Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 2.1
à partir de vanaf
à peu près ongeveer
avoir de la chance geluk hebben
avoir peur bang zijn
Bon amusement! Veel plezier!
ça alors! nee maar!
ça c'est sûr dat is zeker
ça fait du bien dat doet deugd
ça fait plaisir dat doet plezier
certain,certaine zeker,zekere,bepaalde
craquer pour vallen voor
en hauteur in de hoogte
entre-temps ondertussen
être en pleine forme in topvorm zijn
fort sterk
il me semble que het lijkt me dat
je suppose que ik veronderstel dat
l'amateur de amateur
l'après-midi de namiddag
l'atelier het atelier
l'avent de advent
l'aventure het avontuur
l'aventurier de avonturier
l'équipe de ploeg
l'inscription de inschrijving
l'occasion de gelegenheid
la corde de koord
la débutante de beginnelinge
la dizaine het tiental
la lavande de lavendel
la musicienne de muzikante
la partie de wedstrijd
la plaine de jeux het speelplein
la possibilité de mogelijkheid
la poterie het pottenbakken
la région de regio,de streek
la session de sessie
la therapie aromatique de aromatherapie
la variété de waaier,de verscheidenheid
la vitesse de snelheid
le bois het bos
le débutant de beginneling
le dilemme het dilemma
le djembé de djembé
le jeu de boules het petanquespel
le lac het meer
le musicien de muzikant
le parcour d'audace het hindernissenparcours
le platane de plataan
le rythme het ritme
le ski nautique het waterskien
les environs de buurt,de omgeving
méga mega
ne que slechts,enkel
nul,nulle stom
participer à deelnemen aan
peut-être misschien
profiter de genieten van
provençal,provençale Provençaals
reconnaître herkennen
s'éclater zich uitleven
s'inscrire zich inschrijven
sourire glimlachen
suivre volgen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners