Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 2.5
à côté de naast
à droite de rechts van
à gauche de links van
au milieu de in het midden van
c'est réglé dat is geregeld
communal gemeentelijk
compliqué ingewikkeld
conduire à brengen,voeren naar
d'après erna,erop
du calme kalm aan
en face de tegenover
encourager aanmoedigen
faire du lèche vitrine langs de winkelstraten slenteren
l'avenue de laan
l'horaire het tijdschema
l'hôtel de ville het stadhuis
l'Office de Tourisme de toeristische dienst
la correspondance de aansluiting
la direction de richting
la Grand-Place de Grote Markt
la place het plein
là-bas ginds
le beffroi het belfort
le boulevard de brede laan,de lei
le carrefour het kruispunt
le cas het geval
le casse-croûte het hapje uit het vuistje
le champion de kampioen
le championnat het kampioenschap
le musée het museum
le passant de voorbijganger
le théâtre het theater
loin de ver van
passer voorbijkomen
piéton verkeersvrije
près de dichtbij
raccrocher weer ophangen
se séparer scheiden
sembler lijken
tellement zo
vérifer nakijken

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners