Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 2.2
aanraden conseiller
bloeden saigner
daarom c'est pourquoi
dat is niet nodig ce n'est pas nécessaire
de griep la grippe
de hele tijd,voortdurend tout le temps
de hoest la toux
de koorts la fièvre
de maaltijd le repas
de pijn la douleur
de remedie,het hulpmiddel le remède
de röntgenfoto la radio
de rust le repos
de temperatuur,de koorts la température
de trap l'escalier
de verkoudheid le rhume
de verstuiking,de verzwikking l'entorse
de wonde,de kwetsuur la blessure
doorsturen,verwijzen naar renvoyer à
dorst hebben avoir soif
een snel herstel toewensen,een snelle genezin souhaiter un prompt rétablissement
eerste hulp,eerste zorgen premiers soins
gebeuren arriver
gebroken cassé,cassée
genezen guérir
gezwollen gonflé
helemaal niet pas du tout
het duel le duel
het ijsje,het ijszakje la glace
het is niet zo erg ce n'est pas si grave
hoe dan ook,in ieder geval de toute façon
Hoe is dat gebeurd? Comment c'est arrivé?
hoesten tousser
honger hebben avoir faim
iemand het beentje lichten faire un croche-pied à quelqu'un
ik hoop het je l'espère
inademen respirer
je zal minder pijn hebben tu auras moins mal
linker- gauche
moe zijn être fatigué,être fatiguée
onderzoeken examiner
ontsmetten désinfecter
oplopen,opdoen,vatten attraper
pijn doen faire mal
pijn hebben aan het hoofd,hoofdpijn hebben avoir mal à la tête
plooien plier
plots tout à coup
recht,rechter- droit,droite
roepen,opbellen appeler
rondom,omheen autour de
soms parfois
steunen s'appuyer
tijdens pendant
toch quand même
tonen montrer
uitrusten se reposer
uittrekken,uitdoen enlever
vermijden éviter
verstopt bouché,bouchée
volgens mij à mon avis
vooral surtout
voorschrijven prescrire
waarschijnlijk probablement
zich verzorgen se soigner
zo,op die manier ainsi
zo,zozeer,zodanig tellement
zweten transpirer

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners