Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 3.4
amoureux,amoureuse verliefd
conseiller aanraden
consoler troosten
craquer pour smelten voor
critiquer bekritiseren
désespéré,désespérée wanhopig
encourager aanmoedigen
fidèle trouw
follement waanzinnig
généreux,généreuse vrijgevig
indépendant,indépendante onafhankelijk
l'ordre het bevel
la compagnie het gezelschap
la confiance het vertrouwen
la friandise het snoepje,de versnapering
le bouton het puistje
le chiffre het cijfer
le courrier du coeur de hartsrubriek
le partenaire,la partenaire de partner
le volontaire de vrijwilliger
râler zagen,zeuren
ridicule belachelijk
rompre breken,het uitmaken met
se disputer ruzie maken
se plaindre klagen
séduire verleiden
sincère oprecht
sociable sociaal
timide schuchter
tolérant verdraagzaam

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners