Registreer en selecteer welke woorden u wil instuderen. Maak een eigen lijst of sla woorden over om later in te studeren!

chapitre 1.2
acheter kopen
aller gaan
amusant leuk,grappig
arriver aankomen
attendre wachten op
Avec plaisir! Graag gedaan!
avoir besoin de nodig hebben
beaucoup veel
bien sûr natuurlijk,zeker
bienvenue welkom
bonne journée een goede dag
brasser brouwen
Ça doit être super! Dat moet fantastisch zijn!
casser breken
chers amis beste vrienden
comment? hoezo?,wat?
content tevreden
couper knippen,snijden
descendre naar beneden gaan/doen
dessiner tekenen
difficile moeilijk
dire zeggen
dommage jammer,spijtig
écrire à schrijven naar
en plein air in open lucht
ennuyeux saai,vervelend
entendre horen
être à la retraite met pensioen zijn
être divorcé gescheiden zijn
être mort dood zijn
faire maken,doen
faire des malheurs een ongeluk begaan
faire la vaisselle de vaat doen
faire le plein voltanken
fou gek
gonfler les pneus de banden oppompen
grâce à dankzij
il fait beau het is mooi weer
il fait chaud het is warm
il fait froid het is koud
il fait mauvais het is slecht weer
juste en face juist tegenover
daar
la lune de maan
la monnaie het kleingeld,het wisselgeld
le sommeil de slaap
les cheveux het haar
les coordonnées de persoonlijke gegevens
les gens de mensen
lire lezen
marrant grappig
mes excuses mijn verontschuldigingen
moche lelijk
moins minder
Mon Dieu! Mijn God!
ne jamais nooit
ne pas assez niet genoeg
ne personne niemand
ne plus niet meer
ne rien niets
passer le message de boodschap doorgeven
payer betalen
penser à denken aan
perdre verliezen
plus tard later
porter plainte klacht indienen
préparer gereedmaken,klaarmaken
rendre teruggeven
répondre à antwoorden op
réviser herhalen,herzien,opnieuw bekijken
Rien à faire! Niets aan te doen!
soigner verzorgen
sur la gauche aan de linkerkant
téléphoner à telefoneren naar
Tu parles! Daar zeg je wat!
un aéroport een luchthaven
un âge een leeftijd
un agent de police een politieman
un architecte een architect
un boucher een slager
un boulanger een bakker
un bruit bizarre een vreemd geluid,een eigenaardig geluid
un bureau een kantoor
un camionneur een vrachtwagenbestuurder
un cavaillon een meloen van Cavaillon
un centre commercial een winkelcentrum
un chantier een bouwwerf
un cinéma een bioscoop
un coiffeur een kapper
un commissariat de police een politiecommissariaat
un croyant een gelovige
un directeur een directeur
un employé de banque,une employée de banque een bankbediende
un genièvre een jenever
un hôpital een ziekenhuis
un hôtel de ville een stadhuis
un infirmier een verpleger
un informaticien een informaticus
un ingénieur een ingenieur
un lieu de travail de werkplek,een werkplaats
un maçon een metser
un magasin een winkel
un malade een zieke
un mari een echtgenoot,een man
un métier een beroep,een stiel,een ambacht
un mot een woord
un musée een museum
un nageur een zwemmer
un Office de tourisme een toeristische dienst
un ordinateur een computer
un ouvrier een arbeider
un pain een brood
un peu plus loin een beetje verder
un pharmacien,une pharmacienne een apotheker
un pilote een piloot
un professeur een leerkracht,een leraar,een lerares
un quartier een wijk
un résultat een resultaat
un royaume een koninkrijk
un salon de coiffure een kapsalon
un secrétaire een secretaris
un site een site
un somnambule een slaapwandelaar
un supermarché een supermarkt,een warenhuis
un vendeur een verkoper
une banque een bank
une bibliothèque een bibliotheek
une bouchère een slagersvrouw
une boucherie een slagerij,een slagerswinkel
une boulangère een bakkersvrouw
une boulangerie een bakkerij,een bakkerswinkel
une boutique de vêtements een kledingboetiek
une brasserie een brasserie
une caissière een kassierster
une caserne de pompiers een brandweerkazerne
une coiffeuse een kapster
une directrice een directrice
une école een school
une église een kerk
une entreprise een bedrijf,een onderneming
une épicerie een kruidenierswinkel
une fête een feest
une gare een station
une infirmière een verpleegster
une librairie een boekhandel
une mère au foyer een huismoeder
une ouvrière een arbeidster
une papeterie een papierhandel
une patinoire een ijsbaan
une pharmacie een apotheek
une piqûre een inspuiting,een spuitje
une piscine een zwembad
une poissonnerie een vishandel
une présentation een presentatie
une pression een bier van het vat
une prière een gebed
une profession een beroep
une recette een recept
une salle omnisport een sportzaal
une secrétaire een secretaresse
une station-service een benzinestation
une supérette een superette,een klein warenhuis
une usine een fabriek
une vendeuse een verkoopster
une veuve een weduwe
une voix een stem
vendre verkopen
voyager reizen

een fout melden »

een suggestie »

  • Talen leren
  • Over Spanje
  • Over Cuba
  • Over Mexico
  • mijnwoordenboek
  • woordenlijst
  • Google translate
  • linking partners