Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 3.3
bizarre eigenaardig
couler zinken
dingue gek,geschift
embêter lastig vallen
encourager aanmoedigen
étonnant verbazend
étonner verbazen
glisser glijden
illégal onwettig
incroyable ongelooflijk
jurer zweren
l'adversaire de tegenstander
l'avis de mening
l'imagination de verbeelding
la blague de mop
la boue de modder
la collision de botsing
la peinture de verf
la pelouse het grasperk
la voile het zeil
le bassin het bekken
le but het doel
le rocher de rots
le saut de sprong
le toboggan de glijbaan
reculer achteruitgaan
respirer ademen
se rafraîchir zich afkoelen
suffire voldoende zijn

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners