Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 1.1
adorer dol zijn op
aimer houden van,graag doen
aussi ook
chouette tof,leuk
commencer beginnen
comment hoe
danser dansen
déjà al,reeds
demain morgen
détester haten
devenir worden
donc dus
gentil,gentille lief,vriendelijk
habiter wonen
l'année het jaar
l'école de school
la classe de klas
la copine de vriendin
la danse de dans
la famille de familie
la fille het meisje,de dochter
la glace het ijsje
la gym de gym,het turnen
la mère de moeder
la pizza de pizza
la rentrée het begin van het schooljaar
la semaine de week
la star de ster
la sœur de zus
le cartable de boekentas
le chat de kat,de poes
le copain de vriend
le courage de moed
le cours de les
le fils de zoon
le frère de broer
le hobby de hobby
le kiwi de kiwi
le père de vader
le poisson de vis
le prof,la prof de leerkracht
le rat de rat
le rêve de droom
le tchat de chat
le village het dorp
les parents de ouders
les vacances de vakantie
les vacances de Toussaint de herfstvakantie,de Allerheiligenvakantie
loin ver
magnifique prachtig,geweldig,magnifiek
nouveau,nouvelle nieuw
premier,première eerste
présenter voorstellen
prêt,prête klaar
souvent dikwijls
super super
tchatter chatten
vite vlug,snel

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners