
de schop,de trap,de klap la patada algemeen
de schouder el hombro het lichaam
de schreeuw el grito de gevoelens
de schrijver,de auteur el autor,la autora,el escritor,la escritora kunst en literatuur
de schrik el susto de gevoelens
de schroef el tornillo het gereedschap
de schroevendraaier el destornillador het gereedschap
de schroevendraaier el destornillador het gereedschap
de schroot,het oud ijzer la chatarra algemeen
de schuifdeur la puerta corredera de woning
de schuimspaan la espumadera eten en drinken
de schuld la deuda het bedrijfsleven
de schuldige,de dader el culpable algemeen
de schuurmachine la lijadora het gereedschap
de sciencefictionroman la novela de ciencia-ficción kunst en literatuur
de scorpioen el escorpión de dieren
de screensaver el salvapantallas communicatie, informatica en media
de seconde el segundo dagen van de week
de secretaresse la secretaria het beroep
de secretaris el secretario het beroep
de seizoensarbeid el trabajo temporero het beroep
de seizoensarbeider el temporero het beroep
de selderij el apio eten en drinken
de sergeant el sargento het beroep
de serie la serie communicatie, informatica en media
de serveerster la mesera eten en drinken
de shampoo el champú algemeen
de sierspeld el broche de kleding
de sigaar el cigarro de gezondheid
de sigaret el cigarrillo de gezondheid
de sik,de puntbaard la perilla het lichaam
de sinaasappel la naranja eten en drinken
de siroop el jarabe de gezondheid
de sjaal la bufanda,el chal de kleding
de ski el esquí ontspanning
de skilift el telesquí ontspanning
de slaap la sien het lichaam
de slaapkamer el dormitorio de woning
de slaapzak el saco de dormir reizen
de slag met scherp werktuig el sablazo het gereedschap
de slagader la arteria het lichaam
de slager el carnicero het beroep
de slagerij,de slager la carnicería winkelen
de slagroom la nata batida eten en drinken
de slagroom la nata montada eten en drinken
de slak el caracol de dieren
de slang la serpiente,la víbora de dieren
de slaperigheid la somnolencia de gezondheid
de slavendrijver el negrero algemeen
de sleutel la llave het gereedschap
de sleutelbloem la primula de natuur
de sleutelhanger el llavero de woning
de sleutels las llaves de woning
de slijmvliesontsteking el catarro de gezondheid
de slijtage el desgaste algemeen
de slippers las chancletas de kleding
de slokdarm el esófago het lichaam
de smaak,de voorkeur el gusto het lichaam
de smaakmaker el condimento eten en drinken
de smaragd la esmeralda de kleding
de smid el herrero het beroep
de smoes el pretexto algemeen
de smoking el esmoquin de kleding
de smokkel el contrabando algemeen
de snavel el pico de dieren
de snee la rebanada eten en drinken
de sneeuw la nieve het weer
de sneeuwbui la nevada het weer
de sneeuwluipaard el leopardo de las nieves de dieren
de sneeuwscooter el scooter de nieves verkeer en vervoer
de sneeuwvlokken los copos de nieve het weer
de snelheid la velocidad verkeer en vervoer
de snelheid la rapidez verkeer en vervoer
de snelheidsbeperking la limitación de velocidad verkeer en vervoer
de snelkookpan la olla exprés in de keuken
de snelweg la autopista,la autovía verkeer en vervoer
de snob,de aansteller el pijo algemeen
de snoepjes,de zoetigheid el dulces eten en drinken
de snor el bigote het lichaam
de snorharen los bigotes de dieren
de snuit,de bek el hocico de dieren
de soap la telenovela,el culebrón ontspanning
de sociale zekerheid,sociale verzekeringen la Seguridad Social de gezondheid
de software el software communicatie, informatica en media
de sokken los calcetines,las medias de kleding
de solidariteit la solidaridad de gevoelens
de sollicitatie la solicitud,la candidatura het beroep
de spaarbank la caja de ahorros het bedrijfsleven
de spaarder el ahorrador het bedrijfsleven
de spaarlamp la bombilla de ahorra algemeen
de spaarpot la hucha winkelen
de spade la laya het gereedschap
de spaghetti los espaguetis eten en drinken
de Spanjaard el español reizen
de spanning la tensión de woning
de spanning,de angst la ansiedad de gevoelens
de specht el pájaro carpintero,el pinto de dieren
de specialist el especialista,la especialista de gezondheid
de specialiteit la especialidad eten en drinken
de speelkaart la carta ontspanning
de speelster la jugadora ontspanning
de speler el jugador algemeen
de spelt la espelta eten en drinken
de sperziebonen los frijoles eten en drinken
de spiegel el espejo de woning
de spier el músculo het lichaam
de spijker el clavo het gereedschap
de spijkerbroek los jeans,el vaquero,los tejanos de kleding
de spin la araña de dieren
de spinazie las espinacas eten en drinken
de spinnenweb la telaraña,la tela de araña de dieren
de spitsspeler,de voorspeler el delantero ontspanning
de spoedarts el médico de urgencia het beroep
de spons la esponja de school
de spookrijder el conductor suicida verkeer en vervoer
de spoorbaan,de rails el ferrocarril verkeer en vervoer
de sportman el deportista ontspanning
de sportschool el gimnasio de school
de sportvrouw la deportista ontspanning
de spreekkamer,de praktijk el consultorio de gezondheid
de spreeuw el estornino pinto de dieren
de sprinkhaan el saltamontes de dieren
de sprinter,de korteafstandloper el sprinter ontspanning
de spuit la jeringuilla de gezondheid
de staaf,de stang la barra algemeen
de staart la cola de dieren
de stad la ciudad de woning
de stadsmuur,de vestingsmuur la muralla reizen
de stage las prácticas,la pasantia het beroep
de stagiair el practicante het beroep
de staking la huelga het beroep
de staking,de werkloosheid el paro het beroep
de stal el establo de dieren
de stamcel la célula madre het lichaam
de stap,de pas el paso algemeen
de statistiek la estadística algemeen
de steeksleutel la llave de tuercas het gereedschap
de steekvlam,de hoge vlam la llamarada algemeen
de steelpan el cazo eten en drinken
de steen la piedra de woning
de steengroeve la canteras algemeen
de stekker la clavija de woning
de stekkerdoos la regleta de woning
de stempel el sello het kantoor
de sterfelijkheid la mortalidad de gezondheid
de stethoscoop el estetoscopio de gezondheid
de steward el auxiliar de vuelo verkeer en vervoer
de stewardess la azafata verkeer en vervoer
de stiefbroer el hermanastro de familie
de stiefdochter la hijastra de familie
de stiefmoeder la madrastra de familie
de stiefvader el padrastro de familie
de stiefzoon el hijastro de familie
de stiefzus,de halfzus la hermanastra de familie
de stier el toro de dieren
de stierenvechter el torero,la torera,el matador algemeen
de stijl el estilo kunst en literatuur
de stilte el silencio algemeen
de stimulans el estímulo de gevoelens
de stoel la silla de woning
de stoep,het voetpad la acera,la vereda verkeer en vervoer
de stoffer la escobilla de woning
de stofzuiger el aspirador de woning
de stofzuiger el chorizo algemeen
de stok el palo algemeen
de stoptrein el tren de cercanías verkeer en vervoer
de storing la falla algemeen
de storm la tormenta,el temporal het weer
de stotteraar el tartajoso algemeen
de straat la calle verkeer en vervoer
de straatsteen el adoquín verkeer en vervoer
de straf,de moeite,het verdriet la pena algemeen
de stress el estrés de gezondheid
de strijkplank la tabla de planchar de woning
de strip el cómic communicatie, informatica en media
de strofe la estrofa kunst en literatuur
de stropdas la corbata de kleding
de structuur,de opbouw la estructura kunst en literatuur
de struik el arbusto de woning
de struisvogel el avestruz de dieren
de student el estudiante,el alumno de school
de studie la carrera de school
de studiebeurs la beca de school
de stuiptrekking la convulsión de gezondheid
de stuwkracht,de kranigheid el vigor algemeen
de suiker el azúcar eten en drinken
de suikerziekte la diabetes de gezondheid
de supermarkt el supermercado het bedrijfsleven
de supermarkt el supermercado winkelen
de sympathie la simpatía de gevoelens
de t-shirt la camiseta de kleding
de taal la lengua de school
de taal- en letterkunde la filología de school
de tabak,de sigaretten el tabaco de gezondheid
de tabakswinkel el estanco winkelen
de tablet,de pil la pastilla,el comprimido de gezondheid
de tafel la mesa de woning
de taille la cintura het lichaam
de tak,de vertakking la rama de natuur
de takelwagen la grúa verkeer en vervoer
de tandarts el dentista,la dentista de gezondheid
de tandarts el dentista,la dentista het beroep
de tanden los dientes het lichaam
de tandenborstel el cepillo de dientes algemeen
de tandenstoker el palillo de dientes,el mondadiente eten en drinken
de tandpasta el dentífrico,la pasta de dientes algemeen
de tandvulling el relleno,el empaste het lichaam
de tandzijde,de floss el hilo dental algemeen
de tang las tenazas het gereedschap
de tango el tango kunst en literatuur
de tank el depósito verkeer en vervoer
de tankwagen el camión cisterna verkeer en vervoer
de tante la tía de familie
de tapir la anta de dieren
de tarwe el trigo eten en drinken
de tastzin,het gevoel el tacto algemeen
de taxi el taxi verkeer en vervoer
de taxichauffeur el taxista,la taxista verkeer en vervoer
de technicus el técnico,la técnica het beroep
de techniek la ingeniería het bedrijfsleven
de teek la garrapata de dieren
de teen el dedo del pie het lichaam
de tegel el azulejo de woning
de tegenstander el contrincante,el adversario,el enemigo ontspanning
de tekenaar el dibujante,la dibujante kunst en literatuur
de tekening el dibujo de school
de tekst el texto kunst en literatuur
de tekstverwerking el tratamiento de textos communicatie, informatica en media
de telefoon el teléfono communicatie, informatica en media
de telefoon el teléfono de woning
de telefooncel la cabina telefónica communicatie, informatica en media
de telefoonkaart la tarjeta telefónica communicatie, informatica en media
de teleurstelling la decepción de gevoelens
de televisiekijker el televidente,la televidente communicatie, informatica en media
de temperatuur la temperatura het weer
de tennisracket la raqueta ontspanning
de tent la tienda de campaña reizen
de tepel el pezón het lichaam
de tereinwagen el todoterreno verkeer en vervoer
de terpentine el aguarrás de woning
de terreinverkenning la batida algemeen
de terugreis la vuelta verkeer en vervoer
de terugreis el regreso reizen
de terugreis la vuelta verkeer en vervoer
de theatervoorstelling la función theater, bioscoop, film
de thee el té eten en drinken
de theepot la tetera eten en drinken
de theologie la teología de school
de theorie la teoría het beroep
de thermoskan el termo eten en drinken
de thermostaat el termostato de woning
de thuis el hogar de woning
de thuiszorg la asistencia domiciliaria het beroep
de tienrittenkaart el bonometro verkeer en vervoer
de tijger el tigre de dieren
de tijm el tomillo eten en drinken
de timmerman el carpintero het beroep
de timmerman el carpintero het gereedschap
de titel el título kunst en literatuur
de titel,de doctor el título de school
de toast la tostada eten en drinken
de toegang el acceso communicatie, informatica en media
de toelating la admisión de school
de toenadering el acercamiento algemeen
de toerist el turista,la turista reizen
de toeristische dienst la oficina de turismo reizen
de toeslag el suplemento verkeer en vervoer
de toespraak,de speech el discurso algemeen
de toets la prueba de school
de toilettafel el tocador de woning
de tol el peaje verkeer en vervoer
de tolk el intérprete het beroep
de tomaat el tomate eten en drinken
de toneelschrijver el dramaturgo,la dramaturga kunst en literatuur
de toner el tóner het kantoor
de tong la lengua het lichaam
de tonijn el atún de dieren
de tonijn el atún eten en drinken
de toog la barra,el mostrador eten en drinken
de toon,de toonsoort el tono algemeen
de toon,de toonsoort el tono kunst en literatuur
de toren la torre algemeen
de tournee la gira kunst en literatuur
de traan la lágrima de gevoelens
de tractor el tractor het bedrijfsleven
de traditie la tradición algemeen
de tragedie la tragedia theater, bioscoop, film
de training el entrenamiento ontspanning
de tram el tranvía verkeer en vervoer
de trap la escalera de woning
de trechter el embudo de woning
de trede el escalón,el peldaño de woning
de trein el tren verkeer en vervoer
de trek el apetito eten en drinken
de trompetblazer el trompetista ontspanning
de trouw la fidelidad algemeen
de trouwring,de verbondenheid la alianza algemeen
de trui el jersey,el pulóver,el suéter de kleding
de tuin el jardín de woning
de tuinman el jardinero het beroep
de tuinslang la manguera de jardín de natuur
de tulp el tulipán algemeen
de tunnel el túnel algemeen
de tussenkomst la intervención algemeen
de tussenlanding la escala verkeer en vervoer
de tv,de televisie la televisión,la tele communicatie, informatica en media
de tv-serie el serial ontspanning
de tv-serie,de soap la telenovela,el serial,el culebrón communicatie, informatica en media
de tweeling los gemelos de familie
de twijfel la duda algemeen
de typmachine la máquina de escribir het kantoor
de ui la cebolla eten en drinken
de uier la ubre de dieren
de uil el búho de dieren
de uitdaging el reto algemeen
de uitdaging el desafío algemeen
de uitdoving la extinción algemeen
de uitgang la salida de woning
de uitgave el gasto het bedrijfsleven
de uitgave la edición communicatie, informatica en media
de uitgever el editor,la editora communicatie, informatica en media
de uitgeverij la editorial communicatie, informatica en media
de uitnodiging la invitación algemeen
de uitslover el empollón het beroep
de uitverkoop,de opruiming la rebaja het bedrijfsleven
de uitvinding el invento algemeen
de uitzending la emisión communicatie, informatica en media
de uitzondering la excepción algemeen
de universiteit la universidad de school
de update la actualización communicatie, informatica en media
de vaas el jarrón de woning
de vaatwasser el lavavajillas,el lavaplatos in de keuken
de vacht el pelaje de dieren
de vader el padre de familie
de vakantie las vacaciones ontspanning
de vakman el oficial het beroep
de valei el valle de natuur
de valk el falcón de dieren
de vanille la vainilla eten en drinken
de varen el helecho de natuur
de vaste vloerbekleding la moqueta,el alfombrado de woning
de vechtpartij la reyerta algemeen
de veer la pluma de dieren
de veerboot el ferry verkeer en vervoer
de veiligheidsgordel el cinturón de seguridad verkeer en vervoer
de veiling,de openbare verkoop la subasta algemeen
de vensterbank la repisa de ventana,el alféizar de woning
de ventilator el ventilador de woning
de verantwoordelijkheid la responsabilidad algemeen
de verbandkist el botiquín algemeen
de verbinding la línea,la comunicación communicatie, informatica en media
de verbinding la conexión communicatie, informatica en media
de verbinding,de aansluiting el enlace,la combinación,la correspondencia verkeer en vervoer
de verdieping la planta de woning
de verf la pintura de woning
de vergadering la reunión,la junta algemeen
de vergelijking la comparación algemeen
de vergissing la equivocación algemeen
de verhuizing la mudanza de woning
de verjaardag el cumpleaños dagen van de week
de verkiezing,de keuze la elección algemeen
de verklikker el chivato,el delator algemeen
de verklikster la chivita,la delatora algemeen
de verkoop la venta de woning
de verkoop la venta het bedrijfsleven
de verkoper el vendedor,el dependiente het beroep
de verkoudheid el resfriado de gezondheid
de verlenging la prolongación algemeen
de verlengkabel el alargador de woning
de verloofden los novios algemeen
de vermoeidheid,de verveling el cansancio de gevoelens
de veroordeling,de afkeuring la condena algemeen
de verplaatsing el movimiento algemeen
de verpleegkundige el enfermero het beroep
de verscheidenheid,de keuze la variedad winkelen
de verschrikking el horror algemeen
de versnelling la marcha verkeer en vervoer
de verstekeling el plizón,la plizón verkeer en vervoer
de vertaler el traductor het beroep
de vertaling la traducción de school
de vertraging el retraso reizen
de verwaarlozing el abandono algemeen
de verwachting la previsión algemeen
de verwachting,de zwangerschap el embarazo de gezondheid
de verwarming la calefacción de woning
de verzamelaar el coleccionista,la coleccionista ontspanning
de verzameling,de collectie la collección ontspanning
de verzekering el seguro het bedrijfsleven
de verzekeringsagent el agente de seguros het beroep
de verzending el envio communicatie, informatica en media
de vestigingsplaats el lugar de residencia de woning
de video el video communicatie, informatica en media
de videoconferentie la videoconferencia communicatie, informatica en media
de videotheek la videoteca communicatie, informatica en media
de vijg el higo eten en drinken
de villa el chalet de woning
de viltstift el rotulador het kantoor
de vin la aleta de dieren
de vinger el dedo het lichaam
de vingernagel la uña het lichaam
de vis el pescado eten en drinken
de vis el pez de dieren
de visser el pescador,la pescadora het bedrijfsleven
de vissersboot el barco de pesca verkeer en vervoer
de vissersboot el pesquero algemeen
de visvangst la pesca het bedrijfsleven
de viswinkel,de visboer la pescadería winkelen
de vlag la bandera,la enseña algemeen
de vleermuis el murciélago de dieren
de vleugel la ala de dieren
de vlieg la mosca de dieren
de vlinder la mariposa de dieren
de vlo la pulga de dieren
de vloer el suelo de woning
de vloertegel la baldosa de woning
de vlucht el vuelo verkeer en vervoer
de vlucht,de ontsnapping la huida algemeen
de vluchteling el refugiado,el fugitivo algemeen
de voedingskabel el cable alimentador het kantoor
de voedingsleer la dietética eten en drinken
de voet el pie het lichaam
de voetbal el fútbol ontspanning
de voetbal,de bal el balón ontspanning
de voetbalwedstrijd el partido de fútbol ontspanning
de voetganger el peatón,la peatona verkeer en vervoer
de voetgangerszone la zona peatonal verkeer en vervoer
de vogel el pájaro de dieren
de vogelkooi la pajarera de dieren
de voicemail,het antwoordapparaat el contestador automático communicatie, informatica en media
de voldoening la satisfacción de gevoelens
de volgende el siguiente,la siguiente algemeen
de volle melk la leche entera eten en drinken
de volwassene el adulto,la adulta de familie
de voorbereiding el preparativo reizen
de voornaam el nombre algemeen
de voorpagina la portada communicatie, informatica en media
de voorraadkast,de bijkeuken la despensa in de keuken
de voorstelling el espectáculo theater, bioscoop, film
de voorwaarde la condición het bedrijfsleven
de voorwaarde la salvedad algemeen
de voorzet,de aftrap,de klantenservice el saque algemeen
de vork el tenedor eten en drinken
de vos el zorro de dieren
de vrachtwagen el camión verkeer en vervoer
de vrede la paz de gevoelens
de vreemde taal el idioma reizen
de vreugde la alegría de gevoelens
de vriend el amigo algemeen
de vriend,de verloofde el novio de familie
de vriendelijkheid la amabilidad,la bondad algemeen
de vriendin la amiga algemeen
de vriendin,de verloofde la novia de familie
de vriendschap la amistad de familie
de vrije tijd el tiempo libre ontspanning
de vrijetijdsbesteding el ocio ontspanning
de vrijgezel el soltero,la soltera de familie
de vrijheid la libertad de gevoelens
de vrouw la mujer de familie
de vrucht el fruto eten en drinken
de vuilnisemmer el cubo de basura,el bidón de basura de woning
de vuistslag el puñetazo algemeen
de vulkaan el volcán de natuur
de vulling el empaste de gezondheid
de vulpen la pluma het kantoor
de waarborg la fianza de woning
de waarde el valor algemeen
de waarheid la verdad algemeen
de wafel la galleta eten en drinken
de wagon el vagón verkeer en vervoer
de walnoot la nuez eten en drinken
de walrus la morsa de dieren
de wandeling el paseo,la vuelta ontspanning
de wandelstok el bastón de gezondheid
de wang la mejilla,la cacha het lichaam
de wanorde el desorden de woning
de want la manopla algemeen
de warenhuizen los grandes almacenes het bedrijfsleven
de warmte,de hitte el calor algemeen
de wasmachine la lavadora de woning
de wastafel el lavabo algemeen
de wasverzachter el suavizante algemeen
de waterfiets,de schaats el patín verkeer en vervoer
de waterkoker el hervidor de woning
de waterkraan el grifo de woning
de watermeloen la sandía eten en drinken
de waterpokken la varicela de gezondheid
de waterval la catarata de natuur
de wc el váter de woning
de webserver el servidor web communicatie, informatica en media
de website el página web communicatie, informatica en media
de weddenschap la apuesta ontspanning
de wedstrijd el concurso ontspanning
de wedstrijd,de competitie,de concurrentie la competición ontspanning
de wedstrijd,de race la carrera ontspanning
de weduwe la viuda de familie
de weduwnaar el viudo de familie
de week la semana dagen van de week
de wees el huérfano de familie
de weide,het grasland el pasto algemeen
de wekker el despertador de woning
de welkomstgroet,het onthaal,de ontvangst la acogida algemeen
de welvaart,het succes la prosperidad het bedrijfsleven
de wenkbrauw la ceja het lichaam
de wens el deseo de gevoelens
de wereld el mundo algemeen
de werkdag la jornada het beroep
de werkdag la jornada het beroep
de werkloosheidsuitkering el subsidio de paro het beroep
de werkneemster la empleada het beroep
de werknemer el empleado het beroep
de werkplaats,het atelier,de garage el taller het bedrijfsleven
de werkzaamheden las obras verkeer en vervoer
de wervelwind,de tornado el tifón,el tornado het weer
de wesp la avispa de dieren
de wetenschap la ciencia de school
de wetenschapper el científico het beroep
de wieg la cuna de woning
de wielersport,het wielrennen el ciclismo ontspanning
de wijk,de buurt el barrio de woning
de wijn el vino eten en drinken
de wijsvinger el dedo índice het lichaam
de wil la voluntad algemeen
de wimper la pestaña het lichaam
de wind el viento het weer
de winderigheid la flatulencia de gezondheid
de windmolen el molino de viento het weer
de winkel la tienda winkelen
de winkelbediende el dependiente het beroep
de winkelwagen el carrito winkelen
de winst el beneficio het bedrijfsleven
de winter el invierno dagen van de week
de wiskunde la matemáticas de school
de woede la rabia de gevoelens
de woestijn el desierto de natuur
de wol la lana het gereedschap
de wolf el lobo de dieren
de wolk la nube het weer
de wonde,de verwonding la herida de gezondheid
de woning la vivienda,el departamento de woning
de wooninrichting la decoración de woning
de woonkamer el cuarto de estar de woning
de woonkamer el salón de woning
de woonplaats,het thuisadres el domicilio de woning
de woordenschat el léxico de school
de worst el salchichón eten en drinken
de wortel la raíz de natuur
de wortel la zanahoria eten en drinken
de wraak la venganza algemeen
de wrat la verruga de gezondheid
de wrok el rencor de gevoelens
de yoghurt el yogur eten en drinken
de zaag la sierra het gereedschap
de zaagmachine la sierra mecánica het gereedschap
de zaak el negocio het bedrijfsleven
de zaal la sala de woning
de zakdoek el pañuelo de kleding
de zaklamp la linterna het gereedschap
de zalf la pomada de gezondheid
de zalm el salmón eten en drinken
de zalm el salmón de dieren
de zanger el cantante kunst en literatuur
de zangeres la cantante kunst en literatuur
de zebra la cebra de dieren
de zee el mar de natuur
de zee el mar reizen
de zeebaars la lubina eten en drinken
de zeeduivel el rape eten en drinken
de zeef,het vergiet el escurridor,el colador eten en drinken
de zeehond la foca de dieren
de zeekoe el manatí de dieren
de zeekreeft la langosta eten en drinken
de zeep el jabón algemeen
de zeetong el lenguado eten en drinken
de zeevrucht el marisco eten en drinken
de zeilboot el velero ontspanning
de zekering el fusible de woning
de zelfbediening el autoservicio winkelen
de zelfmoord el suicidio algemeen
de zender la cadena communicatie, informatica en media
de zenuw el nervio het lichaam
de zenuwen krijgen agobiarse de gevoelens
de ziekenauto la ambulancia de gezondheid
de ziekte,de aandoening la enfermedad de gezondheid
de ziektekostenverzekering el seguro de enfermedad de gezondheid
de zijkant,de zijde,de kant el lado algemeen
de zijspiegel el espejo lateral verkeer en vervoer
de zitbank el sofá de woning
de zitplaats el asiento verkeer en vervoer
de zoekmachine el buscador communicatie, informatica en media
de zoen,de kus el beso algemeen
de zoetstof la sacarina eten en drinken
de zolderkamer el desván de woning
de zolderverdieping el ático,la buhardilla de woning
de zomer el verano dagen van de week
de zon el sol de natuur
de zonnebloem el girasol de natuur
de zonnebril las gafas de sol de gezondheid
de zonnecel la célula solar de woning
de zoon el hijo de familie
de zucht el suspiro de gevoelens
de zuil la columna de woning
de zuiverheid la pureza algemeen
de zus la hermana de familie
de zwaan el cisne de dieren
de zwager,de schoonbroer el cuñado de familie
de zwaluw la golondrina de dieren
de zwam el hongo,la seta de natuur
de zwemband el flotador reizen
de zwembroek la malla,el bañador de kleding
de zwemmer el nadador ontspanning
de zwemster la nadadora ontspanning
de zwendel,de oplichting el petardo het bedrijfsleven
debatteren,ruzie maken discutir algemeen
december diciembre dagen van de week
deelnemen participar ontspanning
delen compartir communicatie, informatica en media
demonstreren manifestarse algemeen
denken pensar algemeen
denken aan pensar en algemeen
deprimeren,naar beneden duwen deprimir de gevoelens
dichtbij cercano algemeen
dichtsneeuwen nevarse het weer
dicteren dictar de school
didactisch didáctico de school
die,diegene el quien algemeen
diep hondo,honda algemeen
diep,grondig profundo algemeen
digitaal digital communicatie, informatica en media
dik espeso,espesa algemeen
dik gordo,gorda algemeen
dikker worden engordar algemeen
dineren cenar eten en drinken
dinsdag el martes dagen van de week
diplomatiek diplomático algemeen
direct directo,directa verkeer en vervoer
discrimineren discriminar algemeen
dit,deze este,esta,esto algemeen
dodelijk mortal het lichaam
dodelijk letal,fatal de gezondheid
dodelijk,onvermijdelijk fatal algemeen
doden,overtroeven,verslaan matar algemeen
doen,maken hacer algemeen
dom tonto algemeen
donderdag el jueves dagen van de week
donker oscuro,oscura de kleuren
donker,zwart negro,negra de kleuren
donkergroen verde oscuro de kleuren
donkerpaars morado,morada de kleuren
dood,levensloos muerto,fallecido de gezondheid
doof sordo,sorda de gezondheid
doorbakken muy hecho eten en drinken
doorbranden fundirse de woning
doorgaan continuar algemeen
doorhakken,kloven,klieven hender algemeen
doorheen a través de algemeen
doorheen reizen,reizen door recorrer reizen
doorverbinden poner communicatie, informatica en media
doorweekt empapado algemeen
doorzoeken recorrer algemeen
dorstig sediento eten en drinken
douchen,een douche nemen ducharse algemeen
downloaden bajar,descargar communicatie, informatica en media
draaien,kiezen marcar communicatie, informatica en media
Driekoningen los Reyes Magos dagen van de week
drinken beber eten en drinken
dromen soñar algemeen
dromerig soñador,soñadora de gevoelens
dronken borracho,borracha algemeen
droog seco eten en drinken
drugs gebruiken drogarse de gezondheid
drugs nemen,zich inspuiten chutarse algemeen
drukken imprimir communicatie, informatica en media
druppelen,sijpelen chorrear algemeen
dubbel,oneerlijk doble algemeen
duiken,onderwaterzwemmen bucear ontspanning
Duits alemana,alemán reizen
duren,aanhouden durar algemeen
durven atreverse algemeen
durven,riskeren,zich wagen arriesgarse algemeen
durven,wagen,riskeren arriesgar algemeen
duur caro,cara winkelen
duur,moeilijk costoso,costosa algemeen
duwen,dwingen empujar algemeen
dynamisch dinámico,emprendedor algemeen
economisch,zuinig,spaarzaam económico,económica het bedrijfsleven
Ecuador el Ecuador reizen
een adoptiegezin una familia adoptiva de familie
een afspraak maken citar algemeen
een blauw oog un ojo morado het lichaam
een eenoudergezin una familia monoparental de familie
een gezin stichten fundar una familia de familie
een glas bier una caña eten en drinken
een groot gezin una familia extindida de familie
een inenting una vacunación de gezondheid
een injectie geven inyectar de gezondheid
een injectie,een prik una inyección de gezondheid
een joint un porro algemeen
een klein gezin una familia nuclear de familie
een operatie,een ingreep una operación de gezondheid
een samengesteld gezin una familia reconstruida de familie
een slok un trago algemeen
een verzekering afsluiten hacer un seguro het bedrijfsleven
een verzekering annuleren cancelar un seguro het bedrijfsleven
een voorstelling geven,opvoeren representar theater, bioscoop, film
een zieke un enfermo,una enferma de gezondheid
een zuigeling un niño de pecho algemeen
eenvoudig simple algemeen
eerlijk sincero,honesto algemeen
eerste hulp los primeros auxilios de gezondheid
eerste kwartier es luna creciente het weer
eerste,voornaamste primero,primera algemeen
eervol honroso algemeen
Eet smakelijk! ¡Buen provecho!,¡Que aproveche! eten en drinken
effectief efectivo,efectiva het bedrijfsleven
efficiënt eficiente,eficaz,efectivo algemeen
eigenlijk,werkelijk realmente algemeen
eindelijk,uiteindelijk por fin algemeen
eindigen,stoppen,besluiten concluir algemeen
eisen exigir algemeen
El Salvador el El Salvador reizen
elegant,sierlijk amada algemeen
elektrisch eléctrico,eléctrica het bedrijfsleven
elk,ieder cada algemeen
elkaar de hand geven darse la mano het lichaam
elkaar kussen besarse algemeen
energiek vibrante algemeen
Engeland la Inglaterra reizen
Engels inglés reizen
enthousiast maken entusiasmar de gevoelens
enthousiast zijn entusiasmarse de gevoelens
er genoeg van hebben estar harto algemeen
er is ijzel hay hielo het weer
er omheen lopen,omsingelen,omgeven rodear algemeen
er vandoor gaan,er tussenuit knijpen esfumarse algemeen
eren honrar,honorar algemeen
ergeren fastidiar de gevoelens
ernstig grave algemeen
ernstig serio algemeen
erop staan insistir algemeen
estetisch estético,estética kunst en literatuur
eten comer eten en drinken
evalueren evaluar algemeen
evenveel,zoveel tanto algemeen
evenzo,insgelijks igualmente algemeen
examen doen examinarse de school
exporteren,uitvoeren exportar het bedrijfsleven
fatsoenlijk decente algemeen
februari febrero dagen van de week
feesten celebrar algemeen
fietsen andar en bicicleta verkeer en vervoer
filteren,binnenloodsen colar algemeen
flauw soso eten en drinken
flauwvallen desmayarse,caer desmayado de gezondheid
flippen llevarse un chasco algemeen
flirten tirar los tijos algemeen
fluisteren,roddelen murmurar algemeen
fluiten,tjilpen trinar de dieren
forceren esforzar algemeen
forceren,dwingen forzar algemeen
formatteren formatear communicatie, informatica en media
formeel formal algemeen
foto ontwikkelen revelar ontspanning
fouilleren cachear algemeen
fouten maken hacer faltas algemeen
Frankrijk la Francia reizen
Frans francés,francesa reizen
fris,koel,frisjes fresquito het weer
functioneren funcionar het gereedschap
ga weg vete algemeen
gaan ir algemeen
gaan liggen,gaan rusten echarse algemeen
gaan naar,naderbij komen acercarse algemeen
gaan naar,zich wenden acudir algemeen
gaan samenwonen juntarse de familie
gaan slapen acostarse algemeen
gaan zitten sentarse algemeen
garanderen garantizar algemeen
geachte estimado,estimada algemeen
geanimeerd animado,animada ontspanning
geavanceerd,gevorderd avanzado algemeen
gebakken frito eten en drinken
gebeuren,zich voordoen suceder algemeen
geboren worden nacer algemeen
gebraden asado eten en drinken
gebroken,verscheurd,verbrijzeld fracturado,fracturada algemeen
gebruikelijk,gewoon usual algemeen
gebruiken usar algemeen
gebruiken,besteden emplear algemeen
gebruikt usado,usada verkeer en vervoer
gedeprimeerd,in een depressie zitten deprimido de gevoelens
geduldig paciente de gevoelens
gedurende,tijdens durante algemeen
geel amarillo,amarilla de kleuren
geen enkel ningún,ninguno algemeen
geeuwen,gapen bostezar algemeen
gefeliciteerd enhorabuena de gevoelens
gefrituurd frito eten en drinken
gegratineerd gratinado,gratinada eten en drinken
gegrild a la plancha eten en drinken
geheim secreto,secreta algemeen
gehoorzamen obedecer algemeen
geïnteresseerd interesado algemeen
geïsoleerd aislado algemeen
gek,waanzinnig loco,loca de gezondheid
gekookt hervido,hervida eten en drinken
gekookt cocido eten en drinken
gekruld rizado,rizada het lichaam
geld opnemen retirar het bedrijfsleven
geldig válido algemeen
gelegen situado,situada reizen
gelijk stellen equiparar algemeen
gelijk,identiek igual algemeen
geloven creer algemeen
geluiddempend silenciador algemeen
geluidmakend,klankrijk sonoro algemeen
gelukkig feliz de gevoelens
gemakkelijk cómodo de woning
gemakkelijk fácil de school
gemeenschappelijk común algemeen
gemeentelijk municipal algemeen
genieten,amuseren,benutten disfrutar,gozar ontspanning
genoeg zijn bastar algemeen
Genoeg! ¡Basta! algemeen
geopend,open abierto,abierta winkelen
gepensioneerd jubilado,jubilada algemeen
gereserveerd reservado algemeen
gereserveerd,geboekt reservado,reservada reizen
gerookt ahumado,ahumada eten en drinken
geschakeld adosado de woning
gescheiden divorciado,divorciada de familie
geschikt apropiado,conveniente algemeen
gesloten,dicht cerrado,cerrada winkelen
gesloten,stil callado,callada de gevoelens
gesneden cortado eten en drinken
gespecialiseerd especializado het beroep
gestoofd estofado,estofada eten en drinken
getrouwd casado de familie
gevaarlijk peligroso,atemorizador algemeen
gevangen genomen encarcelado,encarcelada algemeen
geven dar algemeen
geverfd pintado de woning
gevlucht,uitgeweken fugado algemeen
gevoelig sensible algemeen
gevoelig,vatbaar propenso,propensa de gezondheid
gevuld relleno,rellena eten en drinken
gewaardeerd apreciado,considerado de gevoelens
gewelddadig violento algemeen
geweldig,briljant genial algemeen
gewond herido,herida de gezondheid
gewond raken herirse de gezondheid
gewoon,matig regular algemeen
gezellig acogedor de woning
gezicht wassen lavarse la cabeza algemeen
gezichtsvermogen la vista het lichaam
gezond sano,sana de gezondheid
gezond,fit,getraind saludable de gezondheid
gezouten salado algemeen
gezwollen hinchado,hinchada de gezondheid
gierig tacaño algemeen
giftig venenoso,venenosa de dieren
gisteren ayer dagen van de week
glas vidrio algemeen
glimlachen sonreír het lichaam
godverdomme la hostia algemeen
goed bueno,buena algemeen
goed staan estar bien,sentar bien winkelen
goede relaties hebben estar relacionado algemeen
goede week la Semana Santa dagen van de week
goedenavond buenas noches algemeen
goedendag buenos días algemeen
goedenmiddag buenas tardes algemeen
goedkoop barato,barata winkelen
golf el golf ontspanning
goudkleurig dorado,dorada de kleuren
grappig,amusant,leuk divertido,gracioso algemeen
gratis gratuito,gratis,franco algemeen
graven,delven cavar het gereedschap
grijpen,te pakken krijgen atrapar algemeen
grijs gris de kleuren
grijsharig canoso,canosa de kleuren
grillen asar a la parilla eten en drinken
groeien crecer algemeen
groen verde de kleuren
groot grande algemeen
groot,lang largo,larga winkelen
groter,ouder mayor algemeen
Guatemala la Guatemala reizen
haar verven teñirse el pelo algemeen
haast hebben tener prisa algemeen
hakken,kappen,vellen talar de natuur
half doorbakken medio hecho eten en drinken
halfdroog semiseco eten en drinken
halfpension media pensión reizen
hallo hola algemeen
hallo! diga!,dígame! communicatie, informatica en media
handbal el balonmano ontspanning
handhaven mantener algemeen
handig hábil algemeen
handwerken,knutselen hacer labores,hacer trabajos manuales ontspanning
hard,taai duro algemeen
haren wassen laverse el pelo algemeen
harig peludo het lichaam
hartelijk afectuoso,cariñoso de gevoelens
hartinfarct,de hartaanval el infarto de corazón de gezondheid
haten odiar de gevoelens
hebzuchtig avaro algemeen
hedendaags contemporáneo,contemporánea kunst en literatuur
heel klein enano,enana algemeen
heet caliente algemeen
Heilige Johannes San Juan dagen van de week
helen,genezen curar de gezondheid
Help! ¡Socorro! algemeen
Hemeltje lief! ¡Cielos! algemeen
Hemelvaart la Asunción dagen van de week
herbergen cobijar reizen
herhalen repasar de school
herkennen reconocer algemeen
heropbouwen,verbouwen reconstruir algemeen
herstellen recuperar communicatie, informatica en media
het aanbod la oferta winkelen
het achterwerk,de poep el trasero het lichaam
het adres la dirección communicatie, informatica en media
het adres la dirección de woning
het advies,de raad el consejo algemeen
het afval la basura de woning
het agentschap,het bemiddelingskantoor la agencia het bedrijfsleven
het alarm la alarma de woning
het alfabet el abecedario communicatie, informatica en media
het alpinisme el alpinismo reizen
het aluminium el aluminio het gereedschap
het amfibie el anfibio de dieren
het analfabetisme el analfabetismo de school
het anker el ancla verkeer en vervoer
het antivirus el antivirus communicatie, informatica en media
het aperitief el aperitivo eten en drinken
het apestaartje la arroba communicatie, informatica en media
het apparaat el aparato het gereedschap
het appartement el apartamento de woning
het aquaduct el acueducto reizen
het aquarel la acuarela kunst en literatuur
het archief el archivo het kantoor
het artikel el artículo communicatie, informatica en media
het avondmaal la cena eten en drinken
het badpak el traje de baño de kleding
het bagagedepot la consigna reizen
het balkon el balcón de woning
het bankbiljet el billete het bedrijfsleven
het bankwezen,de bank la banca het bedrijfsleven
het bed la cama de woning
het bedrog la trampa,el timo ontspanning
het bedrog,de misleiding el engaño algemeen
het beeld la imagen communicatie, informatica en media
het been la pierna het lichaam
het beenmerg el meollo,la médula ósea het lichaam
het beest la bestia de dieren
het beetje,het snuifje el poquito algemeen
het behang el papel pintado de woning
het bejaardentehuis la casa de retiro algemeen
het bekken la pelvis het lichaam
het belegde broodje el bocadillo,el bocata,el sándwich,el sánguc eten en drinken
het bereik la cobertura communicatie, informatica en media
het bericht el mensaje communicatie, informatica en media
het beroep el oficio het beroep
het beroep la profesión het beroep
het beslag,de milkshake el batido eten en drinken
het bestand el fichero communicatie, informatica en media
het bestand,het archief el archivo communicatie, informatica en media
het bestandsbeheer la gestión de ficheros communicatie, informatica en media
het bestek el cubierto eten en drinken
het besturingssysteem el sistema operativo communicatie, informatica en media
het beton el hormigón de woning
het bewustzijn la conciencia de gevoelens
het bezit la propiedad de woning
het bezoek la visita algemeen
het bier la cerveza eten en drinken
het blad la hoja de natuur
het blik la lata winkelen
het blik,de trommel,de doos,het pak el bote winkelen
het bloed la sangre het lichaam
het bloedonderzoek el análisis de sangre de gezondheid
het boek el libro communicatie, informatica en media
het bokje,het geitje el chivo,la chiva de dieren
het bord,het gerecht el plato eten en drinken
het borrelhapje el pincho eten en drinken
het bos el bosque de natuur
het brandhout,het aanmaakhout la leña de woning
het brons el bronce het gereedschap
het brood el pan eten en drinken
het broodje el panecillo eten en drinken
het buffet,het restaurant el bufé eten en drinken
het bureau el escritorio het kantoor
het burgerlijk huwelijk la unión civil de familie
het cadeau el regalo winkelen
het centrum,de binnenstad el centro reizen
het certificaat el certificado de school
het chequeboekje el talonario de cheques het bedrijfsleven
het cijfer la nota de school
het circus el circo ontspanning
het citaat la cita kunst en literatuur
het collegegeld la matrícula de school
het comfort el confort reizen
het compliment el complido algemeen
het concert el concierto kunst en literatuur
het congres la asamblea de school
het contact el contacto algemeen
het controlelampje,de waakvlam el piloto algemeen
het crematorium el crematorio algemeen
het dak el tejado de woning
het dashboard el tablero de instrumentos verkeer en vervoer
het decolleté el escote het lichaam
het dek la cubierta verkeer en vervoer
het deken la manta de woning
het deksel la tapa algemeen
het delict el delito algemeen
het dictee el dictado de school
het dieet el régimen,la dieta de gezondheid
het dienblad la bandeja eten en drinken
het diep bord el plato hondo eten en drinken
het dier el animal de dieren
het dijbeen el fémur het lichaam
het doctoraat el doctorado de school
het doel la portería ontspanning
het doel,de bestemming el destino verkeer en vervoer
het doel,de finish la meta ontspanning
het doelpunt el gol ontspanning
het dorp el pueblo algemeen
het dozijn la docena winkelen
het drankje la bebida eten en drinken
het drukwerk el empreso communicatie, informatica en media
het Duits el alemán de school
het eerbetoon el homenaje algemeen
het ei el huevo eten en drinken
het eierdopje el huevero in de keuken
het eigeel la yema eten en drinken
het eiland la isla reizen
het einde el final kunst en literatuur
het eiwit la clara eten en drinken
het Engels el inglés de school
het erfgoed el patrimonio kunst en literatuur
het essay el ensayo de school
het eten la comida eten en drinken
het everzwijn el jabalí de dieren
het examen el examen de school
het faillisement la quiebra het beroep
het familielid el pariente de familie
het feest la fiesta algemeen
het feit,de informatie el dato algemeen
het filiaal,het bijkantoor la sucursal het bedrijfsleven
het fjord el fiordo de natuur
het formulier,het informatieblad la ficha,el formulario reizen
het Frans el francés de school
het front el frente algemeen
het fruit la fruta eten en drinken
het gas el gas de woning
het gat el agujero,la hendidura algemeen
het gazon,het grasperk el césped de woning
het gebak las pastas eten en drinken
het gebakje el pastel eten en drinken
het gebit la dentadura het lichaam
het geblaf el ladrido de dieren
het gebouw el edificio de woning
het gebraad,de barbecue el asado eten en drinken
het gebrek la falta de school
het gebrek el defecto algemeen
het gebruik,de toepassing el uso algemeen
het gebruiksrecht la servidumbre algemeen
het gebrul el rugido de dieren
het gedicht el poema kunst en literatuur
het gedrag el compartamiento,la conducta algemeen
het gedrag el comportamiento algemeen
het geduld la paciencia algemeen
het gehakt la carne picada eten en drinken
het geheim el secreto algemeen
het geheugen la memoria communicatie, informatica en media
het gehijg el jadeo algemeen
het gehoor,het oor el oído het lichaam
het geitje el cabrito de dieren
het geld el dinero het bedrijfsleven
het gelijkspel el empate ontspanning
het geloof la fe algemeen
het geluid,het lawaai el ruido algemeen
het geluk la felicidad de gevoelens
het genie el genio algemeen
het genoegen,het plezier el placer de gevoelens
het genre el género kunst en literatuur
het gepest,het geplaag el hostigamiento de gevoelens
het gerecht el juzgado het beroep
het gereedschap la herramienta het gereedschap
het geslacht el sexo algemeen
het gestuntel,de lompheid la torpeza algemeen
het getal la cifra,el número de school
het gevecht,de strijd la lucha,la pelea algemeen
het gevoel,zintuig el sentido het lichaam
het geweer,het pistool el rifle,el revólver algemeen
het geweerschot el disparo,el tiro algemeen
het geweld la violencia algemeen
het gewricht la articulación,la juntura het lichaam
het gezicht la cara,el rostro het lichaam
het gips el escayola,el yeso de gezondheid
het gips el yeso de woning
het glas el vaso,la copa eten en drinken
het glas el cristal de woning
het gordeldier el armadillo de dieren
het gordijn la cortina de woning
het goud el oro het gereedschap
het graf la tumba,la cripta algemeen
het gras la hierba de natuur
het Grieks el griego de school
het grind la grava de woning
het grote boerenbedrijf la hacienda de woning
het haar el pelo,el cabello het lichaam
het haarstukje,de toupet el peluquín het lichaam
het hagelt hay granizo het weer
het handwerk,het ambachtswerk la artesanía het bedrijfsleven
het hangslot el candado algemeen
het hart el corazón het lichaam
het hek,de schutting la verja de woning
het hert el ciervo de dieren
het hoefijzer la herradura de dieren
het hoofd,de kop la cabeza het lichaam
het hoofdartikel el editorial communicatie, informatica en media
het hoofdkussen,het kussen,de kussensloop la almohada algemeen
het hoofdstuk el capítulo kunst en literatuur
het hoogseizoen la temporada alta reizen
het hoogspringen el salto de altura ontspanning
het hoogste punt,de top la cima de natuur
het hooi el heno,la hierba seca de dieren
het hotel el hotel reizen
het hout la madera het gereedschap
het huis la casa de woning
het huisdier la mascota,el animal doméstico de dieren
het huishoudelijk apparaat el electrodoméstico de woning
het huishoudelijk werk el trabajo doméstico de woning
het huiswerk las tareas de school
het huizenblok la manzana de woning
het hulpprogramma el programa de ayuda communicatie, informatica en media
het huwelijk el matrimonio de familie
het icoon,het symbool el icono,el ícono communicatie, informatica en media
het idee la idea algemeen
het ijs el helado eten en drinken
het ijs,de kilheid el hielo eten en drinken
het ijsblokje el cubo de hielo eten en drinken
het ijsje,de ijslolly el polo eten en drinken
het ijssalon la heladería winkelen
het ijzer el hierro het gereedschap
het individu el individuo algemeen
het insect el insecto de dieren
het instituut el instituto de school
het internet el Internet communicatie, informatica en media
het interview la entrevista communicatie, informatica en media
het is bewolkt hay nubes het weer
het is koud hace frío het weer
het is vochtig hay humedad het weer
het is warm hace calor het weer
het is winderig hace viento het weer
het is zonnig hace sol het weer
het Italiaans el italiano de school
het ivoor el marfil de dieren
het jacht el yate verkeer en vervoer
het jachtgebied,het jachtterrein el coto de caza ontspanning
het jachtgeweer la escopeta algemeen
het jachtluipaard,de cheeta la onza,el guepardo,el chita de dieren
het jachtveld el terreno de caza algemeen
het jagen,jacht la caza ontspanning
het kaakbeen la mandíbula het lichaam
het kadaster el Registro de la Propiedad de woning
het kalf la ternera,el ternero,el bercero de dieren
het kamp el campamiento reizen
het kampioenschap el campeonato ontspanning
het kantoor la oficina het beroep
het kantoor el despacho de woning
het kapmes el machete het gereedschap
het kapsel el peinado algemeen
het karakter el carácter algemeen
het katoen la ala,el algodón het gereedschap
het kattenjong el gatito,la gatita de dieren
het kenteken la matrícula,la chapa,la placa verkeer en vervoer
het kerkhof el cementerio,el camposanto algemeen
het kind el niño,la niña de familie
het kleingeld la moneda,el cambio het bedrijfsleven
het kleinkind el nieto de familie
het klimaat el clima het weer
het klokhuis el corazón de manzana eten en drinken
het klompje,het klontje el terrón eten en drinken
het kniegewricht la articulación de la rodilla het lichaam
het koffiezetapparaat la cafetera,la máquina de café eten en drinken
het kompas la brújula verkeer en vervoer
het konijn el conejo de dieren
het koor el coro kunst en literatuur
het koper el cobre het gereedschap
het kopieerapparaat la fotocopiadora het kantoor
het kopje la taza eten en drinken
het kozijn el marco de woning
het kraakbeen el cartílago het lichaam
het krantenartikel el artículo de prensa communicatie, informatica en media
het krediet,de lening el crédito het bedrijfsleven
het krijtje la tiza de school
het krot la chabola de woning
het kruiswoordraadsel el crucigrama ontspanning
het kuiken el polluelo de dieren
het kussen la almohada,el cojín de woning
het kwik el mercurio het gereedschap
het laagseizoen la temporada baja reizen
het laboratorium el laboratorio de school
het laken la sábana de woning
het lam el cordero de dieren
het lamsvlees la carne de cordero de dieren
het land el país reizen
het landgoed la finca de woning
het landschap el paisaje de natuur
het lapwerk la chapuza algemeen
het Latijn el latín de school
het leder el cuero het gereedschap
het leed el sufrimiento de gevoelens
het leslokaal,de collegezaal el aula de school
het lettertype el tipo de letra communicatie, informatica en media
het leven la vida het lichaam
het lichaam el cuerpo het lichaam
het licht la luz de woning
het lid el socio,el miembro algemeen
het lied la canción,el canto kunst en literatuur
het liefje,de geliefde la amada algemeen
het lieveheersbeestje la catarinita de dieren
het litteken la cicatriz de gezondheid
het loflied,de lofpsalm el laudo algemeen
het lokaas,het lokmiddel el cebo algemeen
het lokale gesprek la llamada urbana communicatie, informatica en media
het loket la boletería,la ventanilla verkeer en vervoer
het lood el plomo het gereedschap
het loon,de beloning el sueldo het beroep
het losgeld,de redding el rescate algemeen
het lot el destino algemeen
het maandverband la compresa higiénica algemeen
het madeliefje la margarita de natuur
het magazijn,de opslagruimte,het berghok el almacén winkelen
het mandje la cesta winkelen
het masker la máscara algemeen
het medelijden la compasión de gevoelens
het medicijn,het geneesmiddel el medicamento,el remedio de gezondheid
het meel la harina eten en drinken
het meer el lago reizen
het meer el lago de natuur
het meisje,de jongedame la muchacha,la niña,la chica de familie
het menu el menú eten en drinken
het menu el menù communicatie, informatica en media
het mes el cuchillo eten en drinken
het metaal el metal het gereedschap
het meubel el mueble de woning
het milieu,de omgeving el entorno de natuur
het misbruik el abuso algemeen
het model el modelo kunst en literatuur
het model van het kapsel el corte de pelo algemeen
het monster,de steekproef la muestra de gezondheid
het monument el monumento reizen
het motto el lema algemeen
het museum el museo reizen
het muziekinstrument el instrumento kunst en literatuur
het naaiwerk la costura het beroep
het nachthemd el camisón de kleding
het nachtkastje,het nachttafeltje la mesilla de noche,la mesita de noche de woning
het nagerecht el postre eten en drinken
het net la red het gereedschap
het netnummer el prefijo communicatie, informatica en media
het netwerk la red communicatie, informatica en media
het neusgat el orificio nasal het lichaam
het nietje la grapa het kantoor
het nieuws,de nieuwsberichten las noticias,el noticioso communicatie, informatica en media
het nijlpaard el hipopótamo de dieren
het nikkel el níquel het gereedschap
het noorden el norte het weer
het oerwoud la selva virgen de natuur
het oevre la obra de teatro theater, bioscoop, film
het olieverfschilderij el óleo kunst en literatuur
het onderlijf la barriga het lichaam
het onderwijs la enseñanza de school
het onderzoek el reconocimiento de gezondheid
het ongedierte el bichos de dieren
het ongeduld la impaciencia algemeen
het ongeluk,de pech la desgracia,el percance de gevoelens
het ongeluk,de ramp el siniestro algemeen
het ongemak,het onbehagen el malestar algemeen
het ongenoegen el disgusto de gevoelens
het ongeval el accidente verkeer en vervoer
het onkruid la mala hierba de woning
het ontbijt el desayuno eten en drinken
het ontslag,de afdanking el despido het beroep
het ontwerp,de schets,de tekening el diseño kunst en literatuur
het onweert hay tormenta het weer
het oorstokje el hisopo algemeen
het oosten el este het weer
het openbaar vervoer el transporte público verkeer en vervoer
het operatiemes,het scalpel el escalpelo,el bisturí de gezondheid
het origineel el original kunst en literatuur
het orkest la orquesta kunst en literatuur
het overgewicht el sobrepeso de gezondheid
het overhemd la camisa de kleding
het overleg,het debat el debate algemeen
het overschot la sobra algemeen
het paard el caballo de dieren
het paardrijden,de paardesport la equitación ontspanning
het pak el traje,el terno de kleding
het pakket el paquete winkelen
het pakket,het pakje el paquete communicatie, informatica en media
het paleis el palacio reizen
het panorama el panorama reizen
het papier el papel het kantoor
het paprikapoeder el pimentón eten en drinken
het paradijs el paraíso algemeen
het park el parque ontspanning
het parket el parquet de woning
het paspoort el pasaporte algemeen
het peil,het niveau,de verdieping el nivel algemeen
het penceel el pincel de woning
het pensioen la pensión,la jubilacioón algemeen
het pension la pensión reizen
het pepervaatje el pimentero eten en drinken
het perceel el solar de woning
het perron el andén verkeer en vervoer
het personage,het karakter el personaje kunst en literatuur
het pikhouweel el pico het gereedschap
het pistool,het geweer la pistola algemeen
het plafond el techo de woning
het plakband la cinta adhesiva,el celo het kantoor
het plastic el plástico het gereedschap
het plat bord el plato llano eten en drinken
het plat dak la azotea de woning
het pleisterwerk el estucado,el enlucido de woning
het poker el póquer ontspanning
het portiershokje la portería de woning
het portret el retrato kunst en literatuur
het postkantoor la estafeta de correos communicatie, informatica en media
het potlood el lápiz het kantoor
het pretpark el parque de atracciones ontspanning
het probleem el problema de school
het probleem,de puzzel,het raadsel el acertijo,el rompecabezas algemeen
het produkt el producto het bedrijfsleven
het profiel el perfil het beroep
het programma el programma het kantoor
het programma el programa communicatie, informatica en media
het protest el clamor algemeen
het publiek el público theater, bioscoop, film
het puin el escombro algemeen
het raam la ventana de woning
het ras la raza de dieren
het recept la receta de gezondheid
het recept la receta eten en drinken
het record el récord ontspanning
het reekalf el corcino de dieren
het regent llueve het weer
het reisbureau la agencia de viajes reizen
het rendier el reno de dieren
het reptiel el reptil de dieren
het restaurant el restaurante eten en drinken
het retourbiljet el billete de ida y vuelta verkeer en vervoer
het rietsuiker la caña de azúcar eten en drinken
het rijbewijs el carnet de conducir verkeer en vervoer
het rijm la rima kunst en literatuur
het risico el riesgo verkeer en vervoer
het ritme el ritmo kunst en literatuur
het roestvrij staal el acero inoxidable het gereedschap
het rolluik la persiana,el telón metálico de woning
het roodborstje el petirrojo de dieren
het rooster el horario de school
het ruggenmerg la médula dorsal het lichaam
het sap el zumo,el jugo eten en drinken
het schaakspel el ajedrez ontspanning
het schaap,de ooi la oveja de dieren
het scharnier la bisagra de woning
het scheerapparaat la máquina de afeitar algemeen
het scheergerei la hoja de afeitar algemeen
het scheermes la cuchilla de afeitar algemeen
het scheermesje la cuchilla de afeitar algemeen
het scherm,het beeldscherm la pantalla communicatie, informatica en media
het schilderij el cuadro kunst en literatuur
het schildersdoek,de schilderij el lienzo algemeen
het schoolbord la pizarra de school
het schoolschrift el cuaderno de school
het schoolvak la asignatura de school
het schouderbandje el tirante de kleding
het schouderblad el omóplato het lichaam
het schoudergewricht la articulación del hombro het lichaam
het schrijfblok el bloc het kantoor
het schuurpapier el papel de lija het gereedschap
het sculptuur,het beeldhouwwerk la escultura kunst en literatuur
het seizoen la temporada reizen
het serum el suero de gezondheid
het servet la servilleta eten en drinken
het servies la vajilla eten en drinken
het sieraad la joya de kleding
het skelet el esqueleto het lichaam
het sleutelbeen la clavícula het lichaam
het slijm,het snot el moco het lichaam
het slipje la braga de kleding
het slot el cierre,la cerradura,el cerrojo de woning
het sneeuwt hay nieve het weer
het snoepje el caramelo eten en drinken
het souvenir el recuerdo reizen
het spaarboekje la libreta de ahorro het bedrijfsleven
het speeksel la saliva het lichaam
het speelgoed el juguete ontspanning
het spek el tocino algemeen
het spel el juego ontspanning
het spel,de partij la partida ontspanning
het spoedgeval,het noodgeval la urgencia de gezondheid
het spoor la vía verkeer en vervoer
het spoor,de aanwijzing la huella algemeen
het sportveld el campo deportivo,el campo ontspanning
het spreekuur la consulta de gezondheid
het staal el acero het gereedschap
het stadhuis el ayuntamiento winkelen
het stadion el estadio ontspanning
het standbeeld la estatua kunst en literatuur
het standpunt el punto de vista algemeen
het steak el bife eten en drinken
het stekelvarken el puercoespín de dieren
het stempelkussen la almohadilla het kantoor
het stierengevecht la corrida de toros algemeen
het stinkdier el zorillo de dieren
het stof el polvo de woning
het stofblik el recogedor de woning
het stokbrood la barra de pan eten en drinken
het stokstaartje el suricato de dieren
het stoofgerecht van groente en vlees el cocido eten en drinken
het stopcontact el enchufe de woning
het strand la playa de natuur
het strijkijzer la plancha de woning
het stro la paja de dieren
het studiepunt el crédito de school
het stuk,het deel el trozo algemeen
het stuk,het gedeelte,de etappe el tramo algemeen
het stuur el volante verkeer en vervoer
het succes el éxito algemeen
het tafelkleed el mantel eten en drinken
het tafeltje la mesita de woning
het talent el talento,el dotes algemeen
het tandbederf la caries het lichaam
het tandvlees las encías het lichaam
het tankstation la gasolinera,la bomba verkeer en vervoer
het tankstation la gasolinera,la estación de servicio verkeer en vervoer
het tapijt la alfombra de woning
het telefoonboek la guía telefónica,el directorio de teléfonos communicatie, informatica en media
het telefoongesprek la llamada communicatie, informatica en media
het telefoonnummer el número de teléfono communicatie, informatica en media
het teleshoppen la teletienda communicatie, informatica en media
het televisietoestel el televisor communicatie, informatica en media
het terras la terraza de woning
het terrein el terreno algemeen
het theater el teatro theater, bioscoop, film
het theatergeschelschap la compañía de teatro theater, bioscoop, film
het theelepeltje la cucharilla eten en drinken
het thema el tema de school
het tijdperk la época,la era dagen van de week
het tijdschrift la revista communicatie, informatica en media
het timmerwerk la carpintería het gereedschap
het tin el estaño het gereedschap
het toelatingsexamen la selectividad de school
het toerisme el turismo reizen
het toestel,het apparaat el dispositivo algemeen
het toetsenbord el teclado communicatie, informatica en media
het toilet el servicio reizen
het toiletpapier,het wc-papier el papel higiénico algemeen
het toneel el escenario theater, bioscoop, film
het toneelstuk la pieza theater, bioscoop, film
het touw la cuerda het gereedschap
het trainingspak el chandal de kleding
het treinstation,het busstation la estación verkeer en vervoer
het trommelvlies el tímpano het lichaam
het tuinhuis la glorieta de woning
het tussenmuurtje el chute,la mampara de woning
het type el tipo algemeen
het uiterlijk el aspecto het lichaam
het uithangbord el letrero communicatie, informatica en media
het uitstel,de schorsing la suspensión algemeen
het uniform el uniforme de kleding
het universum el universo de natuur
het uur la hora dagen van de week
het vaccin la vacuna de gezondheid
het vak la especialidad de school
het varken,het zwijn el cerdo,el cochino,el puerco de dieren
het vee el ganado de dieren
het vee el ganado het bedrijfsleven
het vel la hoja het kantoor
het veld,de akker,het platteland el campo het bedrijfsleven
het venster la ventana communicatie, informatica en media
het verband la venda de gezondheid
het verblijf la estancia reizen
het verdriet la tristeza de gevoelens
het vergif el veneno de gezondheid
het verhaal,de novelle,het sprookje el cuento kunst en literatuur
het verkeer el tráfico,la circulación,el tránsito verkeer en vervoer
het verkeerslicht el semáforo,el disco verkeer en vervoer
het verkeersteken la señal de tráfico verkeer en vervoer
het verlies,de nederlaag la pérdida algemeen
het verloop,het proces el proceso algemeen
het vermaak,de ontspanning la diversión ontspanning
het vermogen la facultad algemeen
het verslag,het verhaal el relato kunst en literatuur
het verspringen el salto de longitud ontspanning
het vertrek la salida reizen
het vertrouwen la confianza de gevoelens
het vervoerbewijs el billete,el boleto verkeer en vervoer
het verzekeringsbewijs póliza del seguro verkeer en vervoer
het veulen el potro de dieren
het vingerhoedskruid la digital de natuur
het viooltje el pensamiento de natuur
het virus el virus communicatie, informatica en media
het visum el visado reizen
het vlees la carne eten en drinken
het vliegticket el pasaje verkeer en vervoer
het vliegtuig el avión verkeer en vervoer
het vlijtig liesje la alegría de la casa de natuur
het voedsel el alimento eten en drinken
het voer,het veevoer el pienso,el forraje de dieren
het vogelbekdier el ornitorrinco de dieren
het volume el volumen communicatie, informatica en media
het voorbeeld el ejemplo de school
het voordeel el provecho algemeen
het voorgerecht la entrada eten en drinken
het voorhoofd el frente het lichaam
het voornemen el propósito algemeen
het voorschot el adelanto het bedrijfsleven
het vreugdevuur la hoguera algemeen
het vuur el fuego algemeen
het waaien,het zuchtje el soplo algemeen
het wachtwoord la contraseña communicatie, informatica en media
het wafelijzer la gofrera,la wafflera eten en drinken
het warenhuis los almacenes winkelen
het weefsel el tejido het lichaam
het weer el tiempo het weer
het weiland,het veld el prado de natuur
het werk el trabajo het beroep
het westen el oeste het weer
het wiel la rueda verkeer en vervoer
het wisselgeld la vuelta het bedrijfsleven
het witte doek,het projectiescherm la pantalla theater, bioscoop, film
het wonder,het mirakel el milagro algemeen
het woordenboek el diccionario de school
het woordenboek el diccionario communicatie, informatica en media
het worstje la salchicha eten en drinken
het zaad,het zaadje la semilla de natuur
het zadel la silla de montar de dieren
het zakmes la navaja algemeen
het zand la arena de woning
het zeepaardje el caballito de mar de dieren
het zelfportret el autorretrato kunst en literatuur
het zenuwstelsel el sistema nervioso het lichaam
het zetmeel el almidón eten en drinken
het ziekenhuis el hospital de gezondheid
het zilver la plata het gereedschap
het zink el zinc,el cinc het gereedschap
het zonnescherm el toldo algemeen
het zoogdier el mamífero de dieren
het zout la sal eten en drinken
het zoutvaatje el salero eten en drinken
het zuiden el sur het weer
het zweet el sudor het lichaam
het zwembad la piscina ontspanning
heten llamarse algemeen
hier aquí algemeen
hier klikken pulsar aquí communicatie, informatica en media
high worden colocarse algemeen
hijgen jadear algemeen
Hoe is het met je? ¿Qué tal? de gevoelens
Hoe smaakt de vis? ¿Que tal el pescado? eten en drinken
hoesten toser de gezondheid
hoeveel cuánto winkelen
hoewel,alhoewel aunque algemeen
hongerig hambriento eten en drinken
hoofdpijn el dolor de cabeza de gezondheid
hoog elevado,elevada algemeen
hoog,breed,in zeer hoge mate vasto algemeen
hopelijk ojalá algemeen
horen,luisteren oír algemeen
hou je stevig vast agárrate algemeen
houden van,liefhebben,beminnen amar de gevoelens
huilen llorar de gevoelens
hulpeloos desamparado,desamparada algemeen
huppelen,opspringen brincar algemeen
hygiënisch higiénico,higiénica algemeen
identificeren identificar algemeen
Ierland la Irlanda reizen
iets algo algemeen
iets grappigs la gracia algemeen
ik hou ook van jou! yo tambien te quiero! de gevoelens
ik hou van jou! te quiero! de gevoelens
illegaal ilegal algemeen
illegale kopie maken piratear communicatie, informatica en media
imiteren imitar algemeen
importeren,invoeren importar het bedrijfsleven
in de war maken,compliceren enredar algemeen
in geen geval en ningún caso algemeen
in gesprek zijn dar ocupado,estar ocupado,estar comunicando communicatie, informatica en media
in goede banen leiden coordinar algemeen
in leven zijn estar vivo algemeen
in staat tot capaz de algemeen
in veiligheid brengen salvar algemeen
in vuur en vlam raken apasionarse de gevoelens
inademen,inspireren inspirar algemeen
inademen,nastreven aspirar algemeen
inbegrepen incluido algemeen
individueel individual algemeen
indruk maken impresionar de gevoelens
indrukken apretar algemeen
indrukwekkend impresionante reizen
industrieel industrial het bedrijfsleven
infiltreren infiltrar algemeen
informeel informal algemeen
ingericht amueblado de woning
ingewikkeld complicado,complicada algemeen
inhalen adelantar verkeer en vervoer
inkorten,korter maken acortar algemeen
inline skates los patines en línea ontspanning
inmaak la conserva winkelen
innen,incasseren cobrar het bedrijfsleven
inpakken empacar algemeen
inpakken,verpakken envolver algemeen
inrichten amueblar de woning
inschakelen enchufar de woning
inslapen,slapen van lichaamsdeel dormirse algemeen
insluiten,intimideren acorralar algemeen
installeren instalar communicatie, informatica en media
installeren instalar de woning
integreren integrar algemeen
intellectueel intelectual algemeen
intelligent inteligente algemeen
interesseren interesar algemeen
interviewen entrevistar communicatie, informatica en media
intikken,typen picar communicatie, informatica en media
introvert introvertido de gevoelens
invullen rellenar reizen
Italië la Italia reizen
jagen,vangen cazar ontspanning
jaloers celoso,envidioso de gevoelens
jammeren,zich beklagen lamentarse de gevoelens
janken,jammeren gemir algemeen
januari enero dagen van de week
jeugdig juvenil algemeen
jogging el futin ontspanning
jong joven algemeen
joods judío,judía algemeen
journalistiek periodístico,periodística communicatie, informatica en media
juffrouw la señorita de familie
juli julio dagen van de week
juni junio dagen van de week
Jupiter el Júpiter de natuur
kaalhoofdig calvo het lichaam
kalm, mak manso algemeen
kalmeren,verdoven calmar de gezondheid
kamperen acampar reizen
kapot gaan estropearse het bedrijfsleven
kapot,stuk estropeado,estropeada,dañado,dañada verkeer en vervoer
kapotmaken,breken romper,destruir,arruinar algemeen
karakteristiek característico algemeen
karig,schamel,mager amobinable algemeen
kastanjebruin castaño,castaña de kleuren
kauwen masticar eten en drinken
kennen,leren kennen conocer algemeen
kennis nemen,merken,snappen enterarse algemeen
kerstavond la Nochebuena dagen van de week
Kerstmis,het kerstfeest la Navidad dagen van de week
ketchup la salsa de tomate,el kétchup eten en drinken
kietelen,kriebelen hacer cosquillas,cosquillear de gevoelens
kiezen,uitkiezen elegir algemeen
klaar zijn estar listo algemeen
klaar,rijp,gaar,gewend hecho algemeen
klagen quejarse de gevoelens
klassiek clásico,clásica kunst en literatuur
klein bajo,baja algemeen
klein pequeño,pequeña algemeen
klein,onbelangrijk menudo,menuda algemeen
kleine zwarte koffie el café solo eten en drinken
kletsen,babbelen platicar,charlar algemeen
kletsnat calado algemeen
kleverig pegajoso,pringoso,peguntoso,pegadizo,glutinos algemeen
kleverig pegajoso algemeen
klikken hacer clic communicatie, informatica en media
klonen clonar de gezondheid
kloppen batir eten en drinken
knap,mooi guapo,guapa algemeen
knauwen,knagen roer algemeen
kneden amasar eten en drinken
knellen pellizcar algemeen
knipogen guiñar algemeen
knippen cortar communicatie, informatica en media
knipperen parpadear algemeen
koken cocinar,guisar,cocer,hervir eten en drinken
koken van woede,opwellen bullir algemeen
Kom nou! ¡Anda! algemeen
komen venir algemeen
komisch cómico,cómica theater, bioscoop, film
koopje la ocasión winkelen
kopen comprar algemeen
kopiëren copiar communicatie, informatica en media
kopiëren copiar het kantoor
koppig terco algemeen
koppig,onverbiddelijk tozudo algemeen
kort corto,corta winkelen
kortaf,bruusk,nors secamente algemeen
kosten costar winkelen
kosten,waard zijn,goed werken valer het bedrijfsleven
krabben arañar algemeen
krachtig,doeltreffend poderoso algemeen
kreupel,mank cojo,coja de gezondheid
kritisch crítica,crítico algemeen
kruiden,kruiden toevoegen sazonar in de keuken
kunnen poder algemeen
kunstschaatsen el patinaje artístico ontspanning
kussen besar algemeen
kwaad maken,veranderen,verstoren alterar algemeen
kwaad worden alterarse algemeen
kweken,fokken criar het bedrijfsleven
kwijlen babosear algemeen
la diarree la diarrea de gezondheid
laatste último,última algemeen
laatste kwartier es luna menguante het weer
lachen reírse het lichaam
laden cargar communicatie, informatica en media
laf cobarde algemeen
landelijk,plattelands rural algemeen
landen aterrizar verkeer en vervoer
lastig vallen joder algemeen
lauw tibio,tibia eten en drinken
leeg vacío algemeen
legitimeren legitimarse algemeen
leidinggeven,leiden dirigir het bedrijfsleven
lekken salirse de woning
lekker rico eten en drinken
lelijk feo,fea algemeen
lenen,uitlenen prestar het bedrijfsleven
leren aprender de school
les geven dar clase de school
leugenachtig mentiroso,mentirosa de gevoelens
leuk vinden,houden van gustar algemeen
levend vivo algemeen
lezen leer communicatie, informatica en media
lichamelijk,fysiek físico het lichaam
licht ligero algemeen
licht claro,clara de kleuren
licht doorbakken poco hecho eten en drinken
licht,gering,vaag leve algemeen
liefkozen,strelen,koesteren acariciar de gevoelens
liegen mentir algemeen
lievelings favorito algemeen
lieverd,schat mi amor algemeen
lijden sufrir de gezondheid
lijken op parecerse,asemejar algemeen
lijkend parecido algemeen
lijsten listar algemeen
likken,aflikken lamer algemeen
lila,paars lila,violeta de kleuren
links izquierda algemeen
linkshandig zurdo het lichaam
literair literario,literaria kunst en literatuur
live en directo communicatie, informatica en media
lofprijzen ensalzar algemeen
logisch lógico algemeen
Londen el Londres reizen
lopen correr ontspanning
lopen,gaan andar,marchar algemeen
lopen,rennen correr,dar prisa algemeen
lopen,wandelen caminar ontspanning
los suelto,suelta het bedrijfsleven
losmaken desatar algemeen
lui perezoso,vago,flojo algemeen
luisteren escuchar communicatie, informatica en media
lunchen almorzar eten en drinken
luxueus lujoso,lujosa algemeen
maaien dallar,segar de woning
maandag el lunes dagen van de week
maandelijks mensual communicatie, informatica en media
maar pero algemeen
maart marzo dagen van de week
maatvast acompasado algemeen
mager magro eten en drinken
mager,dun,slank delgado,delgada algemeen
makkelijk pan comido algemeen
mals tierno eten en drinken
mannelijk masculino,masculina,varonil het lichaam
manueel,met de hand manual,a mano het beroep
Marokko el Marruecos reizen
Mars el Marte de natuur
matigen moderar algemeen
mededelen,bekend maken,waarschuwen notificar,avisar,advertir algemeen
mediterraan mediterráneo reizen
meebrengen traer algemeen
meedoen,overeind komen incorporarse algemeen
meenemen llevarse algemeen
meer más algemeen
mei mayo dagen van de week
meneer el señor de familie
menen opinar algemeen
mengen mezclar eten en drinken
Mercurius el Mercurio de natuur
merken,crediteren,borg staan acreditar algemeen
merken,waarnemen notar algemeen
met con algemeen
met hartelijke groet un abrazo,un cordial saludo algemeen
met knoflook al ajilo eten en drinken
met moeite difícilmente algemeen
met onmiddellijk effect como entrada algemeen
met vriendelijke groeten cordialmente algemeen
meten medir algemeen
meubelen amoblar,amueblar de woning
mevrouw la señora de familie
Mexico el México algemeen
miauwen maullar de dieren
minder menos algemeen
mineraalwater el agua mineral eten en drinken
misbruiken abusar algemeen
mishandelen maltratar algemeen
misleiden,bedriegen engañar algemeen
misleiden,belazeren timar algemeen
mislukken fracasar algemeen
mislukken,floppen engañarse algemeen
misschien quizás algemeen
misselijk worden,duizelig worden,zeeziek worden marearse de gezondheid
misselijk,zeeziek mareado,mareada de gezondheid
missen extrañar algemeen
modern moderno,moderna de woning
moderniseren,herzien actualizar algemeen
moe cansado,cansada het lichaam
moe worden,zich vermoeien cansarse algemeen
moedig,dapper valiente algemeen
moeilijk difícil de school
mondeling oral de school
monteren,samenstellen montar het bedrijfsleven
mooi bello,bella algemeen
mooi bonito,bonita algemeen
morgen mañana dagen van de week
motregenen lloviznar het weer
na,achter tras,atrás,detrás algemeen
na,later después dagen van de week
naaien coser algemeen
naar beneden gaan bajar de woning
naar buiten gaan,uitgaan salir ontspanning
naar verluidt presuntamente algemeen
naast al lado de algemeen
nadenken reflexionar algemeen
naderen,dichterbij halen acercar algemeen
nagaan averiguar algemeen
nalezen,herlezen releer algemeen
nat mojado,mojada algemeen
nat maken,bevochtigen mojar algemeen
nationaal nacional algemeen
nauwelijks,slechts apenas algemeen
Nederlands holandés reizen
Nee hé! ¡Ahí va! algemeen
neerknielen ponerse de rodillas het lichaam
negeren ignorar algemeen
nemen,drinken tomar eten en drinken
nemen,pakken,grijpen coger algemeen
Neptunus el Neptuno de natuur
nerveus nervioso de gevoelens
netto neto het bedrijfsleven
neus snuiten sonarse de gezondheid
Nicaragua la Nicaragua reizen
niet in staat incapaz algemeen
niet kennen desconocer algemeen
nieten,vastnieten grapar het kantoor
niets nada algemeen
nieuw nuevo algemeen
nieuwe maan es luna nueve,no hay luna het weer
nieuwjaar Año Nuevo dagen van de week
nieuwsgierig curioso algemeen
niezen estornudar de gezondheid
nodig hebben necesitar algemeen
nog een otro,otra algemeen
nooit nunca algemeen
noteren apuntar,anotar de school
Nou en? ¿Y qué? algemeen
november noviembre dagen van de week
nu,op dit moment ahora algemeen
objectief objetivo algemeen
offeren,opofferen sacrificar algemeen
offline fuera de línea communicatie, informatica en media
oktober octubre dagen van de week
olympisch olímpico,olímpica ontspanning
om de tuin leiden burlar algemeen
omarmen abrazar algemeen
omcirkelen tornear algemeen
omgevings,milieu ambiental algemeen
omheen,rondom alrededor de,en torno a,cerca de algemeen
omhelsen,omarmen abrazar algemeen
omhelzen,omvatten abarcar algemeen
omhoog gaan,instappen subir de woning
omleiden,afleiden desviar algemeen
omroeren remover eten en drinken
omzetten convertir algemeen
onbepaald,onduidelijk,vaag indeterminado,indeterminada algemeen
onbeschoft grosero algemeen
onbevoegd,onwetend,onbekend ajeno,ajena algemeen
ondanks a pesar de algemeen
onderbreken interrumpir communicatie, informatica en media
onderbrengen acomodar algemeen
onderdak,huisvesting el alojamiento reizen
onderdompelen hundir,sumergir algemeen
onderdrukken,stevig drukken oprimir algemeen
onderlopen,overspoeld worden inundarse algemeen
onderscheiden distinguir algemeen
onderwijzen,laten zien enseñar de school
onderworpen worden someter algemeen
onderzoeken reconocer,investigar,indagar de gezondheid
onduidelijk,vaag borroso algemeen
onduidelijk,vaag,troebel vacilante algemeen
oneervol deshonrado,deshonroso algemeen
ongedeerd salvo,ileso algemeen
ongeldig,nietig nulo algemeen
ongeloofwaardig,ongelooflijk increíble algemeen
ongemakkelijk incómodo de woning
ongeneeslijk incurable de gezondheid
onhandig torpe algemeen
online en línea communicatie, informatica en media
onnodig no hace falta algemeen
onpartijdig imparcial algemeen
onrijp verde eten en drinken
onrustig intranquilo de gevoelens
onsympathiek antipático algemeen
ontbijten desayunar eten en drinken
ontbreken,mankeren,te weinig zijn faltar algemeen
ontdekken descubrir algemeen
ontdooien descongelar algemeen
ontgoocheld desilusionado de gevoelens
ontgoocheld maken desilusionarse de gevoelens
onthouden recorder algemeen
onthullen revelar de gevoelens
ontploffen,barsten explotar algemeen
ontroerd geraken emocionarse de gevoelens
ontroerend emocionante de gevoelens
ontslaan despedir het beroep
ontspannend relajante algemeen
ontstellend sobrecogedor de gevoelens
ontvangen,krijgen recibir algemeen
ontvluchten huir algemeen
ontvoeren,kapen secuestrar algemeen
ontwaken,wakker worden amanecer algemeen
ontwenningsverschijnselen hebben estar con el mono algemeen
ontwerpen,schetsen,tekenen diseñar kunst en literatuur
ontwikkeld culto algemeen
ontwikkelen desarrollar het bedrijfsleven
ontwrichten dislocar de gezondheid
onveilig inseguro algemeen
onverantwoordelijk irresponsable algemeen
onverdraaglijk insoportable algemeen
onvergetelijk inolvidable algemeen
onverschillig indiferente algemeen
onwetend ignorante algemeen
oogsten cosechar algemeen
oogsten,plukken recoger het bedrijfsleven
ook también algemeen
oom en tante los tíos de familie
oordelen,beoordelen juzgar algemeen
oosters oriental reizen
op de hoogte stellen enterar algemeen
op een dwaalspoor brengen despistar algemeen
op het verkeerde moment deshora algemeen
op iemand verliefd zijn estar enamorado de de gevoelens
op krediet kopen,toevertrouwen,borg staan fiar algemeen
op termijn a plazos het bedrijfsleven
opbrengen,produceren producir het bedrijfsleven
opdracht geven encargar het bedrijfsleven
openbarsten reventar algemeen
openen,open maken abrir algemeen
openspringen reventarse algemeen
opereren operar de gezondheid
opeten comerse eten en drinken
ophangen colgar communicatie, informatica en media
ophangen colgar,tender algemeen
opheffen,optillen levantar algemeen
ophelderen esclarecer algemeen
opklaren despejar het weer
oplichten estafar algemeen
oplopen tegen toparse algemeen
oplosbaar soluble algemeen
oplossen resolver algemeen
oplossen,in orde maken solucionar algemeen
opmerken percatarse algemeen
opnemen descolgar communicatie, informatica en media
opnemen grabar kunst en literatuur
opnemen,ontvangen acoger algemeen
oprecht honrado algemeen
opruimen arreglar,ordenar de woning
opruimen,ophalen,verzamelen,plukken,oogsten recoger algemeen
opschrokken,verslinden devorar eten en drinken
opslaan in almacenar en communicatie, informatica en media
opsluiten encerrar algemeen
opsluiten,gevangenzetten encarcelar algemeen
opstaan levantarse algemeen
opstappen marcharse algemeen
opstellen,formuleren redactar algemeen
opstijgen despegar verkeer en vervoer
optimaal óptimo algemeen
optimistisch optimista algemeen
opvallende,flitsende,opmerkelijke llamativo algemeen
opvullen llenar algemeen
opzettelijk intencionado,intencionada de gevoelens
opzwellen,ontsteken inflamarse de gezondheid
oranje naranja de kleuren
ordelijk ordenado algemeen
ordenen ordenar de woning
organiseren organizar algemeen
oud viejo algemeen
oud worden,vergrijzen envejecer algemeen
ouderwets,verouderd anticuado algemeen
oudjaar la Nochevieja dagen van de week
overblijven sobrar algemeen
overgaan,veranderen convertirse algemeen
overgeven vomitar de gezondheid
overhandigen,geven entregar algemeen
overig demás algemeen
overlijden fallecer algemeen
overlijden,sterven morirse het lichaam
overschrijven,overboeken transcribir het bedrijfsleven
overspannen,overwerkt estresado algemeen
overstappen hacer transbordo verkeer en vervoer
oversteken cruzar,atravesar verkeer en vervoer
overstromen,in overvloed hebben rebosar,inundar algemeen
overtuigen convencer algemeen
overvallen asaltar algemeen
overvloedig abundante algemeen
overwinnen,heersen prevalecer algemeen
overwinnen,verslaan,triomferen triunfar algemeen
paardrijden montar ontspanning
Panama el Panamá reizen
parkeren aparcar,parquear,estacionar verkeer en vervoer
pas recién algemeen
Pasen la Pascua dagen van de week
passen caber winkelen
passen,aandoen probarse winkelen
per luchtpost por avión communicatie, informatica en media
pervers,onheilspellend siniestro algemeen
pessimistisch pesimista algemeen
pienter zijn ser vivo algemeen
pijn doen doler de gezondheid
pijnlijk doloroso,dolorosa de gezondheid
pikant picante eten en drinken
pikken,steken picar de dieren
Pinksteren el Pentecostés dagen van de week
plaatsen,neerleggen ubicar algemeen
plakken pegar communicatie, informatica en media
plakken pegar het gereedschap
plakken,toevoegen adherir algemeen
plannen planear,proyectar algemeen
planten plantar de natuur
platina platino het gereedschap
plechtig sluiten,dichtdoen clausurar algemeen
ploegen arar het beroep
plotseling,opeens de repente algemeen
pluk de dag aprovecha el día algemeen
Pluto el Plúton de natuur
poepen,kakken cagar het lichaam
pokerface la doble cara ontspanning
populair popular algemeen
Portugal el Portugal reizen
prikken,vastprikken pinchar algemeen
prima muy bien de gevoelens
privé privado de woning
proberen intentar,probar algemeen
proeven saborear algemeen
professioneel profesional het beroep
profiteren aprovecharse algemeen
programmeren programar communicatie, informatica en media
promoveren doctorarse de school
protesteren,opeisen reclamar algemeen
publiceren publicar communicatie, informatica en media
publiceren,uitgeven editar algemeen
punctueel puntual algemeen
puur,zuiver,oprecht puro algemeen
raadplegen aconsejarse algemeen
raspen rallar eten en drinken
rauw crudo eten en drinken
reageren reaccionar algemeen
realistisch realista algemeen
realizeren realizar algemeen
recht recto de woning
rechts derecha algemeen
rechtshandig diestro algemeen
rechtvaardig,eerlijk justo algemeen
recycleren reciclar de natuur
redden,loskopen,terugwinnen rescatar algemeen
redelijk razonable algemeen
regenachtig,druilerig lluvioso het weer
regenen llover het weer
registreren registrar algemeen
reizen viajar reizen
rekken,uitrekken estirar algemeen
remmen frenar verkeer en vervoer
rendabel,lonend,de moeite waard rentable algemeen
renoveren reformar de woning
repareren,herstellen reparar,arreglar het bedrijfsleven
reserveren,boeken reservar reizen
respecteren respetar algemeen
restaureren restaurar kunst en literatuur
rijden circular verkeer en vervoer
rijmen rimar algemeen
rijp maduro eten en drinken
rinkelen sonar communicatie, informatica en media
rivaliserend rival algemeen
roeien remar ontspanning
Roemeens rumana reizen
roken fumar de gezondheid
rollen,rondjes maken,ronddwalen rodar algemeen
romaans románico,románica kunst en literatuur
romantisch romántico de gevoelens
rondzwerven,rondslenteren vagar algemeen
rood rojo,roja de kleuren
roodharig pelirrojo,pelirroja de kleuren
roosteren tostar algemeen
roven,stelen robar algemeen
roze rosa de kleuren
ruiken oler algemeen
ruiken aan,snuffelen aan olfatear algemeen
ruim,wijd amplio,amplia algemeen
rustig tranquilo de gevoelens
rustig quieto,quieta algemeen
saai aburrido algemeen
samenvatten resumir kunst en literatuur
samenwonen convivir algemeen
sappig jugoso eten en drinken
Saturnus el Saturno de natuur
scannen escanear communicatie, informatica en media
schaatsen,rolschaatsen patinar ontspanning
schadelijk perjudicial algemeen
schaden,beschaden dañar algemeen
schandalig increíblemente algemeen
scheef torcido de woning
scheel zien cruzar la vista de gezondheid
schenden violar algemeen
schenken donar algemeen
scheren rasurar algemeen
scheuren rasgar algemeen
schilderen pintar kunst en literatuur
schillen pelar eten en drinken
schitterend espléndido algemeen
schitterend,geweldig brillante algemeen
schoenen dragen calzar winkelen
schommelen mecer algemeen
schoon limpio,limpia algemeen
schoonmaken limpiar de woning
schreeuwen gritar algemeen
schriftelijk escrito de school
schrijven escribir kunst en literatuur
schrikken asustarse de gevoelens
schroeven atornillar het gereedschap
schudden,slingeren agitar,oscilar algemeen
schuilen cobijarse reizen
schuldig zijn,afschrijven adeudar algemeen
schuren lijar het gereedschap
scoren,een doelpunt maken marcar ontspanning
selecteren marcar communicatie, informatica en media
september septiembre dagen van de week
serieus,ernstig en serio algemeen
signaleren percibir algemeen
simpel sencillo de school
situeren situar algemeen
sjoemelen amañar algemeen
skiën esquiar ontspanning
slagen aprobar de school
slapen dormir algemeen
slapend dormido algemeen
slecht malo,mala algemeen
slecht staan estar mal,sentar mal algemeen
slechter,erger peor algemeen
slepen arrastrar algemeen
slikken,absorberen tragar eten en drinken
slordig desordenado algemeen
sluiten,dichtdoen cerrar algemeen
sluw astuto algemeen
smakelijk sabroso eten en drinken
smal,nauw estrecho,estrecha winkelen
smeken suplicar de gevoelens
smelten,dooien descongelarse algemeen
smelten,ruïneren fundir algemeen
smeren,besmeren untar algemeen
smoorverliefd worden colarse de gevoelens
sneeuwen nevar het weer
snel rápido algemeen
snijden cortar eten en drinken
snoeien podar het beroep
snotteren,sniffen resoplar de gevoelens
snurken roncar de gezondheid
sociaal social algemeen
solidair,eensgezind solidario algemeen
Spaans español reizen
Spanje la España reizen
spannend,boeiend,opwindend espectacular de gevoelens
sparen,bezuinigen,besparen ahorrar het bedrijfsleven
spelen jugar ontspanning
spelen,musiceren tocar,tañer kunst en literatuur
spellen deletrear algemeen
spijt hebben arrepentirse,lamentar de gevoelens
spijtig! ¡qué lástíma! de gevoelens
spioneren,begluren espiar algemeen
spoed urgente communicatie, informatica en media
spoedgevallen urgencias de gezondheid
spontaan espontáneo algemeen
spoor bijster raken despistarse algemeen
sport el deporte ontspanning
sportief deportivo,deportiva ontspanning
spotten burlarse algemeen
spreekt u mee al habla,al aparato communicatie, informatica en media
spreken,praten hablar,conversar algemeen
springen saltar ontspanning
spugen,uitspugen escupir algemeen
staan estar de pie het lichaam
staan blijven pararse algemeen
starten iniciar communicatie, informatica en media
starten arrancar verkeer en vervoer
steeds opnieuw,iedere keer cada vez algemeen
steenhouwen picar het gereedschap
stempelen,uitkering krijgen cobrar el paro het beroep
sterk,stevig fuerte algemeen
sterven morir algemeen
steunen,leunen apoyarse algemeen
stikken asfixiarse de gezondheid
stikken ahogarse algemeen
stil zijn callar algemeen
stinken apestar algemeen
stom mudo,muda de gezondheid
stomend tórrida algemeen
stoppen parar verkeer en vervoer
stoppen,steken meter algemeen
stoten topar algemeen
straffen castigar algemeen
stralen,uitblinken brillar algemeen
stralend raliante algemeen
streng severo algemeen
strijden luchar algemeen
strijken planchar algemeen
struikelen tropezar algemeen
studeren estudiar de school
stuiptrekken convulsionar de gezondheid
sturen,zenden mandar,enviar communicatie, informatica en media
stuurboord el estribor verkeer en vervoer
suggereren,aanbevelen sugerir algemeen
surfen navegar communicatie, informatica en media
symphatiek simpático algemeen
tak(sport),de discipline la disciplina ontspanning
tanden poetsen limpiarse los dientes algemeen
tanken tomar gasolina,echar gasolina verkeer en vervoer
te demasiado,demasiada algemeen
te kennen geven manifestar algemeen
te pakken krijgen,betrappen pillar algemeen
te voorschijn komen surgir algemeen
te werk gaan,optreden actuar algemeen
technisch técnico het gereedschap
tegen contra algemeen
tekenen dibujar kunst en literatuur
tekenen,ondertekenen firmar het bedrijfsleven
teletekst el teletexto communicatie, informatica en media
teleurstellen decepcionar de gevoelens
tellen contar de school
temperen,matigen calmarse algemeen
tenminste por lo menos,al menos algemeen
tennis el tenis ontspanning
tentoonstellen,exposeren exponer kunst en literatuur
terugbrengen,beantwoorden devolver algemeen
terugkeren regresar algemeen
terugkomen volver algemeen
terugspoelen rebobinar algemeen
terwijl mientras algemeen
terzijde,terloops hacia un lado algemeen
tevreden satisfecho,satisfecha reizen
tevreden contento de gevoelens
thematisch temático algemeen
theoretisch teórico het beroep
tillen,verhogen,bevorderen elevar algemeen
timen,de tijd opnemen fichar algemeen
toch niet,ook niet tampoco algemeen
toebehoren pertenecer algemeen
toegang hebben acceder communicatie, informatica en media
toegangskaartje la entrada theater, bioscoop, film
toekennen conferir algemeen
toekomstig futuro,futura algemeen
toenemen acentuarse algemeen
toenemend creciendo algemeen
toenemend creciente,aumentando algemeen
toepasselijk pertinente algemeen
toeristisch turístico,turística reizen
toestemmen otorgar algemeen
tonen mostrar algemeen
tonen demostrar algemeen
toosten brindar eten en drinken
tot gauw hasta pronto algemeen
tot rust komen tranquilizarse de gevoelens
tot ziens hasta luego algemeen
traag,langzaam lento algemeen
traditioneel tradicional algemeen
tragisch trágico,trágica theater, bioscoop, film
trainen entrenarse,entrenar ontspanning
transplanteren trasplantar de gezondheid
transporteren transportar verkeer en vervoer
trekken,weggooien tirar algemeen
treuzelen remolonear algemeen
triest triste de gevoelens
trots orgulloso,ufano algemeen
trouw fiel,leal algemeen
trouwen casarse de familie
Turkije la Turquía reizen
twijfelachtig,onzeker dudoso de gevoelens
twijfelen dudar algemeen
typerend típico eten en drinken
uit elkaar gaan,scheiden separarse,divorciarse de familie
uit je hoofd de memoria de school
uitbarsten desatarse algemeen
uitbreiden acrecentar algemeen
uitdagen desafiar algemeen
uitdagen,provoceren hostigar de gevoelens
uitdoen,doven apagar,desconectar algemeen
uiten,uitdrukken expresar de gevoelens
uitfluiten silbar theater, bioscoop, film
uitgemergeld,broodmager hundido de gezondheid
uitgeput zijn estar hecho polvo algemeen
uitgeven gastar het bedrijfsleven
uitglijden resbalar algemeen
uitgommen borrar het kantoor
uithalen,uittrekken sacar algemeen
uitkiezen escoger eten en drinken
uitlokken provocar algemeen
uitmonden desembocar reizen
uitmuntend destacado,destacada algemeen
uitnodigen invitar algemeen
uitoefenen practicar ontspanning
uitpersen exprimir eten en drinken
uitrusten descansar algemeen
uitschakelen excluir,alijar algemeen
uitschelden insultar algemeen
uitslapen dormir hasta tarde ontspanning
uitsluitend únicamente algemeen
uitspreken pronunciar algemeen
uittrekken quitarse de kleding
uitverkocht agotado,agotada communicatie, informatica en media
uitverkocht raken,oververmoeid raken agotarse algemeen
uitvinden inventar algemeen
uitvoerbaar,haalbaar factible algemeen
uitzenden emitir,transmitir communicatie, informatica en media
uitzichtloos desahuciado algemeen
uniek única algemeen
universitair universitario de school
Uranus el Urano de natuur
urineren orinar het lichaam
vaarwel adiós algemeen
vallen caerse algemeen
vals tramposo,tramposa algemeen
vals klinken desafinar,desentonar algemeen
van boord gaan desembarcar verkeer en vervoer
vanaf desde algemeen
variëren variar algemeen
vast fijo het beroep
vastberaden decidido algemeen
vasten ayunar eten en drinken
vastgrijpen,vangen agarrar algemeen
vasthouden,gevangenhouden,in hechtenis houden adentrar algemeen
vastknopen,vastmaken,bevestigen atar algemeen
vastkoppelen acoplar algemeen
vastlopen colgarse communicatie, informatica en media
vastmaken,dichtknopen,bevestigen abrochar algemeen
vastspijkeren clavar het beroep
vaststellen comprobar algemeen
vechtlustig combativo algemeen
veel geluk!,succes suerte algemeen
veelbelovend prometedor algemeen
veelkleurig de muchos colores,de varios colores de kleuren
vegen barrer de woning
veilig,betrouwbaar,stevig vast seguro,segura algemeen
Venezuela la Venezuela reizen
Venus el Venus de natuur
verafgelegen lejano algemeen
verantwoordelijk responsable algemeen
verantwoorden,rechtvaardigen legitimar,dar cuenta algemeen
verbaasd sorprendido,asombrado algemeen
verbannen relegar algemeen
verbazen sobrecoger de gevoelens
verbazingwekkend,verbluffend asombroso,asombrosa algemeen
verbergen disimular algemeen
verbeteren,beter worden mejorar de gezondheid
verbeteren,herstellen perfeccionar algemeen
verbinden conectar communicatie, informatica en media
verbinden vendar de gezondheid
verblijfsvergunning el permiso de residencia algemeen
verblinden cegar,enceguecer verkeer en vervoer
verbluffen,verrassen,betrappen sorprender algemeen
verboden prohibido algemeen
verbouwen,telen cultivar het bedrijfsleven
verbranden quemar eten en drinken
verbruiken,consumeren consumir het bedrijfsleven
verdedigen defender algemeen
verdergaan,volgen seguir verkeer en vervoer
verderop más allá algemeen
verdienen ganar het beroep
verdoemd,verwenst maldito algemeen
Verdorie! ¡Caramba! algemeen
verdragen soportar de gevoelens
verdubbelen,dubbelvouwen doblar algemeen
verduidelijken,verklaren,verdunnen aclarar algemeen
verdwalen perderse reizen
verdwenen desaparacido,desaparacida algemeen
verdwijnen desaparacer algemeen
vereeuwigen inmortalizar algemeen
vereist,nodig,nauwkeurig preciso algemeen
Verenigde Staten Estados Unados reizen
verenigen,verzoenen conciliar algemeen
verfrissend refrescante eten en drinken
vergaan,schipbreuk lijden,mislukken naufragar verkeer en vervoer
vergelijken comparar algemeen
vergeten olvidar,olvidarse algemeen
vergezellen,meegaan,begeleiden acompañar algemeen
vergroten,uitbreiden ampliar algemeen
verhinderen impedir algemeen
verhogen,vergroten,toenemen aumentar algemeen
verhongeren agonizar eten en drinken
verhuizen mudarse,cambiarse de casa de woning
verkeerde,onjuist equivocado algemeen
verkiezen preferir algemeen
verklikt delatado algemeen
verkopen vender winkelen
verkouden resfriado,resfriada de gezondheid
verkouden resfriarse de gezondheid
verlangen naar añorar de gevoelens
verlaten abandonar algemeen
verlegen tímido algemeen
verleiden seducir de gevoelens
verlengen prolongar algemeen
verliefd worden enamorarse algemeen
verliezen perder ontspanning
verlossend salvador,salvadora algemeen
verloten rifar algemeen
vermijden evitar algemeen
vermoedelijk supuesto,supuesta algemeen
vermoeden,verdenken,betichten sospechar algemeen
vermoeien cansar algemeen
vermoorden asesinar algemeen
veronderstellen suponer algemeen
verontrustend alarmante algemeen
verontschuldigen,excuseren excusar algemeen
verontschuldigend disculpando algemeen
veroordelen,afkeuren condenar algemeen
verouderd atrasado algemeen
verpanden empeñar algemeen
verplaatsen desplazar de woning
verpletterende aplastante algemeen
verplicht obligatorio de school
verraden delatar algemeen
verrukkelijk exquisito eten en drinken
vers fresco eten en drinken
verschansen atrincherarse algemeen
verschrikkelijk temible algemeen
verschrikkelijk espantoso algemeen
versieren ligar de familie
verslaafd enganchado algemeen
versnellen acelerar verkeer en vervoer
versnellen,bespoedigen agilizar algemeen
verspreiden propagar algemeen
verspreiden,verklappen difundir algemeen
verstandig prudente algemeen
verstikken,verdrinken ahogar algemeen
verstoppen,verbergen esconder,ocultar algemeen
verstopt atascado,tapado de woning
verstoren perturbar algemeen
verstrooid distraído algemeen
verstrooid despistado algemeen
verstuiken,verzwikken torcerse de gezondheid
vertalen traducir de school
vertellen,verwijzen referir algemeen
vertraging hebben retrasarse,dermorarse verkeer en vervoer
vertrekken,afreizen partir reizen
vertrouwen fiarse algemeen
vertrouwen confiar de gevoelens
vervaardigen fabricar,elaborar het bedrijfsleven
vervallen,verkommeren,vergaan hundirse algemeen
vervallen,verlopen caducar algemeen
vervangen sustituir het bedrijfsleven
vervelen aburrir algemeen
verven pintar de woning
vervloeken maldecir algemeen
vervuild,onzuiver impuro algemeen
verwaarloosd abandonado algemeen
verwaarlozen descuidar algemeen
verwarmen,opgewonden geraken,boos maken calentar algemeen
verwarren confundir,equivocar algemeen
verwend mimado,mimada de gevoelens
verwennen mimar,malcriar algemeen
verwijzen,doorverwijzen remitir algemeen
verwikkelen involucrar algemeen
verwoest arruinado algemeen
verwoesten,neerhalen,vermoorden abatir algemeen
verwonden,kwetsen herir de gezondheid
verwonderen maravillar algemeen
verzamelen recopular algemeen
verzamelen coleccionar ontspanning
verzekerd asegurado algemeen
verzekeren asegurar algemeen
verzekeren,garanderen avalar algemeen
verziendheid la vista cansada de gezondheid
verzoeken rogar algemeen
verzorgen,oppassen cuidar algemeen
vestigen,oprichten fundar,establecer het bedrijfsleven
vetarm bajo en grasa eten en drinken
vieruurtje eten merendar algemeen
villen,stropen desollar algemeen
vinden,ontmoeten hallar,encontrar algemeen
vissen pescar het bedrijfsleven
vlak llano de woning
vlak,effen plano algemeen
vlakbij,dichtbij de cerca algemeen
vlechten enredarse algemeen
vleeswaren,beleg el embutido eten en drinken
vliegen volar de dieren
vloeken jurar algemeen
voederen alimentar,nutrir de dieren
voelen sentir het lichaam
vol lleno algemeen
volgeboekt,compleet completo,completa reizen
volhardend perseverante het beroep
volle maan es luna llena,hay luna het weer
volleybal el balonvolea,el voleibol ontspanning
volpension pensión completa reizen
voltooid,compleet complido algemeen
voor het eerst gebruiken estrenar algemeen
voor het geval dat por si acaso algemeen
voor zich winnen captarse algemeen
voor zich winnen,veroveren conquistar de gevoelens
voor,daarvoor,ervoor,vooraan delante algemeen
voor,tegen por het bedrijfsleven
voor,vroeger,eerder antes dagen van de week
voorbijkomen pasar verkeer en vervoer
voorgaan,binnenkomen pasar algemeen
voorkomen prevenir de gezondheid
voorschrijven recetar de gezondheid
voorspellen,gissen adivinar algemeen
voorstellen proponer,presentar algemeen
voortbrengen originar algemeen
vooruitgaan,herstellen prosperar algemeen
voorwaardelijk condicional algemeen
voorwenden figurar algemeen
voorzichtig,zorgvuldig cuidadoso algemeen
voorzien prever algemeen
voorzitten,leiden presidir algemeen
vorderen,vooruitkomen salir adelante algemeen
vorm geven,configureren configurar algemeen
vragen,bestellen pedir eten en drinken
vreemd,buitenlands forastero,forastera reizen
vreemd,merkwaardig extraño,extraña algemeen
vreemde desconocido,desconocida algemeen
vrezen temer de gevoelens
vriendelijk amable algemeen
vriezen congelar de woning
vrij libre reizen
vrijdag el viernes dagen van de week
vrijgevig generoso algemeen
vrijlaten excarcelar algemeen
vrijlaten,loslaten soltar algemeen
vroeg opstaan madrugar algemeen
vroeg,vroegtijdig temprano,temprana algemeen
vrolijk alegre algemeen
vrolijk zijn,aangeschoten zijn estar alegre algemeen
vrouwelijk femenino,femenina het lichaam
vrouwelijk hembra de dieren
vruchtbaar fértil het bedrijfsleven
vuil,vies,smerig sucio,sucia algemeen
vulgair vulgar algemeen
waar dónde algemeen
waar,waargebeurd verdadero,verdadera algemeen
waard zijn,verdienen merecer algemeen
waarheen adónde algemeen
waarnemen,begrijpen captar algemeen
wachten esperar algemeen
wakker maken despertar algemeen
wakker worden despertarse algemeen
wakker worden,wekken despetar algemeen
wandelen pasear,pasearse ontspanning
wanhopig desesperado de gevoelens
wankelen,stotteren tartamudear,tartajear algemeen
wantrouwen desconfiar de gevoelens
warm caliente algemeen
warm inpakken,beschutten abrigar algemeen
warme kleren aantrekken abrigarse de kleding
water geven regar,rociar algemeen
we zien elkaar nog nos vemos algemeen
wedden,voor geld spelen apostar ontspanning
weekelijks semanal communicatie, informatica en media
weekend el fin de semana dagen van de week
weer nuevamente,de vuelta algemeen
weerspiegelen,weergeven reflejar algemeen
weerstaan resistir algemeen
wegbrengen,met zich mee hebben,dragen llevar algemeen
wegen pesar algemeen
weggaan,vertrekken irse algemeen
wegnemen,weghalen quitar algemeen
weinig poco,poca algemeen
wekken llamar reizen
welke kleur de qué color de kleuren
welkom heten dar la bienvenida algemeen
welterusten! qué descanse algemeen
wennen acostumbrarse algemeen
wensen,willen desear winkelen
werk-,arbeids- laboral het beroep
werken trabajar het beroep
werpen,bekendmaken lanzar ontspanning
werpen,gooien echar,arrojar algemeen
westers occidental reizen
weten saber algemeen
wetenschappelijk científico de school
wie zoekt zal vinden quién busca halla algemeen
wie,van wie quién algemeen
wijd,breed,ruim ancho,ancha winkelen
wijnhuis,wijnkelder la bodega winkelen
wijs sabio algemeen
wijten,toeschrijven imputar algemeen
wil je met me uitgaan? quieres salir conmigo? de gevoelens
wild,bruut salvaje algemeen
willen,houden van querer algemeen
winkelen,boodschappen doen ir de compras winkelen
winnen ganar ontspanning
winnen,overwinnen vencer algemeen
wiskundig matemático de school
wisselen cambiar het bedrijfsleven
wissen borrar communicatie, informatica en media
wit blanco,blanca de kleuren
woede furioso algemeen
woensdag el miércoles dagen van de week
woest,wild,razend feroz de gevoelens
wonen vivir,habitar de woning
wonen,verblijven alojarse reizen
wraak nemen vengarse algemeen
wraakzuchtig vengativo de gevoelens
wreed cruel algemeen
wrijven frotar algemeen
zaaien sembrar,salpicar het beroep
zacht suave algemeen
zacht,week blando,blanda algemeen
zagen,omzagen serrar het beroep
zakken suspender de school
zappen zapear communicatie, informatica en media
zaterdag el sábado dagen van de week
zee- marítimo,marítima,marino,marina verkeer en vervoer
zeggen decir algemeen
zeilen navegar a vela ontspanning
zelfde mismo,misma algemeen
zelfingenomen pijo algemeen
zelfs niet ni siquiera algemeen
zelfverzekerd confiado algemeen
zetten,leggen poner algemeen
zich aankleden vestirse de kleding
zich aanpassen adaptarse algemeen
zich aansluiten,lid worden adherirse algemeen
zich aanwennen,gewend raken,gebruikelijk zijn acostumbrarse algemeen
zich abonneren abonarse algemeen
zich abonneren suscribirse communicatie, informatica en media
zich afdrogen,opdrogen secarse algemeen
zich afsluiten desconectarse algemeen
zich bedrinken,dronken worden emborracharse algemeen
zich bemoeien entrometerse algemeen
zich bevinden,elkaar ontmoeten encontrarse algemeen
zich bevinden,uithangen hallarse algemeen
zich bewegen moverse het lichaam
zich bezatten mamarse eten en drinken
zich bezig houden entretenerse ontspanning
zich bezig houden met dedicarse a algemeen
zich gedragen comportarse,portarse algemeen
zich gekwetst voelen molestarse algemeen
zich haasten,opschieten darse prisa algemeen
zich herinneren acordarse algemeen
zich inschrijven matricularse,apuntarse de school
zich inspannen esforzarse algemeen
zich interesseren interesarse algemeen
zich kammen peinarse algemeen
zich losmaken despegarse algemeen
zich omdraaien volverse algemeen
zich ontspannen relajarse algemeen
zich ontwikkelen desarrollarse het bedrijfsleven
zich op de hoogte houden actualizarse algemeen
zich opmaken maquillarse algemeen
zich opofferen sacrificarse algemeen
zich opsluiten encerrarse algemeen
zich oriënteren orientarse verkeer en vervoer
zich overgeven rendirse algemeen
zich scheren afeitarse algemeen
zich scheren rasurarse het lichaam
zich snijden cortarse algemeen
zich specialiseren especializarse het beroep
zich toeëigenen arrogarse algemeen
zich uitkleden desnudarse de kleding
zich vastgrijpen agarrarse algemeen
zich vastleggen fijarse algemeen
zich verbazen extrañarse algemeen
zich verbergen esconderse,ocultarse algemeen
zich verbranden quemarse de gezondheid
zich vergissen equivocarse,confundirse algemeen
zich vergissen,binnenglippen colarse algemeen
zich verkleden cambiarse de kleding
zich verloven promoterse de familie
zich vermaken divertirse ontspanning
zich vermaken,zich ontspannen distraerse ontspanning
zich verontschuldigen excusarse algemeen
zich verplaatsen trasladarse algemeen
zich verspreiden propagarse algemeen
zich vervelen aburrirse de gevoelens
zich verwonden,zich pijn doen hacerse daño algemeen
zich verwonderen maravillarse algemeen
zich verzetten oponerse algemeen
zich vestigen establecerse het bedrijfsleven
zich voeden alimentarse eten en drinken
zich voelen sentirse de gevoelens
zich voorbereiden organizarse algemeen
zich voornemen proponerse algemeen
zich voorstellen figurarse algemeen
zich voorstellen imaginarse algemeen
zich vuilmaken,vuil worden mancharse algemeen
zich wassen lavarse algemeen
zich wijden aan dedicarse het beroep
zich zorgen maken preocuparse algemeen
ziek enfermo,enferma de gezondheid
ziek maken,ziek worden enfermar de gezondheid
zien ver het lichaam
zijn estar algemeen
zijn toevlucht nemen acogarse algemeen
zijn uiterste best doen empeñarse algemeen
zijn veto uitspreken,verbieden vetar algemeen
zin hebben tener ganas,apetecer de gevoelens
zingen cantar kunst en literatuur
zingen,kraaien cantar de dieren
zitten estar sentado algemeen
zo así algemeen
zoeken buscar algemeen
zoet dulce algemeen
zondag el domingo dagen van de week
zonder sin algemeen
zonnebrandcrème la crema para el sol algemeen
zonnig soleado het weer
zorgen,zorg dragen ocuparse,encargarse algemeen
zorgvuldig cuidadoso algemeen
zoutloos sin sal eten en drinken
zuigen chupar algemeen
zuiveren,reinigen depurar algemeen
zuur agrio,agria algemeen
zwaar pesado,pesada algemeen
zwaarlijvig obeso het lichaam
zwak débil algemeen
zwanger embarazada de gezondheid
Zweden la Suecia reizen
zwemmen bañarse,nadar ontspanning
zweten sudar het lichaam
zweten sudar algemeen
zwijgen,mondhouden callarse algemeen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners