Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 3.2
bevatten contenir
bijgevolg du même coup
bijvullen,opladen recharger
chemisch chimique
dat is de moeite waard ça vaut le coup
de batterij la pile
de bloem la farine
de inkt l'encre
de lijm la colle
de markeerstift le marqueur
de nietmachine l'agrafeuse
de rekenmachine la calculatrice
de stapel la pile
de stift le feutre
de verpakking l'emballage
de vervuiling la pollution
de vlek la tache
duur,kostbaar coûteux,coûteuse
ecologisch écologique
gebruiken se servir de
gieten verser
giftig toxique
goed zijn voor,deugd doen faire du bien à
het afval les déchets
het drinkkarton la brique
het hout le bois
het inktpatroon la cartouche
het milieu l'environnement
het nietje l'agrafe
het penseel le pinceau
het recept la recette
het vieruurtje le goûter
het woud la forêt
mengen mélanger
op basis van à base de
oplaadbaar rechargeable
recycleren,hergebruiken recycler
redden sauver
sorteren faire le tri
uitvinden inventer
vastmaken attacher
vermijden éviter
vervuilen polluer
vervuilend polluant
zuinig,voordelig économique

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners