Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 3.2
à base de op basis van
attacher vastmaken
ça vaut le coup dat is de moeite waard
chimique chemisch
contenir bevatten
coûteux,coûteuse duur,kostbaar
du même coup bijgevolg
écologique ecologisch
économique zuinig,voordelig
éviter vermijden
faire du bien à goed zijn voor,deugd doen
faire le tri sorteren
inventer uitvinden
l'agrafe het nietje
l'agrafeuse de nietmachine
l'emballage de verpakking
l'encre de inkt
l'environnement het milieu
la brique het drinkkarton
la calculatrice de rekenmachine
la cartouche het inktpatroon
la colle de lijm
la farine de bloem
la forêt het woud
la pile de stapel
la pile de batterij
la pollution de vervuiling
la recette het recept
la tache de vlek
le bois het hout
le feutre de stift
le goûter het vieruurtje
le marqueur de markeerstift
le pinceau het penseel
les déchets het afval
mélanger mengen
polluant vervuilend
polluer vervuilen
rechargeable oplaadbaar
recharger bijvullen,opladen
recycler recycleren,hergebruiken
sauver redden
se servir de gebruiken
toxique giftig
verser gieten

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners