Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 1.5
à la crème met roomsaus
à quelle heure? hoe laat?
alors dus
amoureux verliefd
amusant leuk
apporter brengen
Attention! Opgepast!
avoir sommeil slaap hebben
blond blond
boire drinken
Bon appétit! Smakelijk!
chaud warm
comme als,zoals
comment hoe
connaître kennen
consoler troosten
cru rauw
dangereux gevaarlijk
dégoûtant onsmakelijk,vies
délicieux heerlijk,bijzonder lekker
désirer wensen
devoir moeten
disparaître verdwijnen
dommage jammer
doux zacht
entourer omringen,omcirkelen
fin fijn,dun
fumé gerookt
grillé gegrild
gros dik
hésiter aarzelen
heureux gelukkig
Il y a encore du pain sur la planche. Er is nog werk aan de winkel.
invisible onzichtbaar
jaloux jaloers
je me débrouille ik trek mijn plan
je voudrais ik zou willen
jeter gooien,werpen
la moutarde de mosterd
la viande het vlees
le bœ“uf het rund,rundvlees
le chèvre de geitenkaas
le choix de keuze
le coup de foudre de liefde op het eerste gezicht
le jambon de ham,de hesp
le lait entier de volle melk
le Moyen Age de Middeleeuwen
le riz de rijst
le vin de wijn
les jumeaux de tweeling
mettre plaatsen,zetten
moderne modern
oral mondeling
original origineel
où? waar?
pétillant spuit-,sprankelend
porter dragen
pouvoir kunnen,mogen
prendre nemen
quand wanneer
qui wie
quoi wat
recevoir ontvangen,krijgen
rôti gebraden
rouge rood
saoûl dronken
sauver redden
savoir weten
se taire zwijgen
soulever opheffen
sourd comme un pot potdoof
spécial speciaal
suivre volgen
un ananas een ananas
un animal een dier
un appareil een apparaat
un bateau een boot
un café een koffie
un carpaccio een carpaccio
un CD een cd
un cheval een paard
un chou-fleur een bloemkool
un coca een cola
un dessert een dessert
un dessin een tekening
un élève een leerling
un examen een proefwerk
un exercice een oefening
un garçon een ober
un habit een kledingstuk,een habijt
un litre een liter
un melon een meloen
un moine een monnik
un mois een maand
un monsieur een mijnheer
un monument een monument
un musée een museum
un pantalon een broek
un plat principal een hoofdgerecht
un poulet een kippevlees
un pourboire een fooi
un poussin een kuiken
un produit een product
un puits een put
un pull een trui
un raisin een druif
un salami een salami
un saumon een zalm
un siècle een eeuw
un sommet een bergtop
un soulier een schoentje
un souterrain een onderaardse gang
un talon een hak
un test een test
un ticket een ticket,een bonnetje
un toast een toast
un trou een gat
un village een dorp
un visiteur een bezoeker
un zéro een nul
un œil een oog
une abeille een bij
une addition een rekening,een optelling
une assiette een bord
une bouteille een fles
une caisse een kist,een kassa
une chambre een kamer
une chaussure een schoen
une chemise een hemd
une chèvre een geit
une corde een koord,een touw
une couverture een cover,een deken
une cruche een kruik
une dame blanche een dame blanche
une eau een water
une école primaire een lagere school
une élève een leerlinge
une entrée een voorgerecht
une épicerie een kruidenierszaak,kruiden,droge voeding
une escalope de veau een kalfslapje
une étoile een ster
une huître een oester
une interrogation een ondervraging
une laitue een krop salade
une madame een mevrouw
une mademoiselle een juffrouw
une olive een olijf
une oubliette een vergeetput
une pierre een steen
une pomme de terre een aardappel
une révolte een opstand
une roue een wiel
une salade een salade
une saucisse een worst
une serveuse een serveerster
une sorcière een heks
volant vliegend
volontiers graag
vouloir willen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners